KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 16:37
KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sermaye Arttırımı
13 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 1.000.000 -341.549 658.451 658.451
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 1.000.000 -341.549 658.451 658.451
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-251 -251
Transferler
13 -341.549 341.549 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -251 -251 -251
Dönem Karı (Zararı)
13 -2.492.541 -2.492.541 -2.492.541
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -251
Sermaye Arttırımı
13 3.990.000 3.900.000 3.900.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.324.553 206.921
Dönem Karı (Zararı)
-2.492.541 -341.549
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-580.187 -76.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 133.108 19.069
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -729.594 -96.042
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 16.299 428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.251.825 625.015
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -755.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -7.274 -53.847
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -31.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -547.494 565.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 100.240 91.002
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -10.759 22.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.324.553 206.921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-125.837 -575.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -125.837 -575.311
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -125.837 -575.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.990.000 1.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.990.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.990.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-460.390 631.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-460.390 631.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
631.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.220 631.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 171.220 631.610
Finansal Yatırımlar
4 755.251
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4 755.251
Diğer Alacaklar
6 31.135
Peşin Ödenmiş Giderler
7 31.287
Diğer Dönen Varlıklar
14 7.934 52.632
ARA TOPLAM
996.827 684.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
996.827 684.242
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 22.054 1.216
Maddi Duran Varlıklar
8 548.973 556.241
Mobilya ve Demirbaşlar
8 172.868 86.998
Özel Maliyetler
8 376.105 469.243
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 825.707 96.042
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.396.734 653.499
TOPLAM VARLIKLAR
2.393.561 1.337.741
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 17.964 565.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 191.397 91.002
Diğer Borçlar
6 11.647 22.402
Kısa Vadeli Karşılıklar
167
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
ARA TOPLAM
221.175 678.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.175 678.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 16.727 428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 16.727 428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.727 428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
237.902 679.290
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.155.659 658.451
Ödenmiş Sermaye
13 4.990.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -251
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -341.549
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -2.492.541 -341.549
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.155.659 658.451
TOPLAM KAYNAKLAR
2.393.561 1.337.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 15.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 15.456 0
BRÜT KAR (ZARAR)
15.456 0
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -3.475.797 -448.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 147.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -23.540
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.336.148 -448.881
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.336.148 -448.881
Finansman Giderleri
20 114.013 11.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.222.135 -437.591
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
729.594 96.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 729.594 96.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.492.541 -341.549
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.492.541 -341.549
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.492.541 -341.549
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-251 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12 71 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 71
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-251 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.492.792 -341.549
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.492.792 -341.549http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742235


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.