KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 21:58
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 79.345.479 37.181.979
Satışların Maliyeti
15 -75.179.445 -35.556.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.166.034 1.625.076
BRÜT KAR (ZARAR)
4.166.034 1.625.076
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.231.439 -1.217.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 203.262 878.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.137.857 1.286.029
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.137.857 1.286.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.137.857 1.286.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 3.137.857 1.286.029
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.137.857 1.286.029
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.137.857 1.286.029
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,01950000 0,00800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,01950000 0,00800000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.952.302 -143.735.089
Dönem Karı (Zararı)
3.137.857 1.286.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
497.144 3.860.395
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 69.425 58.842
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-169.016 -856.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 34.246 21.926
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-203.262 -878.692
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -255.234 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
454.609 105.333
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 418.196 63.093
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 36.413 42.240
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 397.360 4.552.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.842.537 -148.881.513
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-43.501.960 -136.073.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.282.978 -12.767.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.282.978 -12.767.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.642 14.500
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.642 14.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.357 -11.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.111 -30.379
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-718.119 -30.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
668.008 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.203 -13.087
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.860 -7.638
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.657 -25.053.488 -55.085.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.104.697 -198.910.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.104.697 -198.910.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
169.291.238 202.946.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 103.186.541 4.036.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 102.766.301 169.085.932
Finansal Yatırımlar
4 116.204.541 73.099.941
Ticari Alacaklar
5 8.542.186 7.259.208
Diğer Alacaklar
6 32.147 23.505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 32.147 23.505
Diğer Dönen Varlıklar
12 49.811 57.168
ARA TOPLAM
227.594.986 249.525.754
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
227.594.986 249.525.754
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 15.148 16.838
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 571.697 563.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
586.846 580.800
TOPLAM VARLIKLAR
228.181.832 250.106.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 799.776 849.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 131.768 849.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
668.008 0
Diğer Borçlar
6 62.514 68.717
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 2.620 10.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 59.894 58.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
92.656 92.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 92.656 92.656
ARA TOPLAM
954.946 1.011.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
954.946 1.011.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 681.011 668.034
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
641.684 614.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 641.684 614.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.327 53.587
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.327 53.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
351.951 317.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 351.951 317.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.032.962 985.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.987.908 1.996.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
226.193.924 248.109.555
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 53.467.152 50.377.197
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 7.961.099 8.129.995
Net Dönem Karı veya Zararı
3.137.857 27.974.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
226.193.924 248.109.555
TOPLAM KAYNAKLAR
228.181.832 250.106.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622
Transferler
13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.286.029 1.286.029 1.286.029
Kar Payları
13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 1.286.029 221.438.096 221.438.096
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555
Transferler
13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.137.857 3.137.857 3.137.857
Kar Payları
13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 3.137.857 226.193.924 226.193.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.137.857 1.286.029
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.137.857 1.286.029
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.137.857 1.286.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932076


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.