KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:27
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 385.695.382 529.452.013 104.497.103 180.607.309
Satışların Maliyeti
14 -365.368.565 -506.921.894 -93.803.320 -173.133.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.326.817 22.530.119 10.693.783 7.473.593
BRÜT KAR (ZARAR)
20.326.817 22.530.119 10.693.783 7.473.593
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.171.508 -2.033.258 -721.971 -673.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 15.089 0 -8.636 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.170.398 20.496.861 9.963.176 6.800.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.170.398 20.496.861 9.963.176 6.800.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.170.398 20.496.861 9.963.176 6.800.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 18.170.398 20.496.861 9.963.176 6.800.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.170.398 20.496.861 9.963.176 6.800.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.170.398 20.496.861 9.963.176 6.800.536
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 17 0,11310000 0,12760000 0,06200000 0,04230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 17 0,11310000 0,12760000 0,06200000 0,04230000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 33.026.156 20.786.947 19.192.930 234.633.849 0 234.633.849
Transferler
2.163.338 17.029.592 -19.192.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.496.861 20.496.861 0 20.496.861
Kar Payları
-20.074.911 -20.074.911 0 -20.074.911
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.741.628 20.496.861 235.055.799 0 235.055.799
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.748.939 25.182.077 239.748.326 239.748.326
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-32.476 -32.476 0 -32.476
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.716.463 25.182.077 239.715.850 0 239.715.850
Transferler
12 3.459.719 21.722.358 -25.182.077
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.170.398 18.170.398 0 18.170.398
Kar Payları
12 -30.032.066 -30.032.066 0 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.406.755 18.170.398 227.854.182 0 227.854.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.801.173 9.537.367
Dönem Karı (Zararı)
18.170.398 20.496.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.051.629 -3.750.551
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 11.572 32.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.241 34.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 44.330 34.825
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-15.089 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -18.000 -45.275
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -364.290 -89.033
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-364.290 -89.033
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 9.393.106 -3.683.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.561.146 -7.254.218
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18.623.108 6.857.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.829.011 -13.906.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.829.011 -13.906.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.113 1.930
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.113 1.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.324 5.138
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.626 -12.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.626 -12.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -200.183 -181.755
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.353 -18.244
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.018 -11.522
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-335 -6.722
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.783.173 9.492.092
Alınan Temettüler
13 18.000 45.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.620 -3.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.620 -3.527
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.519 -3.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.101 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.032.066 -20.074.911
Ödenen Temettüler
12 -30.032.066 -20.074.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.762.487 -10.541.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.762.487 -10.541.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.825.019 40.219.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 42.587.506 29.678.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.170.398 20.496.861 9.963.176 6.800.536
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.170.398 20.496.861 9.963.176 6.800.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.170.398 20.496.861 9.963.176 6.800.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 42.911.976 29.059.974
Finansal Yatırımlar
4 164.344.775 192.103.601
Ticari Alacaklar
5 21.037.807 19.208.796
Diğer Alacaklar
6 11.423 9.310
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 11.423 9.310
Diğer Dönen Varlıklar
11 45.480 49.804
ARA TOPLAM
228.351.461 240.431.485
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
228.351.461 240.431.485
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 8.260 8.304
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.595 6.503
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.856 14.808
TOPLAM VARLIKLAR
228.361.317 240.446.293
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 170.420 199.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 170.420 199.046
Diğer Borçlar
6 39.948 46.301
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 0 6.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 39.948 40.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.911 228.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 27.911 228.094
ARA TOPLAM
238.279 473.441
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.279 473.441
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
268.856 224.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 268.856 224.526
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.856 224.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
507.135 697.967
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
227.854.182 239.748.326
Ödenmiş Sermaye
12 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 38.649.213 35.189.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 9.406.755 17.748.939
Net Dönem Karı veya Zararı
18.170.398 25.182.077
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
227.854.182 239.748.326
TOPLAM KAYNAKLAR
228.361.317 240.446.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715913


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.498 Değişim: 2,13% Hacim : 35.350 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.431 28.01.2021 Yüksek 1.498
Açılış: 1.453
7,3529 Değişim: -0,82%
Düşük 7,3452 28.01.2021 Yüksek 7,4312
Açılış: 7,4139
8,9263 Değişim: -0,58%
Düşük 8,9175 28.01.2021 Yüksek 8,9962
Açılış: 8,9781
439,32 Değişim: 0,09%
Düşük 434,96 28.01.2021 Yüksek 441,11
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.