KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 21:08
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 68.775.750 70.757.610 31.593.771 30.336.249
Satışların Maliyeti
15 -54.429.531 -37.607.197 -18.872.628 -12.860.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.346.219 33.150.413 12.721.143 17.475.943
BRÜT KAR (ZARAR)
14.346.219 33.150.413 12.721.143 17.475.943
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.321.707 -1.964.983 -1.103.968 -1.071.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 857.633 8.226.974 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 -56.032 -21.059 -119.964
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,08020000 0,24510000 0,07220000 0,10140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,08020000 0,24510000 0,07220000 0,10140000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.219.121 20.254.650
Dönem Karı (Zararı)
12.882.145 39.356.372
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
487.925 -3.347.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 118.333 102.881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-827.618 110.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 30.015 54.214
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-857.633 56.032
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -61.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
147.128 525.189
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 62.179 434.107
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 84.949 91.082
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 1.050.082 -4.024.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.589.191 -15.815.647
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-135.337.044 -9.875.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.933.963 -6.376.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.933.963 -6.376.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.866 -7.088
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.866 -7.088
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.425 4.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.747 5.183
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.747 5.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-271.063 -394.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.665 853.798
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.176 718.891
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.511 134.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -24.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-139.219.121 20.193.300
Alınan Temettüler
14 0 61.350
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -822.949
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 0 -822.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.265.460 -30.199.071
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -179.905 -167.005
Ödenen Temettüler
13 -55.085.555 -30.032.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.484.581 -10.767.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.484.581 -10.767.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
202.946.670 73.026.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.462.089 62.259.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.424.929 202.114.056
Finansal Yatırımlar
4 207.618.506 73.331.543
Ticari Alacaklar
5 17.592.747 658.784
Diğer Alacaklar
6 27.930 33.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 27.930 33.796
Diğer Dönen Varlıklar
12 50.806 56.231
ARA TOPLAM
233.714.918 276.194.410
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
233.714.918 276.194.410
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 2.554 3.560
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 683.232 720.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
685.787 723.763
TOPLAM VARLIKLAR
234.400.705 276.918.173
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 169.045 223.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 169.045 223.792
Diğer Borçlar
6 57.574 61.238
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 10.176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 57.574 51.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
107.599 378.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 107.599 378.662
ARA TOPLAM
334.218 663.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.218 663.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 761.581 776.180
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
684.164 674.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 684.164 674.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
77.417 101.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
77.417 101.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 270.694 240.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.032.275 1.016.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.366.493 1.680.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
233.034.212 275.237.622
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 50.377.197 42.422.903
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 8.147.054 6.915.635
Net Dönem Karı veya Zararı
12.882.145 64.271.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
233.034.212 275.237.622
TOPLAM KAYNAKLAR
234.400.705 276.918.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395
Transferler
3.773.690 27.592.066 -31.365.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.356.372 39.356.372 39.356.372
Kar Payları
-30.032.066 -30.032.066 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.947.610 39.356.372 250.354.701 250.354.701
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622
Transferler
13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.882.145 12.882.145 12.882.145
Kar Payları
13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 12.882.145 233.034.212 233.034.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.882.145 39.356.372 11.596.116 16.284.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863925


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.550 Değişim: 0,50% Hacim : 7.778 Mio.TL Son veri saati : 11:33
Düşük 1.546 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,5566 Değişim: 0,33%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5740
Açılış: 7,532
8,9924 Değişim: 0,14%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
412,03 Değişim: 0,18%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,75
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.