" />

KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:16
KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.787 17.076.746 115.027 17.191.773
Transferler
26.691 515.096 -541.787 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
926.832 926.832 926.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-221.512 -221.512 -221.512
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-24.445 -24.445 -24.445
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
7.460 7.460
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.971 -12.971 -7.790 -20.761
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 -24.445 1.772.436 -820.508 244.181 -1.626.760 926.832 17.744.650 114.697 17.859.347
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317
Transferler
172.590 2.238.568 -2.411.158 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.187.838 5.187.838 5.187.838
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.278.072 -93.068 4.185.004 4.185.004
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-286.357 -286.357 -286.357
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-70.281 -70.281
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 -286.357 6.050.508 -850.928 392.326 636.255 5.187.838 28.402.556 -274.035 28.128.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.277.051 -3.477.030
Dönem Karı (Zararı)
5.117.556 926.832
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.117.556 926.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.536.704 4.612.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
815.732 451.657
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.016.709 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.016.709 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
269.358 192.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
269.358 192.613
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-57.414 531.127
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.821.026 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.763.612 531.127
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.751.074 3.534.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-286.357 -24.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-286.357 -24.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
621.730 -72.822
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
439.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
928.776 -8.932.316
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.709.000 -2.048.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.900.595 1.157.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.900.595 1.157.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.804.897 175.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.804.897 175.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.888.115 -13.773
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 199.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.902.237 -3.330.418
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.902.237 -3.330.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
372.285 26.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.666.439 -979.828
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.666.439 -979.828
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.872.422 -4.119.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.583.036 -3.392.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-305.985 -84.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.788.635 -658.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.788.635 -658.811
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.788.635 -658.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.095.821 3.434.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.602.437 18.922.264
Kredilerden Nakit Girişleri
34.602.437 18.922.264
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.355.586 -14.467.888
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.355.586 -14.467.888
Ödenen Faiz
-1.151.030 -1.019.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
584.237 -700.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
584.237 -700.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.394 2.431.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
848.631 1.730.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 848.631 264.394
Finansal Yatırımlar
0 6.709.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
15 0 6.709.000
Ticari Alacaklar
6 8 32.690.140 20.834.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 861.894 825.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 31.828.246 20.009.289
Diğer Alacaklar
6 9 678.561 644.597
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 382.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 678.561 261.887
Stoklar
10 27.550.275 21.662.160
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.839.027 2.913.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.839.027 2.913.440
Diğer Dönen Varlıklar
308.347 463.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 308.347 463.001
ARA TOPLAM
66.914.981 53.491.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.914.981 53.491.503
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 2.870.387 571.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.870.387 571.924
Maddi Duran Varlıklar
13 18.750.063 3.511.111
Arazi ve Arsalar
11.743.238
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.334.602 2.188.624
Taşıtlar
1.008.766 580.199
Mobilya ve Demirbaşlar
100.800 32.221
Özel Maliyetler
252.923 205.350
Yapılmakta Olan Yatırımlar
309.734 504.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 164.112 152.089
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
164.112 152.089
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 703.208 1.324.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.487.770 5.560.062
TOPLAM VARLIKLAR
89.402.751 59.051.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 27.054.083 12.416.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.054.083 12.416.344
Banka Kredileri
27.054.083 12.416.344
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.920.398 7.837.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.920.398 7.837.266
Banka Kredileri
4.920.398 7.837.266
Diğer Finansal Yükümlülükler
222.028 2.539.870
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
222.028 2.539.870
Ticari Borçlar
6 8 10.237.405 6.416.379
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 292 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 10.237.113 6.416.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 433.278 60.993
Diğer Borçlar
6 9 2.554.874 284.297
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.356.289 245.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 198.585 38.640
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.289.250 5.416.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.289.250 5.416.828
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 667.890 228.600
ARA TOPLAM
54.379.206 35.200.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.379.206 35.200.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.198.338 3.754.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 1.198.338 3.754.473
Banka Kredileri
17 1.198.338 3.754.473
Ticari Borçlar
4.260.185 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 4.260.185 0
Diğer Borçlar
395.862 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 395.862 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.040.639 984.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.040.639 984.198
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.895.024 4.738.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.274.230 39.939.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.402.556 19.316.071
Ödenmiş Sermaye
20 16.875.000 16.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 397.914 397.914
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -286.357 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 5.199.580 1.014.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.199.580 1.014.576
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.050.508 1.772.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-850.928 -757.860
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
392.326 219.736
Yasal Yedekler
392.326 219.736
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
636.255 -1.602.313
Net Dönem Karı veya Zararı
5.187.838 2.411.158
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-274.035 -203.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.128.521 19.112.317
TOPLAM KAYNAKLAR
16.467.380 8.096.809 6.742.326 3.752.309
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.372.479 -1.488.262 -836.600 -531..337 1.584.451 330.118 562.064
Finansman Giderleri
25 -6.753.229 -5.199.868 -808.905 -2.742.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.010.818 1.208.887 4.088.662 253.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.893.262 -282.055 -1.267.119 2.404
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.318.271 -354.447 -859.023 -83.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -574.991 72.392 -408.096 85.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.117.556 926.832 2.821.543 255.909
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.117.556 926.832 2.821.543 255.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-70.282 -7.460 -62.822 116.477
Ana Ortaklık Payları
5.187.838 934.292 2.884.365 139.432
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-93.068 -221.512 -112.213 -53.826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-93.068 -221.512 -112.213 -53.826
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-93.068
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.091 Değişim: -0,44% Hacim : 38.791 Mio.TL Son veri saati : 12:53
Düşük 11.057 17.07.2024 Yüksek 11.152
Açılış: 11.152
33,0941 Değişim: 0,21%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2522 Değişim: 0,56%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2622
Açılış: 36,05
2.632,47 Değişim: 0,41%
Düşük 2.612,67 17.07.2024 Yüksek 2.639,77
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.