KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 20:04
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 4.800.000 0 -9.115 -9.115 -9.115 56.860 -46.374 -677.607 4.123.764 4.123.764
Transferler
0 0 0 0 0 0 -677.607 677.607 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 31.730 31.730 31.730 0 0 734.020 765.750 765.750
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 734.020 734.020 734.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 31.730 31.730 31.730 0 0 0 31.730 31.730
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 -25.218 -25.218 -25.218 22.215 554.436 0 551.433 551.433
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.300.000 0 -2.603 -2.603 -2.603 79.075 -169.545 734.020 6.940.947 6.940.947
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.300.000 0 -2.603 -2.603 -2.603 79.075 -169.545 734.020 6.940.947 6.940.947
Transferler
0 0 0 0 0 0 734.020 -734.020 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 35.834 35.834 35.834 0 0 2.727.428 2.763.262 2.763.262
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 2.727.428 2.727.428 2.727.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 35.834 35.834 35.834 0 0 0 35.834 35.834
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 -470.996 0 0 0 -22.215 0 0 -493.211 -493.211
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.300.000 -470.996 33.231 33.231 33.231 56.860 564.475 2.727.428 9.210.998 9.210.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-610.373 389.306
Dönem Karı (Zararı)
2.727.428 734.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.727.428 734.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
146.721 -319.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 223.275 135.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.980 85.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
79.980 85.588
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-389.077 -492.993
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -389.077 -492.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -143.451
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -143.451
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 232.543 95.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.103.982 15.487
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.581.344 488.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
100.319 -403.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.000 -19.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
219.319 -384.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
408.871 -305.346
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
410.140 -311.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.269 6.596
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
87.626 -64.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.264 197.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-199.264 197.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
89.754 -12.750
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.944 116.450
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.825 -3.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.769 119.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-229.833 430.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-277.522 -27.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-103.018 -12.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.506.658 -1.915.151
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.449.000 -1.805.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.658 -109.860
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -50.426 -104.532
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.232 -5.328
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.409.905 3.104.797
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.500.000
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.843.573 1.111.916
Alınan Faiz
566.332 492.881
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-707.126 1.578.952
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-707.126 1.578.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.584.670 5.718
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 877.544 1.584.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 963.071 1.763.788
Finansal Yatırımlar
5 7.437.187 3.855.843
Ticari Alacaklar
6 745.871 846.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 318.074 199.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
427.797 647.116
Diğer Alacaklar
7 14.214 422.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 509 410.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.705 12.151
Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.374 58.049
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
45.374 58.049
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 73.477 29.541
Diğer Dönen Varlıklar
12 73.838 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
73.838 0
ARA TOPLAM
9.353.032 6.976.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.353.032 6.976.211
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.863 2.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 2.148
Maddi Duran Varlıklar
8 260.162 409.279
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 34.910 51.410
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 74.951
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 74.951
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 299.613 541.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
596.548 1.078.902
TOPLAM VARLIKLAR
9.949.580 8.055.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 102.318 301.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
102.318 301.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 161.021 71.267
Diğer Borçlar
7 190.428 159.142
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 34.825 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
155.603 159.142
Kısa Vadeli Karşılıklar
53.544 339.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 53.544 339.096
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 9.440 23.235
ARA TOPLAM
516.751 894.322
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
516.751 894.322
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 14.169 55.399
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.169 55.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
207.662 164.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 207.662 164.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.831 219.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
738.582 1.114.166
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.210.998 6.940.947
Ödenmiş Sermaye
13 6.300.000 6.300.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-470.996 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 33.231 -2.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.231 -2.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.231 -2.603
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 56.860 79.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 564.475 -169.545
Net Dönem Karı veya Zararı
2.727.428 734.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.210.998 6.940.947
TOPLAM KAYNAKLAR
9.949.580 8.055.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 7.384.289 3.858.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.384.289 3.858.821
BRÜT KAR (ZARAR)
7.384.289 3.858.821
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.873.696 -4.491.483
Pazarlama Giderleri
15 -80.975 -6.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.429.618 -639.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 0 471.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.429.618 -167.965
Finansman Gelirleri
17 1.530.353 992.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.959.971 824.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-232.543 -90.826
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -232.543 -90.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.727.428 734.020
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.727.428 734.020
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.727.428 734.020
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.834 31.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 44.792 39.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.958 -7.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 -8.958 -7.932
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.834 31.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.763.262 765.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.763.262 765.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672713


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4288 Değişim: 1,03%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9784 Değişim: 0,25%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
413,24 Değişim: -1,26%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.