KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 19:25
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 36.772.748 79.345.479
Satışların Maliyeti
15 -18.352.463 -75.179.445
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.420.285 4.166.034
BRÜT KAR (ZARAR)
18.420.285 4.166.034
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.740.386 -1.231.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 245.050 203.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.924.949 3.137.857
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.924.949 3.137.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18 16.924.949 3.137.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.924.949 3.137.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.924.949 3.137.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.924.949 3.137.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,10540000 0,01950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,10540000 0,01950000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-952.498 -40.952.302
Dönem Karı (Zararı)
16.924.949 3.137.857
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.529.494 497.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 69.876 69.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-104.859 -169.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 140.191 34.246
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-245.050 -203.262
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -255.234
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
87.369 454.609
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 54.255 418.196
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 33.114 36.413
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -5.581.880 397.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.347.953 -44.842.537
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-14.047.383 -43.501.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.139.733 -1.282.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.139.733 -1.282.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.186 -8.642
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.186 -8.642
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.113 7.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-458.709 -50.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-458.709 -718.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 668.008
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.893 -6.203
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.104 -7.860
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.211 1.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-952.498 -41.207.536
Alınan Temettüler
14 0 255.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.247.750 -25.152.395
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -97.929 -98.907
Ödenen Temettüler
13 -40.149.821 -25.053.488
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.200.248 -66.104.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.200.248 -66.104.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.935.830 169.291.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 39.735.582 103.186.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 39.606.793 80.700.763
Finansal Yatırımlar
4 190.102.060 170.388.280
Ticari Alacaklar
5 21.872.956 24.012.689
Diğer Alacaklar
6 17.134 39.320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 17.134 39.320
Diğer Dönen Varlıklar
12 12.875 13.988
ARA TOPLAM
251.611.818 275.155.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
251.611.818 275.155.040
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 27.271 30.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 407.934 362.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 35.231 38.534
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
470.437 430.746
TOPLAM VARLIKLAR
252.082.255 275.585.786
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
284.932 219.524
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 284.932 219.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
284.932 219.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 0
Ticari Borçlar
5 141.541 600.250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 141.541 600.250
Diğer Borçlar
6 88.423 93.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 6.104 12.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 82.319 81.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
135.529 135.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 135.529 135.529
ARA TOPLAM
650.425 1.048.619
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
650.425 1.048.619
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
259.823 280.479
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 259.823 280.479
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 259.823 280.479
Uzun Vadeli Karşılıklar
542.988 402.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 542.988 402.797
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
802.811 683.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.453.236 1.731.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
250.629.019 273.853.891
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 59.204.347 53.467.152
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 12.871.907 7.947.586
Net Dönem Karı veya Zararı
16.924.949 50.811.337
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
250.629.019 273.853.891
TOPLAM KAYNAKLAR
252.082.255 275.585.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555
Transferler
13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.137.857 3.137.857 3.137.857
Kar Payları
13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 3.137.857 226.193.924 226.193.924
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.947.586 50.811.337 273.853.891 273.853.891
Transferler
13 5.737.195 45.074.142 -50.811.337
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.924.949 16.924.949 16.924.949
Kar Payları
13 -40.149.821 -40.149.821 -40.149.821
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 59.204.347 12.871.907 16.924.949 250.629.019 250.629.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.924.949 3.137.857
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.924.949 3.137.857
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.924.949 3.137.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.