KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 20:24
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 2.143.948.610 2.066.734.158 1.124.637.686 1.026.383.090
Satışların Maliyeti
33 -2.212.089.660 -1.937.532.961 -1.142.396.341 -953.452.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-68.141.050 129.201.197 -17.758.655 72.930.539
BRÜT KAR (ZARAR)
-68.141.050 129.201.197 -17.758.655 72.930.539
Genel Yönetim Giderleri
35 -15.656.733 -14.525.547 -7.638.255 -7.466.608
Pazarlama Giderleri
35 -17.333.785 -15.170.558 -8.730.984 -6.393.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 41.435.763 18.061.188 31.276.120 8.282.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -165.286.349 -129.754.746 -118.566.625 -106.578.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-224.982.154 -12.188.466 -121.418.399 -39.225.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 61.928.669 5.880.468 60.603.412 705.557
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -17.982.659 -19.261.826 -11.242.871 -17.266.093
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 2.231.385 0 2.231.385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-181.036.144 -23.338.439 -72.057.858 -53.554.953
Finansman Gelirleri
39 15.848.183 21.758.090 20.062 16.147.145
Finansman Giderleri
39 -253.269.809 -251.441.975 -100.996.783 -180.010.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-418.457.770 -253.022.324 -173.034.579 -217.418.563
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
71.522.670 58.080.625 24.444.116 46.059.815
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -1.684.168 -455.952 -1.684.168 172.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 73.206.838 58.536.577 26.128.284 45.887.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-346.935.100 -194.941.699 -148.590.463 -171.358.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
-346.935.100 -194.941.699 -148.590.463 -171.358.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -6.842.600 -13.306.581 -2.563.886 -9.641.577
Ana Ortaklık Payları
-340.092.500 -181.635.118 -146.026.577 -161.717.171
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,90690000 -0,48470000 -0,38940000 -0,43160000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.141.701 -317.149.531
Dönem Karı (Zararı)
-346.935.100 -194.941.699
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.333.655 313.147.085
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 48.857.422 53.125.574
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.038.744 -2.210.753
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 17.496.193 -2.250.990
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.399.567 40.237
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37 -3.135.370 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 8.158.227 3.633.145
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 108.800.940 55.924.947
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.152.382 17.487.074
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -43.152.382 17.487.074
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 -71.522.670 -58.080.625
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
109.871.779 243.334.044
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -15.640.917 -66.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
96.419.676 -432.680.007
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.481.899 24.097.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.225.663 -268.303
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
164.626.481 -342.305.583
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.672.634 -37.102.213
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-415.158 -688.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.756.719 -76.412.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-107.181.769 -314.474.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -6.194.799 -1.038.260
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-765.133 -1.636.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
80.523.433 -14.757.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.921.147 246.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.406.087 -16.775.335
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
31.770.999 16.158.722
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.762.626 -14.387.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.022.700 197.868.021
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.075.476.574 1.161.445.008
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-944.452.121 -882.099.073
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-33.978.153 -33.461.810
Ödenen Faiz
-100.882.147 -54.193.170
Alınan Faiz
5.858.547 6.177.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.595.568 -134.039.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.595.568 -134.039.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.080.037 180.180.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.484.469 46.141.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 84.484.469 116.080.037
Ticari Alacaklar
267.651.292 248.858.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 72.545.990 45.063.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 195.105.302 203.794.776
Diğer Alacaklar
148.929.844 68.284.158
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 111.984.860 68.031.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 36.944.984 252.696
Türev Araçlar
48 1.094.595 754.684
Stoklar
12 701.583.540 847.537.909
Peşin Ödenmiş Giderler
14 58.766.350 11.797.959
Diğer Dönen Varlıklar
31 21.737.078 32.083.227
ARA TOPLAM
1.284.247.168 1.325.396.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.284.247.168 1.325.396.112
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 930.073 930.073
Diğer Alacaklar
11 2.050.511 2.178.730
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 87.515.000 143.650.000
Maddi Duran Varlıklar
16 2.332.856.007 1.686.226.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 625.634 800.399
Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.342.704 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 301.018.488 236.358.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.732.338.417 2.070.144.694
TOPLAM VARLIKLAR
4.016.585.585 3.395.540.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 1.325.341.204 1.056.993.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 197.603.075 181.843.935
Ticari Borçlar
1.028.941.174 959.307.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.766.704 71.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.026.174.470 959.236.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 16.883.899 12.023.937
Diğer Borçlar
1.253.521 1.668.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.253.521 1.668.679
Türev Araçlar
48 834.060 14.638.158
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 1.673.642 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.359.254 1.138.344
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 43.584.663 39.970.421
ARA TOPLAM
2.617.474.492 2.267.584.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.617.474.492 2.267.584.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 557.992.605 606.119.033
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.021.522 29.585.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 32.021.522 29.585.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 301.492.975 175.574.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
891.507.102 811.279.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.508.981.594 3.078.863.862
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
484.987.427 301.262.274
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.153.172.697 645.677.428
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 1.153.172.697 645.677.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-751.689.106 -426.252.265
Net Dönem Karı veya Zararı
-340.092.500 -341.759.225
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 22.616.564 15.414.670
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
507.603.991 316.676.944
TOPLAM KAYNAKLAR
4.016.585.585 3.395.540.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -468.189.274 14.988.967 644.360.349 35.698.175 680.058.524
Transferler
-14.110.383 29.099.350 -14.988.967
Dönem Karı (Zararı)
-181.635.118 -181.635.118 -13.306.581 -194.941.699
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-427.553 -427.553 -2.534 -430.087
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 659.426.384 25.832.374 -439.089.924 -181.635.118 462.297.678 22.389.060 484.686.738
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 645.677.428 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944
Transferler
-29.105.472 -312.653.753 341.759.225
Dönem Karı (Zararı)
-340.092.500 -340.092.500 -6.842.600 -346.935.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
519.173.195 519.173.195 18.688.952 537.862.147
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17.427.546 -12.783.088 4.644.458 -4.644.458 0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.153.172.697 25.832.374 -751.689.106 -340.092.500 484.987.427 22.616.564 507.603.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-346.935.100 -194.941.699 -148.590.463 -171.358.748
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
537.862.147 -430.087 538.983.186 350.635
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
672.800.440 0 672.800.440 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-472.756 -537.609 928.542 438.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-134.465.537 107.522 -134.745.796 -87.658
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
537.862.147 -430.087 538.983.186 350.635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
190.927.047 -195.371.786 390.392.723 -171.008.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.847.795 -13.309.115 16.131.448 -9.641.568
Ana Ortaklık Payları
179.079.252 -182.062.671 374.261.275 -161.366.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782192


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1448 Değişim: -0,12%
Düşük 8,1093 12.04.2021 Yüksek 8,2284
Açılış: 8,1546
9,7098 Değişim: 0,07%
Düşük 9,6710 12.04.2021 Yüksek 9,7807
Açılış: 9,7032
452,83 Değişim: -0,98%
Düşük 452,49 12.04.2021 Yüksek 460,56
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.