KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2021 - 16:41
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 140.835.163 95.677.563 16.856.621 26.901.813
Satışların Maliyeti
15 -113.748.550 -72.720.795 -3.959.382 -18.291.264
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.086.613 22.956.768 12.897.239 8.610.549
BRÜT KAR (ZARAR)
27.086.613 22.956.768 12.897.239 8.610.549
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.528.204 -3.451.753 -1.205.897 -1.130.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 542.471 895.905 367.308 38.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,15010000 0,12700000 0,07510000 0,04680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,15010000 0,12700000 0,07510000 0,04680000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.016.010 -145.023.539
Dönem Karı (Zararı)
24.100.880 20.400.920
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.287.549 1.796.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 211.680 178.471
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-482.535 -834.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 59.936 61.597
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-542.471 -895.905
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -520.205 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
483.076 191.989
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 371.792 63.860
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 111.284 128.129
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.979.565 2.260.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.349.546 -167.221.281
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-118.023.379 -148.552.372
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.314.320 -18.502.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.314.320 -18.502.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.753 4.013
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.753 4.013
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14.438 3.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.982.152 -49.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-721.826 -49.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.703.978 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -119.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.316 -4.636
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.480 -10.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.796 5.540
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-102.536.215 -145.023.539
Alınan Temettüler
14 520.205 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.350.211 -55.355.413
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -296.723 -269.858
Ödenen Temettüler
13 -25.053.488 -55.085.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.366.221 -200.378.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.366.221 -200.378.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
169.291.238 202.946.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.925.017 2.567.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 41.890.390 169.085.932
Finansal Yatırımlar
4 196.102.885 73.099.941
Ticari Alacaklar
5 14.573.528 7.259.208
Diğer Alacaklar
6 37.258 23.505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 37.258 23.505
Diğer Dönen Varlıklar
12 42.730 57.168
ARA TOPLAM
252.646.791 249.525.754
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
252.646.791 249.525.754
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 12.168 16.838
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 432.422 563.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
444.591 580.800
TOPLAM VARLIKLAR
253.091.382 250.106.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 4.832.039 849.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 128.061 849.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.703.978 0
Diğer Borçlar
6 74.033 68.717
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 10.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 74.033 58.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
92.656 92.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 92.656 92.656
ARA TOPLAM
4.998.728 1.011.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.998.728 1.011.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 558.066 668.034
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
547.103 614.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 547.103 614.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.963 53.587
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.963 53.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
377.641 317.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 377.641 317.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
935.707 985.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.934.435 1.996.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
247.156.947 248.109.555
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 53.467.152 50.377.197
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 7.961.099 8.129.995
Net Dönem Karı veya Zararı
24.100.880 27.974.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
247.156.947 248.109.555
TOPLAM KAYNAKLAR
253.091.382 250.106.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622
Transferler
13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.400.920 20.400.920 20.400.920
Kar Payları
13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 20.400.920 240.552.987 240.552.987
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555
Transferler
13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.100.880 24.100.880 24.100.880
Kar Payları
13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 24.100.880 247.156.947 247.156.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.100.880 20.400.920 12.058.650 7.518.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973228


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.708 Değişim: 0,33% Hacim : 15.906 Mio.TL Son veri saati : 12:04
Düşük 1.701 16.11.2021 Yüksek 1.725
Açılış: 1.715
10,1686 Değişim: 1,10%
Düşük 10,0421 16.11.2021 Yüksek 10,2165
Açılış: 10,0578
11,5632 Değişim: 1,11%
Düşük 11,4245 16.11.2021 Yüksek 11,6239
Açılış: 11,4361
612,05 Değişim: 1,55%
Düşük 601,48 16.11.2021 Yüksek 613,06
Açılış: 602,69
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.