KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2020 - 16:19
KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Transferler
13 -2.492.541 2.492.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -172 -1.676.601 -1.676.601 -1.676.601
Dönem Karı (Zararı)
13 -172 -1.676.601 -1.676.601 -1.676.601
Sermaye Arttırımı
13 2.010.000 2.010.000 2.010.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.609 -1.609 -1.609
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 -423 2.835.699 -1.676.601 2.487.277 2.487.277
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Transferler
13 -667.578 667.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 12.031 -1.930.529 -1.930.529 -1.930.529
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.930.529 -1.930.529 -1.930.529
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 12.031 12.031 12.031
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 9.551 -3.503.277 -1.930.529 1.575.745 1.575.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-718.520 -1.664.051
Dönem Karı (Zararı)
-1.930.529 -1.676.601
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.930.529 -1.676.601
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.547.693 -173.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-10 395.519 106.496
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.018.262 17.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.018.262 17.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57.236
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 57.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 76.676 -296.972
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-335.684 185.579
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
255.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -633.996 -290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -670 -94.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -670 -94.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -8.381 22.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 315.717 1.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 315.717 1.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.354 394
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -8.354 394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-718.520 -1.664.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-334.643 2.008.391
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -334.643
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -1.609
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.053.163 342.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.053.163 342.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.057.764 171.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.601 513.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.601 1.057.764
Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Ticari Alacaklar
5-23 1.464.043 830.047
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 992.043 830.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 472.000
Diğer Alacaklar
6 60.102 26.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 60.102 26.791
Peşin Ödenmiş Giderler
7 54.171 45.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 54.171 45.788
Diğer Dönen Varlıklar
14 66.879 99.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 66.879 99.520
ARA TOPLAM
2.149.796 2.559.910
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.149.796 2.559.910
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 304.521 411.088
Mobilya ve Demirbaşlar
8 100.041 133.054
Özel Maliyetler
8 204.480 278.034
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 466.687 755.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 759.301 839.370
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.552.563 2.028.150
TOPLAM VARLIKLAR
3.702.359 4.588.060
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 322.553 357.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 322.553 357.562
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 322.553 357.562
Ticari Borçlar
5 338.747 23.030
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 338.747 23.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.164.334 209.606
Diğer Borçlar
6 52.818 36.170
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 27.818 36.170
ARA TOPLAM
1.878.452 626.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.878.452 626.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 174.086 416.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 174.086 416.483
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 174.086 416.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 74.076 50.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 74.076 50.966
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
248.162 467.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.126.614 1.093.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.575.745 3.494.243
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 9.551 -2.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 9.551 -2.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 9.551 -2.480
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -3.503.277 -2.835.699
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.930.529 -667.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.575.745 3.494.243
TOPLAM KAYNAKLAR
3.702.359 4.588.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 400.000 8.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 400.000 8.622
BRÜT KAR (ZARAR)
400.000 8.622
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -3.280.410 -3.374.435 -873.280 -1.040.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.154.672 1.424.972 110.034 291.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -74.698 -54.254 -25.038 -25.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.800.436 -1.995.095 -788.284 -774.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.800.436 -1.995.095 -788.284 -774.541
Finansman Gelirleri
20 3.818 21.522 16.866
Finansman Giderleri
-57.235 -17.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.853.853 -1.973.573 -805.751 -757.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-76.676 296.972 696 169.424
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -76.676 296.972 696 169.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.930.529 -1.676.601 -805.055 -588.251
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.930.529 -1.676.601 -805.055 -588.251
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.930.529 -1.676.601 -805.055 -588.251
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.031 -172 4.583 12
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 15.424 -220 5.875 16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.393 48 -1.292 -4
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.393 48 -1.292 -4
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.031 -172 4.583 12
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.918.498 -1.676.773 -800.472 -588.239
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.918.498 -1.676.773 -800.472 -588.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885407


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: 0,00% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1337 Değişim: 0,36%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,2932 Değişim: -0,02%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
963,26 Değişim: -0,31%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.