KAP ***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:06
KAP ***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
455.471.428 829.426.123 192.290.249 247.430.888
Satışların Maliyeti
-409.081.254 -643.202.712 -180.166.031 -198.805.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.390.174 186.223.411 12.124.218 48.625.257
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
46.390.174 186.223.411 12.124.218 48.625.257
Genel Yönetim Giderleri
-29.932.773 -45.825.759 -2.235.435 -12.694.508
Pazarlama Giderleri
-99.880.612 -123.975.944 -34.015.938 -40.191.570
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.769.740 -4.591.922 -434.261 -739.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50.797.674 67.295.928 9.454.483 37.324.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.368.470 -47.856.565 -641.122 -18.911.990
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-58.763.747 31.269.149 -15.748.055 13.412.122
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
67.789.074 3.444.919 1.351.541 3.055.791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.672.236 -3.320.162 -2.124.196 -1.617.629
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.353.091 31.393.906 -16.520.710 14.850.284
Finansman Gelirleri
3.959.419 12.424.433 -693.715 -3.136.549
Finansman Giderleri
-48.476.209 -91.785.511 -12.891.743 -29.230.212
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-40.163.699 -47.967.172 -30.106.168 -17.516.477
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
516.654 10.694.789 7.368.790 2.726.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.400 -8.707 115.593 255.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
523.054 10.703.496 7.253.197 2.471.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-39.647.045 -37.272.383 -22.737.378 -14.789.718
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-39.647.045 -37.272.383 -22.737.378 -14.789.718
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.756.806 -9.779.766 -4.436.052 -7.382.943
Ana Ortaklık Payları
-34.890.239 -27.492.617 -18.301.326 -7.406.775
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç -0,66000000 -0,62000000 -0,38000000 -0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.003.195 -74.337.976
Dönem Karı (Zararı)
-39.647.045 -37.272.383
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-39.647.045 -37.272.383
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.518.442 2.915.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.410.643 22.526.250
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.660.031 1.511.574
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-310.014 -1.254.123
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.350.017 2.765.697
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.541.889 2.005.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.600.705 2.045.722
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.142.594 -39.902
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.872.961 -10.076.881
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.988.125 -16.817.478
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.861.086 6.740.597
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-63.246.062 0
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-63.246.062 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-816.536 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-816.536 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-523.054 -10.703.496
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
129.224 -1.674.275
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
129.224 -1.674.275
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
56.043.515 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 133.886
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.849.671 -807.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.888.817 -54.862.341
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.182.254 -53.815.594
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
91.271 -77.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.090.983 -53.738.465
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.153.613 2.677.193
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -62.660 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.090.953 2.677.193
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-8.145.766 -16.025.296
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-8.145.766 -16.025.296
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -74.704.412 -85.090.708
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 1.929.965 1.764.799
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
32.926.235 -19.468.666
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.462.163 -289.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-128.696 71.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-79.333.467 -361.119
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-969.441 8.381.458
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-33.311.769 113.612.510
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-33.311.769 113.612.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.227 -825.274
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2 -1.139.131
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.225 313.857
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -4.516.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.832.120 -1.266.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.843.741 -1.104.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.621 -161.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-72.017.420 -89.219.238
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
2.988.125 16.817.478
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Kira Ödemeleri
0 0
Alınan Kira
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.863.722 -2.374.227
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.889.822 438.011
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.403.991 -19.667.247
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-50.000.000 -119
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.397.044 2.664.831
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.397.044 2.626.620
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 38.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.100.949 -15.020.961
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.909.748 -14.841.826
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.191.201 -179.135
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9546 Değişim: 0,10%
Düşük 15,9150 19.05.2022 Yüksek 15,9647
Açılış: 15,9384
16,7479 Değişim: 0,36%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,7618
Açılış: 16,6872
931,49 Değişim: 0,14%
Düşük 929,93 19.05.2022 Yüksek 932,97
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.