KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 18:58
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 6.300.000 -470.996 33.231 0 56.860 564.475 2.727.428 9.210.998 9.210.998
Transferler
2.727.428 -2.727.428 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.944 -127.661 -413.654 -525.371 -525.371
Dönem Karı (Zararı)
-413.654 -413.654 -413.654
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.944 -127.661 -111.717 -111.717
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
470.996 -470.996 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 6.300.000 0 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 6.300.000 0 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627
Transferler
-413.654 413.654 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.438 185.392 22.995 182.949 182.949
Dönem Karı (Zararı)
22.995 22.995 22.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.438 185.392 159.954 159.954
Dönem Sonu Bakiyeler
15 6.300.000 0 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.042.903 -110.578
Dönem Karı (Zararı)
22.995 -413.654
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.995 -413.654
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
551.823 277.087
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 572.130 177.267
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
138.578 153.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
138.578 153.633
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-349.718 -424.059
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-349.718 -424.059
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.434 150.406
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-15.434 150.406
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 206.267 219.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
620.180 42.607
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.855.217 -456.978
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.655.609 -46.100
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-713.498 -5.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.942.111 -40.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.841 -52.409
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -34.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.841 -17.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-50.794 -41.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-248.433 453.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-248.433 453.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
251.816 131.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
459.142 55.609
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.540 31.533
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
404.602 24.076
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.194.998 -93.960
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-246.116 -5.480
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
94.021 -11.138
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.554 -554.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 284.152 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
284.152 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-336.706 -554.316
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -302.986 -518.418
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -33.720 -35.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.278 424.059
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -441.114 0
Alınan Faiz
462.392 424.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.011.627 -240.835
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.011.627 -240.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 636.709 877.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.648.336 636.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.650.980 733.374
Finansal Yatırımlar
5 3.976.140 7.584.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.502.571 6.342.354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.473.569 1.241.829
Ticari Alacaklar
6 4.447.580 791.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.020.060 306.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.427.520 485.409
Diğer Alacaklar
7 118.059 76.464
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 35.000 35.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
83.059 41.464
Peşin Ödenmiş Giderler
13 137.843 87.049
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
137.843 87.049
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 51.409
Diğer Dönen Varlıklar
13 13.561 63.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.561 63.997
ARA TOPLAM
10.344.163 9.388.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.344.163 9.388.447
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Maddi Duran Varlıklar
8 422.396 624.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 833.828 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 56.207 47.176
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 72.742 124.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.387.036 798.274
TOPLAM VARLIKLAR
11.731.199 10.186.721
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 516.675 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
516.675 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
516.675 0
Ticari Borçlar
6 306.898 555.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
306.898 555.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 543.984 292.168
Diğer Borçlar
7 412.994 236.856
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 120.898 66.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
292.096 170.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 160.286 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 136.900 114.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
136.900 114.774
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 41.730 21.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.730 21.830
ARA TOPLAM
2.119.467 1.220.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.119.467 1.220.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 314.771 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
314.771 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
314.771 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 428.385 280.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
428.385 280.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
743.156 280.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.862.623 1.501.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.868.576 8.685.627
Ödenmiş Sermaye
15 6.300.000 6.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 23.737 49.175
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.737 49.175
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.737 49.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
57.731 -127.661
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
57.731 -127.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
15 57.731 -127.661
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 56.860 56.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.407.253 2.820.907
Net Dönem Karı veya Zararı
22.995 -413.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.868.576 8.685.627
TOPLAM KAYNAKLAR
11.731.199 10.186.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 12.590.291 7.916.988
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.590.291 7.916.988
BRÜT KAR (ZARAR)
12.590.291 7.916.988
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.412.501 -8.643.294
Pazarlama Giderleri
17 -3.118.799 -350.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-941.009 -1.077.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-941.009 -1.077.061
Finansman Gelirleri
18 1.409.154 1.614.607
Finansman Giderleri
19 -238.883 -731.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
229.262 -193.814
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -206.267 -219.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -194.707 -16.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -11.560 -203.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.995 -413.654
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.995 -413.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.995 -413.654
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.438 15.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -31.798 19.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 6.360 -3.986
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.360 -3.986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
185.392 -127.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
231.740 -159.576
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
231.740 -159.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.348 31.915
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-46.348 31.915
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.954 -111.717
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.949 -525.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
182.949 -525.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840935


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5493 Değişim: 0,51%
Düşük 7,4723 05.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
9,0008 Değişim: -0,17%
Düşük 8,9239 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
413,06 Değişim: 0,65%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,34
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.