KAP ***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 21:54
KAP ***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.324.230 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.753.763 102.976.315 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413
Transferler
21.014.634 25.000.000 175.686.383 -221.701.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.392.217 1.211.309 -245.311 203.188.449 202.762.230 18.526.827 221.289.057
Kar Payları
-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.781 13.020 162.179 -20.534 -2.556 2.915.790 3.061.118 -1.387.731 1.673.387
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 6.432.964 25.228.066 104.849.263 33.758.962 191.333.177 203.188.449 921.108.330 270.809.605 1.191.917.935
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413
Transferler
35.023.838 50.000.000 297.850.324 -382.874.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.009.544 1.191.525 1.548.203 345.558.244 349.307.516 21.103.684 370.411.200
Kar Payları
-140.000.000 -140.000.000 -43.367.722 -183.367.722
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-13.561 35.134 473.147 192.592 -5.114 2.181.920 2.864.118 -1.788.520 1.075.598
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.303.888 -6.076.063 8.083.334 37.586.626 140.065.693 83.753.848 353.889.017 345.558.244 1.319.164.587 262.089.902 1.581.254.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-601.192.995 262.098.744
Dönem Karı (Zararı)
369.120.733 223.396.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
90.051.122 29.406.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.868.630 8.894.391
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.093.078 335.036
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.093.078 335.036
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.929.304 -19.665.046
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.929.304 -19.665.046
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-3.383.227 -1.409.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.651.157 -52.478.531
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-25.651.157 -52.478.531
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.557.643 4.522.957
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 4.557.643 4.522.957
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
104.733.409 56.507.471
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-244.985 -64.281
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-244.985 -64.281
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.193.191 32.763.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-984.661.211 66.754.777
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-566.759.108 137.074.809
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile -1.289.449.786 -591.634.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.289.449.786 -591.634.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.599.049 42.046.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.599.049 42.046.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.135.238 -6.305.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
940.031.173 486.670.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
940.031.173 486.670.338
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.791.841 -1.097.308
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.791.841 -1.097.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-811.520 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-811.520 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-525.489.356 319.557.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.115.572 -837.830
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.588.067 -56.620.559
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-523.711 -3.466.448
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -40.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.759.083 685.361
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.759.083 685.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.666.021 -5.521.052
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.289.000 -3.110.081
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.377.021 -2.410.971
Alınan Temettüler
3.383.227 1.409.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-688.847.418 -1.412.566.567
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.043.376.745 8.358.037.607
Kredilerden Nakit Girişleri
6.043.376.745 8.358.037.607
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.856.449.852 -9.715.827.789
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.856.449.852 -9.715.827.789
Ödenen Temettüler
-183.367.722 -116.136.922
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.647.443.188 -7.117.049.182
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.872.889.327 7.228.585.718
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
82.147.272 -50.175.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.290.564.124 -1.153.934.271
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.191.525 -1.392.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.289.372.599 -1.155.326.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.561.920.389 3.256.367.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 272.547.790 2.101.041.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 270.680.447 1.560.252.886
Finansal Yatırımlar
7 1.451.936.268 1.341.726.478
Vadeli Mevduatlar
137.514.288 795.447.784
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.314.421.980 533.855.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.314.421.980 533.855.453
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
12.423.241
Ticari Alacaklar
9 4.428.504.934 3.139.055.148
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.287.906 18.793.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.411.217.028 3.120.261.610
Diğer Alacaklar
181.032.482 105.450.164
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 40.161.588 23.321.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
140.870.894 82.128.981
Türev Araçlar
56.727.869 26.629.080
Stoklar
64.494.187 65.629.425
Peşin Ödenmiş Giderler
14.751.523 5.402.563
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
180.299 450.943
Diğer Dönen Varlıklar
17.107.626 13.714.806
ARA TOPLAM
6.485.415.635 6.258.311.493
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.417.749 11.320.599
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.495.833.384 6.269.632.092
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 65.884.540 269.158.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.826.947
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
56.057.593 53.327.263
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
215.831.342
Diğer Alacaklar
1.125.129 1.094.747
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.124.979 1.094.597
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 5.210.757 9.768.400
Maddi Duran Varlıklar
12 33.381.421 36.530.459
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.759.978 4.687.304
Taşıtlar
1.393.101 1.277.177
Mobilya ve Demirbaşlar
15.694.814 15.368.157
Özel Maliyetler
11.400.179 15.063.578
Diğer Maddi Duran Varlıklar
133.349 134.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
39.594.870 47.940.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 55.932.186 58.245.577
Şerefiye
11 38.593.847 38.593.847
Bilgisayar Yazılımları
13.354.806 15.627.134
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.983.533 4.024.596
Peşin Ödenmiş Giderler
744.045 1.841.906
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.802.730 22.893.862
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.675.678 447.473.960
TOPLAM VARLIKLAR
6.707.509.062 6.717.106.052
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 742.068.925 1.964.909.477
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.146.328 83.085.231
Banka Kredileri
74.728.858 71.387.194
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 444.222 281.399
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.973.248 11.416.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
659.922.597 1.881.824.246
Banka Kredileri
246.057.461 248.313.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.002.224 13.237.540
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
187.486.218 1.619.973.575
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
217.376.694 300.092
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 12.677.570 24.157.614
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.860.920 17.101.185
Banka Kredileri
3.860.920 16.673.811
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
427.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.816.650 7.056.429
Banka Kredileri
8.816.650 7.056.429
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 14.865.116
Ticari Borçlar
9 3.974.429.432 3.034.398.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 9.223.340 5.465.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.965.206.092 3.028.932.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.262.807 5.394.307
Diğer Borçlar
22.628.857 22.865.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
658.794 954.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.970.063 21.911.151
Türev Araçlar
164.447.697 67.435.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
56.987.568 38.760.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.628.032 41.300.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.231.759 29.533.873
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.396.273 11.766.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.799.052 19.164.594
ARA TOPLAM
5.033.929.940 5.233.251.104
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.033.929.940 5.233.251.104
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 52.449.395 66.629.927
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.129.735 39.785.958
Banka Kredileri
8.305.966 24.551.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 12.823.769 14.829.279
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
405.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.319.660 26.843.969
Banka Kredileri
12.941.255 3.271.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.378.405 23.572.684
Diğer Borçlar
6.028.866 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.028.866
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.927.914 13.949.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.927.914 13.949.382
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.744.742 1.918.063
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17.173.716 8.222.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.324.633 90.719.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.126.254.573 5.323.970.639
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.319.164.587 1.106.992.953
Ödenmiş Sermaye
16 355.000.000 355.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.303.888 1.317.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.007.271 -228.932
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.076.063 -7.085.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.076.063 -7.085.607
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.083.334 6.856.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.586.626 35.565.276
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 37.586.626 35.565.276
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 140.065.693 104.849.263
Diğer Yedekler
16 83.753.848 33.758.962
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 353.889.017 193.856.773
Net Dönem Karı veya Zararı
345.558.244 382.874.162
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 262.089.902 286.142.460
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.581.254.489 1.393.135.413
TOPLAM KAYNAKLAR
6.707.509.062 6.717.106.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
60.946.303.109 101.900.331.096 23.229.456.126 81.968.420.907
Satışların Maliyeti
-60.221.596.329 -101.399.229.268 -22.803.343.771 -81.699.602.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
724.706.780 501.101.828 426.112.355 268.818.129
BRÜT KAR (ZARAR)
724.706.780 501.101.828 426.112.355 268.818.129
Genel Yönetim Giderleri
-169.958.682 -158.308.542 -82.428.071 -78.177.431
Pazarlama Giderleri
-64.737.600 -54.824.138 -31.529.837 -30.744.782
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.492.355 -3.939.250 -555.159 -2.083.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.764.323 9.972.132 5.215.850 2.111.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.552.287 -6.239.430 -11.075.053 -3.781.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
484.730.179 287.762.600 305.740.085 156.142.539
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -4.557.643 -4.522.957 -3.029.305 -2.227.354
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
480.172.536 283.239.643 302.710.780 153.915.185
Finansman Gelirleri
43.194.973 50.809.612 23.370.801 20.243.079
Finansman Giderleri
-49.513.367 -54.145.695 -22.904.147 -27.602.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
473.854.142 279.903.560 303.177.434 146.556.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-104.733.409 -56.507.471 -65.768.405 -27.367.835
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-91.596.622 -54.667.463 -58.018.405 7.068.097
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.136.787 -1.840.008 -7.750.000 -34.435.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
369.120.733 223.396.089 237.409.029 119.188.213
DÖNEM KARI (ZARARI)
369.120.733 223.396.089 237.409.029 119.188.213
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.562.489 20.207.640 5.005.069 6.353.063
Ana Ortaklık Payları
345.558.244 203.188.449 232.403.960 112.835.150
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.121.258 -459.895 -101.404 -522.438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.401.574 -574.869 -126.754 -653.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-280.316 114.974 25.350 130.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-280.316 114.974 25.350 130.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
169.209 -1.647.137 8.672.329 -1.580.852
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.813.377 -2.839.480 383.757 -2.851.647
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.813.377 -2.839.480 383.757 -2.851.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.086.932 1.255.098 8.724.812 1.337.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-104.346 -62.755 -436.240 -66.884
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.290.467 -2.107.032 8.570.925 -2.103.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
370.411.200 221.289.057 245.979.954 117.084.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.103.684 18.526.827 5.015.910 5.144.574
Ana Ortaklık Payları
349.307.516 202.762.230 240.964.044 111.940.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865552


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.