KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2021 - 19:41
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 123.978.542 68.775.750 44.633.063 31.593.771
Satışların Maliyeti
15 -109.789.168 -54.429.531 -34.609.723 -18.872.628
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.189.374 14.346.219 10.023.340 12.721.143
BRÜT KAR (ZARAR)
14.189.374 14.346.219 10.023.340 12.721.143
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.322.307 -2.321.707 -1.090.868 -1.103.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 175.163 857.633 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0 -28.099 -21.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,07500000 0,08020000 0,05540000 0,07220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,07500000 0,08020000 0,05540000 0,07220000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.819.703 -139.219.121
Dönem Karı (Zararı)
12.042.230 12.882.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-868.723 487.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 140.105 118.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-155.629 -827.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 19.534 30.015
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-175.163 -857.633
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -450.600 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
243.058 147.128
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 169.414 62.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 73.644 84.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -645.657 1.050.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.443.810 -152.589.191
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-36.038.969 -135.337.044
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.684.328 -16.933.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.684.328 -16.933.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.282 5.866
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.282 5.866
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.042 5.425
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-724.573 -54.747
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-724.573 -54.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -271.063
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.300 -3.665
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.480 -10.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.780 6.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.270.303 -139.219.121
Alınan Temettüler
14 450.600 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.251.303 -55.265.460
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -197.815 -179.905
Ödenen Temettüler
13 -25.053.488 -55.085.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.071.006 -194.484.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.071.006 -194.484.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
169.291.238 202.946.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 117.220.232 8.462.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 117.020.675 169.085.932
Finansal Yatırımlar
4 109.784.567 73.099.941
Ticari Alacaklar
5 8.943.536 7.259.208
Diğer Alacaklar
34.787 23.505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 34.787 23.505
Diğer Dönen Varlıklar
12 47.126 57.168
ARA TOPLAM
235.830.691 249.525.754
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
235.830.691 249.525.754
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 13.725 16.838
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 502.440 563.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
516.166 580.800
TOPLAM VARLIKLAR
236.346.857 250.106.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 125.314 849.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 125.314 849.887
Diğer Borçlar
6 74.017 68.717
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 10.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 74.017 58.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
92.656 92.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 92.656 92.656
ARA TOPLAM
291.987 1.011.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
291.987 1.011.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 619.334 668.034
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
594.204 614.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 594.204 614.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.130 53.587
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.130 53.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
337.239 317.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 337.239 317.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
956.573 985.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.248.560 1.996.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
235.098.297 248.109.555
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 53.467.152 50.377.197
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 7.961.099 8.129.995
Net Dönem Karı veya Zararı
12.042.230 27.974.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
235.098.297 248.109.555
TOPLAM KAYNAKLAR
236.346.857 250.106.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622
Transferler
13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.882.145 12.882.145 12.882.145
Kar Payları
13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 12.882.145 233.034.212 233.034.212
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555
Transferler
13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.042.230 12.042.230 12.042.230
Kar Payları
13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 12.042.230 235.098.297 235.098.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954236


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8713 Değişim: 0,61%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3724 Değişim: 0,52%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,36 Değişim: -0,17%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.