KAP ***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2021 - 23:08
KAP ***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.324.230 -4.814.507 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 107.790.822 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413
Transferler
21.014.634 25.000.000 175.686.383 -221.701.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.271.100 -968.506 10.602.046 382.874.162 390.236.602 35.477.481 425.714.083
Kar Payları
-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.781 13.020 1.108.652 -20.534 -2.556 379.568 1.471.369 -3.005.530 -1.534.161
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413
Transferler
34.954.285 50.000.000 297.919.877 -382.874.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
841.641 4.932.770 7.906.538 941.974.320 955.655.269 31.681.966 987.337.235
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-14.123 35.136 1.210.715 -300.066 -5.114 -343.765 582.783 2.058.427 2.641.210
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-140.000.000 -140.000.000 -43.367.722 -183.367.722
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.972.673 -13.972.673 -1.358.328 -15.331.001
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.303.326 -6.243.966 11.824.581 44.682.529 139.503.482 83.753.848 337.460.212 941.974.320 1.909.258.332 275.156.803 2.184.415.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-597.814.437 489.998.652
Dönem Karı (Zararı)
977.305.184 420.975.439
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
353.330.495 114.755.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 21.097.425 17.705.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.268.094 15.718.387
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
50.268.094 15.718.387
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.749.780 -18.137.203
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7-9 2.749.780 -18.137.203
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-3.383.227 -1.409.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.298.931 -25.651.157
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.298.931 -25.651.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.086.241 4.869.067
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
17 9.086.241 4.869.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 268.706.987 110.422.024
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20-21 -309.536 -1.076.440
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17.413.662 12.314.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.722.882.778 47.947.304
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.001.798.269 -28.294.994
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.430.973.347 -1.456.681.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.430.973.347 -1.456.681.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-300.890.121 84.334.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-300.890.121 84.334.600
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.445.634 -731.498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.997.649.406 1.447.810.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.997.649.406 1.447.810.129
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.577.952 -2.318.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.577.952 -2.318.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.765 3.829.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -2.765 3.829.024
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-392.247.099 583.678.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.021.532 -2.595.355
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-200.545.806 -91.084.479
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.798.232 -20.519.898
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.278.359 -40.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.348.417 3.519.679
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 4.348.417 3.519.679
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.251.517 -25.408.820
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -13.334.709 -13.815.991
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -6.916.808 -11.592.829
Alınan Temettüler
31 3.383.227 1.409.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-451.164.379 -2.162.957.694
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.133.646.508 16.091.483.183
Kredilerden Nakit Girişleri
22.133.646.508 16.091.483.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.530.796.356 -17.462.710.240
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.530.796.356 -17.462.710.240
Ödenen Temettüler
27 -183.367.722 -116.136.922
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.005.522.845 -12.576.935.485
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 11.932.781.068
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
134.876.036 -31.439.298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.063.777.048 -1.693.478.940
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.932.770 -968.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.058.844.278 -1.694.447.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.561.920.389 3.256.367.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 503.076.111 1.561.920.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 500.747.020 1.560.252.886
Finansal Yatırımlar
8 1.863.105.037 1.341.726.478
Vadeli Mevduatlar
795.447.784
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.863.105.037 533.855.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.863.105.037 533.855.453
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 12.423.241
Ticari Alacaklar
11 5.570.028.495 3.139.055.148
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 23.211.338 18.572.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.546.817.157 3.120.482.450
Diğer Alacaklar
12 414.434.097 105.450.164
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 59.711 145.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
414.374.386 105.304.204
Türev Araçlar
39 109.293.507 26.629.080
Stoklar
14 67.075.059 65.629.425
Peşin Ödenmiş Giderler
14.927.510 5.402.563
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 208.742 450.943
Diğer Dönen Varlıklar
26 10.681.633 13.714.806
ARA TOPLAM
8.550.501.100 6.258.311.493
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
33 6.709.194 11.320.599
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.557.210.294 6.269.632.092
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 73.510.266 269.158.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.678.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
62.831.573 53.327.263
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 215.831.342
Diğer Alacaklar
12 1.270.386 1.094.747
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 150 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.270.236 1.094.597
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17 2.960.518 9.768.400
Maddi Duran Varlıklar
20 32.450.555 36.530.459
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.493.531 4.687.304
Taşıtlar
1.759.971 1.277.177
Mobilya ve Demirbaşlar
11.967.090 15.368.157
Özel Maliyetler
13.097.517 15.063.578
Diğer Maddi Duran Varlıklar
132.446 134.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 35.945.434 47.940.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.745.301 58.245.577
Şerefiye
18 38.593.847 38.593.847
Bilgisayar Yazılımları
21 15.175.342 15.627.134
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.976.112 4.024.596
Peşin Ödenmiş Giderler
591.475 1.841.906
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 13.760.181 22.893.862
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.234.116 447.473.960
TOPLAM VARLIKLAR
8.775.444.410 6.717.106.052
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 979.106.453 1.964.909.477
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 88.283.330 83.085.231
Banka Kredileri
82.300.656 71.387.194
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
474.784 281.399
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.507.890 11.416.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
890.823.123 1.881.824.246
Banka Kredileri
248.313.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.394.228 13.237.540
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.619.973.575
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
887.428.895 300.092
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 7.886.159 24.157.614
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.745.066 17.101.185
Banka Kredileri
1.745.066 16.673.811
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
427.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.141.093 7.056.429
Banka Kredileri
2.455.623 7.056.429
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.685.470
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 32.249.477 14.865.116
Ticari Borçlar
11 5.032.047.665 3.034.398.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.174.342 2.188.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.029.873.323 3.032.209.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.565.853 5.394.307
Diğer Borçlar
12 34.613.153 22.865.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 253.303 954.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.359.850 21.911.151
Türev Araçlar
39 184.926.984 67.435.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 74.713.811 38.760.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
105.355.262 41.300.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 44.035.357 29.533.873
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 61.319.905 11.766.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 25.190.905 19.164.594
ARA TOPLAM
6.479.655.722 5.233.251.104
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.479.655.722 5.233.251.104
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 53.586.206 66.629.927
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.006.135 39.785.958
Banka Kredileri
12.284.592 24.551.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.721.543 14.829.279
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
405.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.580.071 26.843.969
Banka Kredileri
5.444.547 3.271.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.135.524 23.572.684
Diğer Borçlar
12 2.910.885 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.910.885
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.308.332 13.949.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 13.308.332 13.949.382
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 24.991.789 1.918.063
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 16.576.341 8.222.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.373.553 90.719.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.591.029.275 5.323.970.639
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.909.258.332 1.106.992.953
Ödenmiş Sermaye
27 355.000.000 355.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.303.326 1.317.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -6.243.966 -7.085.607
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.243.966 -7.085.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.243.966 -7.085.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 56.507.110 42.421.951
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.824.581 6.856.675
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
44.682.529 35.565.276
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 139.503.482 104.849.263
Diğer Yedekler
27 83.753.848 33.758.962
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 337.460.212 193.856.773
Net Dönem Karı veya Zararı
941.974.320 382.874.162
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 275.156.803 286.142.460
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.184.415.135 1.393.135.413
TOPLAM KAYNAKLAR
8.775.444.410 6.717.106.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 109.583.692.115 246.543.051.433
Satışların Maliyeti
28 -107.714.224.569 -245.505.222.484
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.869.467.546 1.037.828.949
BRÜT KAR (ZARAR)
1.869.467.546 1.037.828.949
Genel Yönetim Giderleri
29 -367.208.882 -306.457.035
Pazarlama Giderleri
29 -157.136.277 -114.052.242
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -2.932.629 -1.933.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 21.617.766 16.025.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -94.740.643 -30.894.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.269.066.881 600.516.962
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17 -9.086.241 -4.869.067
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.259.980.640 595.647.895
Finansman Gelirleri
31 83.734.575 51.109.552
Finansman Giderleri
32 -97.703.044 -115.359.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.246.012.171 531.397.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -268.706.987 -110.422.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-238.415.857 -126.937.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.291.130 16.515.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
977.305.184 420.975.439
DÖNEM KARI (ZARARI)
977.305.184 420.975.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.330.864 38.101.277
Ana Ortaklık Payları
941.974.320 382.874.162
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.090.270 -2.506.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.362.837 -3.133.501
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-272.567 626.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-272.567 626.700
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.941.782 7.245.445
Yabancı Para Çevrim Farkları
-148.233 -4.292.119
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
9.568.436 12.144.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-478.421 -607.240
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-478.421 -607.240
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.032.052 4.738.644
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
987.337.236 425.714.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.681.966 35.477.481
Ana Ortaklık Payları
955.655.270 390.236.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906839


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,09% Hacim : 35.046 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3621 Değişim: 0,91%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,4227
Açılış: 7,296
8,9023 Değişim: 1,27%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,9411
Açılış: 8,7904
410,65 Değişim: 1,59%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 412,23
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.