;

KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 12:18
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -243.758 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
221.159 4.553.700 -4.774.859 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.861 1.437.524 1.329.663 1.329.663
Dönem Karı (Zararı)
1.437.524 1.437.524 1.437.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.861 -107.861 -107.861
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -351.619 0 280.676 6.982.798 1.437.524 20.534.705 20.534.705
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -365.504 280.676 2.920.406 20.725.475 35.746.379 35.746.379
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.725.475 -20.725.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
341.504 4.263.933 4.605.437 4.605.437
Dönem Karı (Zararı)
4.263.933 4.263.933 4.263.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
341.504 341.504 341.504
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 14.184.000 -1.998.674 -24.000 0 280.676 23.645.881 4.263.933 40.351.816 40.351.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.871.664 -15.320.638
Dönem Karı (Zararı)
4.263.933 1.437.524
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.263.933 1.437.524
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.815.082 1.787.721
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.334.436 1.954.028
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.276 249.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.276 249.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-678.963 155.332
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-678.963 155.332
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -598.504
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -598.504
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.127.333 27.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.096.498 -19.153.864
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.958.133 -2.189.539
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.404.224 6.162.650
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.723.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.404.224 4.439.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.575.278 -1.293.862
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-197.785 -427.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.377.493 -866.664
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
68.946 141.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.083.995 -2.773.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.083.995 -2.773.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.119.881 -16.992.154
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.748.647 -2.209.508
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.115 52.684
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.704.532 -2.262.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.982.517 -15.928.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -118.598
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.889.147 726.579
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-542.179 -362.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-542.179 -362.513
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-277.266 -308.798
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.913 -53.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
472.713 -1.101.200
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-206.250 -945.868
Alınan Faiz
678.963 -155.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.802.198 -16.784.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.802.198 -16.784.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.135.229 17.518.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.937.427 733.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.937.427 7.135.229
Finansal Yatırımlar
15.780.862 27.738.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.780.862 27.738.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
15.780.862 27.738.995
Ticari Alacaklar
5 11.501.719 52.905.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.501.719 52.905.942
Diğer Alacaklar
3.388.612 2.737.730
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 710.224 512.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.678.388 2.225.291
Peşin Ödenmiş Giderler
411.621 480.567
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
411.621 480.567
Diğer Dönen Varlıklar
483.130 420.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
483.130 420.630
ARA TOPLAM
46.503.371 91.419.093
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.503.371 91.419.093
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
733.267 733.267
Diğer Finansal Yatırımlar
733.267 733.267
Diğer Alacaklar
4.868 2.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.868 2.810
Maddi Duran Varlıklar
3.489.229 3.454.597
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.440.432 1.722.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
325.141 101.534
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.992.937 6.015.191
TOPLAM VARLIKLAR
53.496.308 97.434.284
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
310.926 478.926
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
310.926 478.926
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
310.926 478.926
Ticari Borçlar
5 3.511.182 6.595.177
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.511.182 6.595.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.414.182 42.534.063
Diğer Borçlar
412.409 3.830.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 224.510 292.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
187.899 3.538.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.889.147 4.955.544
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.042.728 1.049.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.042.728 1.049.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
9.580.574 59.444.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.580.574 59.444.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.163.525 1.142.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.163.525 1.142.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.163.525 1.142.810
Uzun Vadeli Karşılıklar
962.675 899.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
962.675 899.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
437.718 201.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.563.918 2.243.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.144.492 61.687.905
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.351.816 35.746.379
Ödenmiş Sermaye
7 14.184.000 14.184.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-1.998.674 -1.998.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 -24.000 -365.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.000 -365.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.000 -365.504
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 280.676 280.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 23.645.881 2.920.406
Net Dönem Karı veya Zararı
4.263.933 20.725.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.351.816 35.746.379
TOPLAM KAYNAKLAR
53.496.308 97.434.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 29.332.930 11.584.417
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.332.930 11.584.417
BRÜT KAR (ZARAR)
29.332.930 11.584.417
Genel Yönetim Giderleri
-25.649.470 -10.869.737
Pazarlama Giderleri
-25.740 -174.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.657.720 540.105
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.657.720 540.105
Finansman Gelirleri
2.839.096 1.459.285
Finansman Giderleri
-105.550 -299.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.391.266 1.700.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.127.333 -262.862
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.890.934 -235.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-236.399 -27.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.263.933 1.437.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.263.933 1.437.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.263.933 1.437.524
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
341.504 -107.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
455.339 -134.826
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-113.835 26.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-113.835 26.965
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
341.504 -107.861
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.605.437 1.329.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.605.437 1.329.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026548


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 0,00% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3592 Değişim: 0,06%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3841
Açılış: 16,3488
17,5990 Değişim: 0,22%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
974,55 Değişim: 0,20%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 976,84
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.