KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2021 - 19:45
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.300.000 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-413.654 413.654 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.438 185.392 22.995 182.949 182.949
Dönem Karı (Zararı)
22.995 22.995 22.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.438 185.392 159.954 159.954
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.300.000 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.300.000 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576
Transferler
1.150 21.845 -22.995
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.495 -57.731 4.774.859 4.449.633 4.449.633
Dönem Karı (Zararı)
4.774.859 4.774.859 4.774.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.495 -57.731 -325.226 -325.226
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
7.884.000 -1.998.674 1.507 5.886.833 5.886.833
Dönem Sonu Bakiyeler
13 14.184.000 -1.998.674 -243.758 59.517 2.429.098 4.774.859 19.205.042 19.205.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.604.154 1.042.903
Dönem Karı (Zararı)
4.774.859 22.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.903.856 551.823
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.556.442 572.130
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
724.060 138.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
724.060 138.578
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
108.154 -349.718
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
108.154 -349.718
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-372.804 -15.434
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-372.804 -15.434
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 888.004 206.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.341.599 620.180
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.559.518 3.855.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.444.356 -3.655.609
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-768.945 -713.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.675.411 -2.942.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.548.882 8.841
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.605.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.943.259 8.841
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-814.894 -50.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.379.792 -248.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.379.792 -248.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.090.695 251.816
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.238.762 459.142
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
94.874 54.540
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.143.888 404.602
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.020.314 1.194.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-118.598
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
699.794 -246.116
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.644 94.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.882.868 -52.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 284.152
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
284.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.003.965 -336.706
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-942.060 -302.986
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -61.905 -33.720
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.886.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-760.043 21.278
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -655.160 -441.114
Alınan Faiz
-104.883 462.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.726.979 1.011.627
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
142.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.869.765 1.011.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.648.336 636.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.518.101 1.648.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.518.101 1.650.980
Finansal Yatırımlar
5 10.908.462 3.976.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.908.462 2.502.571
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 1.473.569
Ticari Alacaklar
6 9.891.936 4.447.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 1.789.005 1.020.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.102.931 3.427.520
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 3.705.296 118.059
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 1.621.773 35.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.083.523 83.059
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
952.737 137.843
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 952.737 137.843
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
11 420.981 13.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
420.981 13.561
ARA TOPLAM
43.397.513 10.344.163
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.397.513 10.344.163
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 1.190.418 422.396
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.617.841 833.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 79.773 56.207
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 187.331 72.742
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.077.226 1.387.036
TOPLAM VARLIKLAR
46.474.739 11.731.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 640.069 516.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
640.069 516.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
640.069 516.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 3.686.690 306.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.686.690 306.898
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 17.634.679 543.984
Diğer Borçlar
7 1.722.334 412.994
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 120.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.722.334 292.096
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 894.501 160.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 611.564 136.900
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
611.564 136.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.000 41.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 45.000 41.730
ARA TOPLAM
25.234.837 2.119.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.234.837 2.119.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 1.259.905 314.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.259.905 314.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.259.905 314.771
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 774.955 428.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
774.955 428.385
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.034.860 743.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.269.697 2.862.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.205.042 8.868.576
Ödenmiş Sermaye
13 14.184.000 6.300.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
13 -1.998.674 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -243.758 23.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-243.758 23.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-243.758 23.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 0 57.731
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 57.731
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13 57.731
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 59.517 56.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.429.098 2.407.253
Net Dönem Karı veya Zararı
4.774.859 22.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.205.042 8.868.576
TOPLAM KAYNAKLAR
46.474.739 11.731.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 46.746.151 12.590.291
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.746.151 12.590.291
BRÜT KAR (ZARAR)
46.746.151 12.590.291
Genel Yönetim Giderleri
15 -37.302.445 -10.412.501
Pazarlama Giderleri
15 -6.307.754 -3.118.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.160.673 -941.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.160.673 -941.009
Finansman Gelirleri
16 2.758.214 1.409.154
Finansman Giderleri
17 -248.388 -238.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.670.499 229.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -895.640 -206.267
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -928.922 -194.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 33.282 -11.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.774.859 22.995
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.774.859 22.995
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.774.859 22.995
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-267.495 -25.438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -334.369 -31.798
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 66.874 6.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
66.874 6.360
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-57.731 185.392
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.164 231.740
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.433 -46.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
14.433
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-325.226 159.954
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.449.633 182.949
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.449.633 182.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921609


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.330 Değişim: -2,55% Hacim : 15.571 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 21.04.2021 Yüksek 1.366
Açılış: 1.364
8,1884 Değişim: 1,00%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1072
9,8765 Değişim: 1,10%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,8843
Açılış: 9,7689
471,74 Değişim: 1,71%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 473,47
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.