KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 18:10
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.498.341.815 3.112.065.094 1.383.089.695 968.116.484
Satışların Maliyeti
18 -3.283.129.654 -3.123.876.452 -1.257.048.866 -911.786.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.212.161 -11.811.358 126.040.829 56.329.692
BRÜT KAR (ZARAR)
215.212.161 -11.811.358 126.040.829 56.329.692
Genel Yönetim Giderleri
19 -39.096.270 -28.373.299 -13.782.304 -12.716.566
Pazarlama Giderleri
19 -49.455.549 -32.208.728 -15.672.857 -14.874.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 91.686.275 44.975.814 21.596.820 -11.247.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -26.168.600 -86.851.257 -1.950.228 -28.052.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
192.178.017 -114.268.828 116.232.260 -10.561.505
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.473.788 40.936.582 760.026 -20.992.087
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -65.469.547 -41.246.768 -32.808.044 -23.264.109
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
130.182.258 -114.579.014 84.184.242 -54.817.701
Finansman Gelirleri
22 30.230.904 16.765.496 11.221.985 917.313
Finansman Giderleri
22 -961.377.953 -360.108.777 -438.961.634 14.435.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-800.964.791 -457.922.295 -343.555.407 -39.464.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
135.060.531 81.146.961 136.503.591 9.624.291
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.797.788 -3.737.260 -524.055 -2.053.092
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 137.858.319 84.884.221 137.027.646 11.677.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-665.904.260 -376.775.334 -207.051.816 -29.840.234
DÖNEM KARI (ZARARI)
-665.904.260 -376.775.334 -207.051.816 -29.840.234
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -8.658.357 -4.781.501 -3.726.683 2.061.099
Ana Ortaklık Payları
-657.245.903 -371.993.833 -203.325.133 -31.901.333
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -1,75270000 -0,99200000 -0,54220000 -0,08510000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
234.848.377 -110.840.162
Dönem Karı (Zararı)
-665.904.260 -376.775.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
716.882.601 180.010.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
117.676.567 89.643.834
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-757.758 -7.040.531
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.824.126 19.357.138
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.066.368 -23.584.090
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -2.813.579
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 11.436.083 9.088.456
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,22 135.633.325 166.909.040
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
65.469.547 -27.326.666
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 65.469.547 -27.326.666
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -135.060.531 -81.146.961
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
525.959.156 40.679.892
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.473.788 -10.796.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
196.239.322 95.778.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.378.942 14.111.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.637.422 -13.039.466
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.694.215 95.340.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.670.971 29.577.956
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.049.127 -507.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
206.471.919 -29.704.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
247.217.663 -100.986.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.508.438 -7.186.620
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.860.848 -2.666.987
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-90.704.361 16.214.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.594.765 713.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.079.089 -69.974.470
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.060.000 71.770.177
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.394.568 14.536.314
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-45.674.605 -830.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-182.473.367 65.509.761
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.392.967.606 2.521.636.796
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.476.172.363 -2.315.305.535
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
75.271.584 -3.961.618
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.545.596 0
Ödenen Faiz
-182.065.682 -144.483.497
Alınan Faiz
10.071.084 7.623.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.329.351 -29.115.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.329.351 -29.115.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 341.578.706 116.080.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 303.249.355 86.964.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 303.249.355 341.578.706
Ticari Alacaklar
118.401.863 121.670.586
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.225.981 4.435.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 114.175.882 117.235.296
Diğer Alacaklar
44.232.508 105.687.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 36.436.423 101.013.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.796.085 4.674.138
Türev Araçlar
136.377 4.034.785
Stoklar
8 825.167.524 797.689.792
Peşin Ödenmiş Giderler
9 110.681.998 31.808.717
Diğer Dönen Varlıklar
16 12.270.983 13.565.152
ARA TOPLAM
1.414.140.608 1.416.034.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.414.140.608 1.416.034.897
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
937.679 930.073
Diğer Alacaklar
7 2.525.206 2.699.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 76.625.000 95.860.000
Maddi Duran Varlıklar
11 2.319.388.524 2.364.876.830
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.032.095 11.714.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 393.176 489.812
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 184.760.622 49.185.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.601.662.302 2.525.756.420
TOPLAM VARLIKLAR
4.015.802.910 3.941.791.317
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 2.578.210.225 2.589.289.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 280.477.157 209.137.945
Ticari Borçlar
97.263.787 83.215.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.760.919 1.466.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 94.502.868 81.749.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 30.919.827 13.720.664
Diğer Borçlar
1.779.463 730.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.779.463 730.336
Türev Araçlar
20.602.592 311.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 350.552
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 4.500.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 375.807.213 103.382.599
ARA TOPLAM
3.385.060.264 3.004.640.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.385.060.264 3.004.640.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 892.235.451 536.384.251
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.032.268 31.926.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 44.032.268 31.926.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 38.233.208 41.752.058
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
974.500.927 610.062.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.359.561.191 3.614.702.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-358.993.294 303.176.309
Ödenmiş Sermaye
17 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.057.150.231 1.114.126.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.057.150.231 1.114.126.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.182.493.958 -711.282.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-657.245.903 -523.264.149
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 15.235.013 23.912.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-343.758.281 327.088.604
TOPLAM KAYNAKLAR
4.015.802.910 3.941.791.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-52.250.320 -289.508.905 341.759.225
Dönem Karı (Zararı)
-371.993.833 -371.993.833 -4.781.501 -376.775.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
520.212.826 -208.301 520.004.525 18.687.781 538.692.306
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17.428.990 -1.926 -12.783.088 4.643.976 -4.643.976 0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.135.756.410 -4.897.713 25.832.374 -728.544.258 -371.993.833 453.916.942 24.676.974 478.593.916
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604
Transferler
-52.052.754 -471.211.395 523.264.149
Dönem Karı (Zararı)
-657.245.903 -657.245.903 -8.658.357 -665.904.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.923.700 -4.923.700 -18.925 -4.942.625
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.066.441.962 -9.291.731 25.832.374 -1.182.493.958 -657.245.903 -358.993.294 15.235.013 -343.758.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-665.904.260 -376.775.334 -207.051.816 -29.840.234
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.942.625 538.692.306 -219.146 830.159
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 673.634.412 0 833.972
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.178.281 -269.028 -273.932 203.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.235.656 -134.673.078 54.786 -207.541
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.942.625 538.692.306 -219.146 830.159
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-670.846.885 161.916.972 -207.270.962 -29.010.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.677.282 13.908.207 -3.727.943 2.060.412
Ana Ortaklık Payları
-662.169.603 148.008.765 -203.543.019 -31.070.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887251


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.