KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 18:31
KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.787 17.076.746 17.076.746
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.965.885 -1.965.885 -1.965.885
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
541.787 -541.787 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.046.223 1.046.223 -203.754 842.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.636 -72.636 -72.636
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1 -1 -1
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
172.590 2.238.568 -2.411.158 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
583.640 583.640 -210.195 373.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.499 -52.499 -52.499
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -810.359 392.326 636.254 583.640 19.847.211 -210.195 19.637.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.596.510 -1.404.389
Dönem Karı (Zararı)
577.198 980.262
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
577.198 980.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
398.127 -1.643.053
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
411.201 402.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.136 24.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
77.136 24.769
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-72.137 -134.259
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-18.073 -1.936.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.621.185 -741.598
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
616.999 -348.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.912.983 2.621.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.912.983 2.621.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.483
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
675.761 520.139
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.265.144 710.497
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.723.816 -346.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.723.816 -346.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
115.555 250.225
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.737.838 -249.883
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.737.838 -249.883
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-239.085 -3.802.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.428 -74.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
168.428 -74.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.596.510 -1.404.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.293.409 261.668
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-11.293.409 261.668
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-11.293.409 -20.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.004.600 1.770.795
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.176.477 20.096.900
Kredilerden Nakit Girişleri
22.176.477 20.096.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.837.147 -17.951.168
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.837.147 -17.951.168
Ödenen Faiz
-334.730 -374.937
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.307.701 628.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.307.701 628.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.394 2.431.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.572.095 3.059.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.572.095 264.394
Finansal Yatırımlar
15 6.092.001 6.709.000
Ticari Alacaklar
25.319.818 20.834.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 570.441 825.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 24.749.377 20.009.289
Diğer Alacaklar
799.337 644.597
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 532.710 382.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 266.627 261.887
Stoklar
10 20.986.399 21.662.160
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.178.584 2.913.440
Diğer Dönen Varlıklar
12 294.573 463.001
ARA TOPLAM
60.242.807 53.491.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.242.807 53.491.503
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
571.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 571.924
Maddi Duran Varlıklar
13 14.420.469 3.511.111
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 124.939 152.089
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
124.939 152.089
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.411.883 1.324.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.957.291 5.560.062
TOPLAM VARLIKLAR
76.200.098 59.051.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 25.653.181 12.416.344
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 337.693 7.837.266
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.136.161 2.539.870
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
17 2.136.161 2.539.870
Ticari Borçlar
17.140.195 6.416.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 17.140.195 6.416.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 176.548 60.993
Diğer Borçlar
1.737.494 284.297
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.686.089 245.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 51.405 38.640
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.177.743 5.416.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.177.743 5.416.828
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 210.528 228.600
ARA TOPLAM
52.569.543 35.200.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.569.543 35.200.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 2.425.518 3.754.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.425.518 3.754.473
Banka Kredileri
2.425.518 3.754.473
Diğer Borçlar
439.380
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 439.380
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.128.641 984.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.128.641 984.198
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.993.539 4.738.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.563.082 39.939.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.847.211 19.316.071
Ödenmiş Sermaye
20 16.875.000 16.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 397.914 397.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
962.077 1.014.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 962.077 1.014.576
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.772.436 1.772.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-810.359 -757.860
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 392.326 219.736
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
636.254 -1.602.313
Net Dönem Karı veya Zararı
583.640 2.411.158
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-210.195 -203.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.637.016 19.112.317
TOPLAM KAYNAKLAR
76.200.098 59.051.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 18.075.698 11.822.208
Satışların Maliyeti
22 -13.985.808 -8.506.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.089.890 3.315.551
BRÜT KAR (ZARAR)
4.089.890 3.315.551
Genel Yönetim Giderleri
23 -772.814 -728.339
Pazarlama Giderleri
23 -1.158.549 -745.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.615.979 114.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -275.961 -8.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.498.545 1.947.413
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.498.545 1.947.413
Finansman Gelirleri
25 512.938 109.158
Finansman Giderleri
25 -3.295.820 -1.209.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
715.663 846.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-138.465 133.588
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-210.602 -671
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
72.137 134.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
577.198 980.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
577.198 980.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.442 -65.961
Ana Ortaklık Payları
583.640 1.046.223
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.499 -72.636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.307 -93.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.808 20.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.808 20.487
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.499 -72.636
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
524.699 907.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.442 -65.961
Ana Ortaklık Payları
531.141 973.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941498


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.