KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 - 18:12
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 1.139.093.457 1.019.310.924
Satışların Maliyeti
33 -1.077.183.287 -1.069.693.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.910.170 -50.382.395
BRÜT KAR (ZARAR)
61.910.170 -50.382.395
Genel Yönetim Giderleri
35 -13.139.948 -8.018.478
Pazarlama Giderleri
35 -19.110.983 -8.602.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 53.666.924 26.630.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -3.356.620 -5.140.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.969.543 -45.513.516
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 2.538.145 1.325.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -25.351.851 -6.739.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.155.837 -50.928.047
Finansman Gelirleri
39 13.365.576 15.828.121
Finansman Giderleri
39 -324.884.140 -210.323.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-254.362.727 -245.423.190
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
48.437.101 47.078.554
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -622.795 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 49.059.896 47.078.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-205.925.626 -198.344.636
DÖNEM KARI (ZARARI)
-205.925.626 -198.344.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -1.401.915 -4.278.714
Ana Ortaklık Payları
-204.523.711 -194.065.922
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,54540000 -0,51750000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.067.992 207.172.392
Dönem Karı (Zararı)
-205.925.626 -198.344.636
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
308.821.260 131.908.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.963.016 24.389.139
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.184.511 -29.540.309
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.372.172 -978.190
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.556.683 -28.562.119
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.887.314 4.111.480
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.556.885 50.238.991
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.937.467 4.996.894
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22.937.467 4.996.894
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-48.437.101 -47.078.553
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
225.852.930 124.775.803
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-123.762 15.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.250.369 277.614.160
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.975.475 35.435.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.640.081 -6.279.783
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
70.293.844 140.425.388
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.435.473 30.793.237
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
300.128 -740.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.163.520 77.980.475
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.146.003 211.178.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.927.932 -3.693.995
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.150.079 -311.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.796.208 -487.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.762 2.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.620.394 -1.815.347
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.697.383 4.960.816
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-19.996.959 -3.635.559
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.627.674 -22.877.078
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
589.633.917 525.120.474
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-695.987.964 -510.516.537
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
30.726.532 -19.880.883
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-265.949 0
Ödenen Faiz
-69.046.516 -20.429.435
Alınan Faiz
3.312.306 2.829.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.355.890 183.807.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.355.890 183.807.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
341.578.706 116.080.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
272.222.816 299.887.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 272.222.816 341.578.706
Ticari Alacaklar
189.021.241 121.670.586
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 171.704 4.435.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 188.849.537 117.235.296
Diğer Alacaklar
90.022.873 105.687.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 78.308.967 101.013.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.713.906 4.674.138
Türev Araçlar
48 974.274 4.034.785
Stoklar
12 711.230.874 797.689.792
Peşin Ödenmiş Giderler
14 44.577.884 31.808.717
Diğer Dönen Varlıklar
31 16.513.055 13.565.152
ARA TOPLAM
1.324.563.017 1.416.034.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.324.563.017 1.416.034.897
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 937.678 930.073
Diğer Alacaklar
11 2.441.496 2.699.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 95.860.000 95.860.000
Maddi Duran Varlıklar
16 2.356.979.519 2.376.591.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 535.717 489.812
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 344.964.086 299.668.133
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.801.718.496 2.776.239.056
TOPLAM VARLIKLAR
4.126.281.513 4.192.273.953
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 2.630.752.287 2.589.289.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 235.150.392 209.137.945
Ticari Borçlar
93.261.236 83.215.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.155.097 1.466.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 91.106.139 81.749.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 16.572.807 13.720.664
Diğer Borçlar
1.030.464 730.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.030.464 730.336
Türev Araçlar
48 2.888.870 311.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 305.260 350.552
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 929.736 4.500.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 113.717.847 103.382.599
ARA TOPLAM
3.094.608.899 3.004.640.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.094.608.899 3.004.640.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 588.153.161 536.384.251
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.763.143 31.926.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 35.763.143 31.926.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 288.095.267 292.234.694
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
912.011.571 860.545.287
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.006.620.470 3.865.185.349
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.153.300 303.176.309
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.096.383.139 1.114.126.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 1.096.383.139 1.114.126.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.218.302.464 -711.282.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-204.523.711 -523.264.149
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 22.507.743 23.912.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.661.043 327.088.604
TOPLAM KAYNAKLAR
4.126.281.513 4.192.273.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.358.330 -335.400.895 341.759.225
Dönem Karı (Zararı)
-194.065.922 -194.065.922 -4.278.714 -198.344.636
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.114.229 -1.114.229 -6.809 -1.121.038
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.230.351 -1.870 -12.783.088 -1.581.607 1.581.607 0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 655.209.935 -5.803.585 25.832.374 -774.436.248 -194.065.922 104.500.516 12.710.754 117.211.270
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604
Transferler
-16.244.248 -507.019.901 523.264.149
Dönem Karı (Zararı)
-204.523.711 -204.523.711 -1.401.915 -205.925.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.499.298 -1.499.298 -2.637 -1.501.935
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.102.250.468 -5.867.329 25.832.374 -1.218.302.464 -204.523.711 97.153.300 22.507.743 119.661.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-205.925.626 -198.344.636
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.501.935 -1.121.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.877.419 -1.401.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
375.484 280.260
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.501.935 -1.121.038
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-207.427.561 -199.465.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.404.552 -4.283.653
Ana Ortaklık Payları
-206.023.009 -195.182.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849947


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.