KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.02.2022 - 16:00
KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Transferler
13 -667.578 667.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 12.031 -1.930.529 -1.930.529 -1.930.529
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.930.529 -1.930.529 -1.930.529
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 12.031 12.031 12.031
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 9.551 -3.503.277 -1.930.529 1.575.745 1.575.745
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915
Transferler
13 -1.005.067 1.005.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 4.831 -3.221.097 -3.221.097 -3.221.097
Dönem Karı (Zararı)
13 -3.221.097 -3.221.097 -3.321.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 4.831 4.831 4.831
Sermaye Arttırımı
13 2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 4.090 -4.508.344 -3.221.097 1.274.649 1.274.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
411.582 -710.139
Dönem Karı (Zararı)
-3.221.097 -1.930.529
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.221.097 -1.930.529
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
283.958 1.547.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 371.178 395.519
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.280 1.018.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 18.280 1.018.262
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.562 57.236
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.562 57.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -130.062 76.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.348.721 -327.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.381.492 -633.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -434.883 -670
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -434.883 -670
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 405.510 315.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 405.510 315.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
760.432
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 236.170 -8.354
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 236.170 -8.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
411.582 -710.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-316.990 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.435 -343.024
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-69.338 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-69.338 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 0 -334.643
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -5.097 -8.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.157 -1.053.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.157 -1.053.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.305 1.057.764
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.462 4.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.462 6.305
Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Ticari Alacaklar
5-23 1.037.014 3.418.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 1.037.014 3.109.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 308.798
Diğer Alacaklar
6 472.000 34.875
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-23 472.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 34.875
Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.009 10.912
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.009 10.912
Diğer Dönen Varlıklar
6.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.906
ARA TOPLAM
2.058.391 3.970.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.058.391 3.970.598
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 12.906 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.906 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 433.666 268.998
Taşıtlar
8 271.235
Mobilya ve Demirbaşlar
8 56.022 89.036
Özel Maliyetler
8 106.409 179.962
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 151.515 370.371
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.292.710 1.164.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.890.797 1.825.681
TOPLAM VARLIKLAR
3.949.188 5.796.279
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 322.008 301.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 322.008 301.139
Banka Kredileri
24 147.931
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 168.094 301.139
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 5.983
Ticari Borçlar
5 910.533 505.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 910.533 505.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.056.549 302.558
Diğer Borçlar
6 252.895 16.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 252.895 16.725
ARA TOPLAM
2.541.985 1.125.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.541.985 1.125.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 29.920 95.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 29.920 95.565
Banka Kredileri
24 29.920
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 95.565
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 102.634 84.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 102.634 84.354
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.554 179.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.674.539 1.305.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.274.649 4.490.915
Ödenmiş Sermaye
13 9.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 4.090 -741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 4.090 -741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 4.090 -741
Diğer Yedekler
13 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -4.508.344 -3.503.277
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -3.221.097 -1.005.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.274.649 4.490.915
TOPLAM KAYNAKLAR
3.949.188 5.796.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 400.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 0 400.000
BRÜT KAR (ZARAR)
0 400.000
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -3.833.115 -3.280.410 -1.053.714 -873.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 652.610 1.154.672 83.077 110.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -129.680 -74.698 -36.819 -25.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.310.185 -1.800.436 -1.007.456 -788.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.310.185 -1.800.436 -1.007.456 -788.284
Finansman Gelirleri
20 3.818
Finansman Giderleri
20 -40.974 -57.235 -10.409 -17.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.351.159 -1.853.853 -1.017.865 -805.751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
130.062 -76.676 2.796 696
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 130.062 -76.676 2.796 696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.221.097 -1.930.529 -1.015.069 -805.055
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.221.097 -1.930.529 -1.015.069 -805.055
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.221.097 -1.930.529 -1.015.069 -805.055
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.831 12.031 3.296 4.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 6.441 15.424 4.394 5.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.610 -3.393 -1.098 -1.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.610 -3.393 -1.098 -1.292
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.831 12.031 3.296 4.583
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.216.266 -1.918.498 -1.011.773 -800.472
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.216.266 -1.918.498 -1.011.773 -800.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999217


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8715 Değişim: 0,19%
Düşük 15,8406 20.05.2022 Yüksek 15,9088
Açılış: 15,8419
16,8144 Değişim: -0,13%
Düşük 16,7998 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
940,53 Değişim: 0,00%
Düşük 938,28 20.05.2022 Yüksek 942,58
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.