KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 14:05
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 6.300.000 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627
Transferler
-413.654 413.654 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.285 20.839 4.554 4.554
Dönem Karı (Zararı)
20.839 20.839 20.839
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.285 -16.285 -16.285
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 6.300.000 32.980 -127.661 56.860 2.407.253 20.839 8.690.181 8.690.181
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 6.300.000 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576
Transferler
1.150 21.845 -22.995 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.131 124.906 -11.294 166.743 166.743
Dönem Karı (Zararı)
-11.294 -11.294 -11.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
53.131 124.906 178.037 178.037
Dönem Sonu Bakiyeler
7 6.300.000 76.868 182.637 58.010 2.429.098 -11.294 9.035.319 9.035.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
498.320 -332.984
Dönem Karı (Zararı)
-11.294 20.839
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.294 20.839
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
440.320 -521.132
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
378.787 58.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.988 28.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.988 28.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.564 -252.907
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.564 -252.907
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.216 -368.558
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19.216 -368.558
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.893 13.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
220.992 87.614
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.426.983 623.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.232.863 251.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.086 -60.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.183.777 311.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-807.129 -42.109
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-626.703 -29.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-180.426 -12.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-52.597 -56.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.843 -390.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.843 -390.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
213.773 -193.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.908 -105.638
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
85.690 -60.756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
39.218 -44.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
650.018 -412.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 20.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-154.342 -34.934
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.644 94.273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-172.117 -22.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.117 -22.100
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-153.368 -22.100
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.749 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-188.515 252.907
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.100 0
Alınan Faiz
2.585 252.907
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.688 -102.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.688 -102.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.648.336 636.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.786.024 534.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.786.024 1.650.980
Finansal Yatırımlar
6.227.774 3.976.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.598.072 2.502.571
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.629.702 1.473.569
Ticari Alacaklar
5 1.214.717 4.447.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 970.974 1.020.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
243.743 3.427.520
Diğer Alacaklar
904.375 118.059
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 661.703 35.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
242.672 83.059
Peşin Ödenmiş Giderler
190.440 137.843
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
190.440 137.843
Diğer Dönen Varlıklar
13.561 13.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.561 13.561
ARA TOPLAM
10.336.891 10.344.163
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.336.891 10.344.163
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Maddi Duran Varlıklar
539.279 422.396
Kullanım Hakkı Varlıkları
757.114 833.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
67.494 56.207
Ertelenmiş Vergi Varlığı
53.001 72.742
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.418.751 1.387.036
TOPLAM VARLIKLAR
11.755.642 11.731.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
534.796 516.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
534.796 516.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
534.796 516.675
Ticari Borçlar
5 243.055 306.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
243.055 306.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
757.757 543.984
Diğer Borçlar
321.250 412.994
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 187.427 120.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
133.823 292.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.944 160.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
137.407 136.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
137.407 136.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.750 41.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.750 41.730
ARA TOPLAM
2.033.959 2.119.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.033.959 2.119.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.337 314.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.337 314.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
200.337 314.771
Uzun Vadeli Karşılıklar
486.027 428.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
486.027 428.385
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
686.364 743.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.720.323 2.862.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.035.319 8.868.576
Ödenmiş Sermaye
7 6.300.000 6.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 76.868 23.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
76.868 23.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
76.868 23.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.637 57.731
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
182.637 57.731
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
7 182.637 57.731
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 58.010 56.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 2.429.098 2.407.253
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.294 22.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.035.319 8.868.576
TOPLAM KAYNAKLAR
11.755.642 11.731.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 3.533.200 1.368.043
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.533.200 1.368.043
BRÜT KAR (ZARAR)
3.533.200 1.368.043
Genel Yönetim Giderleri
-3.841.230 -1.872.195
Pazarlama Giderleri
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-308.030 -504.152
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-308.030 -504.152
Finansman Gelirleri
378.042 483.086
Finansman Giderleri
-67.413 55.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.599 34.211
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.893 -13.372
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-40.365 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.472 -13.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.294 20.839
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.294 20.839
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.294 20.839
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
53.131 -16.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.117 -20.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.986 4.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-14.986 4.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
124.906 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
156.133 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
156.133 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.227 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-31.227 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.037 -16.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.743 4.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
166.743 4.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847651


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.990 Değişim: -2,55% Hacim : 43.546 Mio.TL Son veri saati : 17:32
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3694 Değişim: -0,41%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1724 Değişim: -0,47%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
791,21 Değişim: -0,57%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.