KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2021 - 16:31
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 70.911.808 57.745.361 35.435.679 31.402.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.911.808 57.745.361 35.435.679 31.402.140
BRÜT KAR (ZARAR)
70.911.808 57.745.361 35.435.679 31.402.140
Genel Yönetim Giderleri
13 -33.463.807 -29.012.342 -16.436.860 -13.711.296
Pazarlama Giderleri
-1.888.282 -881.761 -1.034.962 -345.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.804 14.041 6.402 -42.991
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.572.523 27.865.299 17.970.259 17.302.394
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 27.566.642 30.719.272 7.495.508 5.104.560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -14.083.337 -23.223.903 -589.489 -635.945
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.055.828 35.360.668 24.876.278 21.771.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.055.828 35.360.668 24.876.278 21.771.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.195.941 -7.865.208 -7.252.631 -4.839.961
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -11.293.210 -6.864.448 -7.401.126 -4.525.521
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -902.731 -1.000.760 148.495 -314.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.859.887 27.495.460 17.623.647 16.931.048
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.859.887 27.495.460 17.623.647 16.931.048
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.859.887 27.495.460 17.623.647 16.931.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.514.639 16.865.693
Dönem Karı (Zararı)
36.859.887 27.495.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.251.402 148.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.096.791 1.029.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.701.084 3.681.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.767.408 3.412.901
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-66.324 268.212
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-187.200 -411.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.411.291 -11.943.094
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-28.317 -3.151
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.618.410 174.669
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.618.410 174.669
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 12.195.941 7.865.208
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -244.985
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -244.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.757.570 284.399
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-444.775 -260.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.202.345 544.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.366.055 27.928.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.832.556 -3.988.499
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -10.018.860 -7.073.811
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.226.904 1.880.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 341.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-694.548 -2.123.679
Alınan Temettüler
11 187.200 411.600
Alınan Faiz
9.371.831 11.943.184
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-7.637.579 -8.692.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.000.000 -21.360.000
Ödenen Temettüler
9 -25.000.000 -21.360.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.258.457 -2.613.568
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28.317 3.151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.230.140 -2.610.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.226.532 15.098.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 86.996.392 12.488.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 87.227.615 89.774.003
Finansal Yatırımlar
5 58.985.312 50.579.465
Ticari Alacaklar
6 15.239.979 18.551.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.971.777 18.301.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 268.202 250.277
Türev Araçlar
7 0 768.268
Peşin Ödenmiş Giderler
1.130.375 685.600
Diğer Dönen Varlıklar
4 1.184.181 833.875
ARA TOPLAM
163.767.462 161.192.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.767.462 161.192.844
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 12.823.879 10.678.693
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 11.142.857 6.000.000
Maddi Duran Varlıklar
2.308.119 2.438.265
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.474.500 4.162.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.080.270 2.352.367
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 490.023
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.829.625 26.122.118
TOPLAM VARLIKLAR
196.597.087 187.314.962
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.558.870 1.810.307
Türev Araçlar
7 35.372
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 7.167.869 5.893.519
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.499.731 4.820.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.297.843 4.552.314
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
201.888 268.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.159.975 1.747.837
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 685.094 1.157.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
474.881 590.579
ARA TOPLAM
13.421.817 14.272.189
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.421.817 14.272.189
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.334.115 4.942.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.092.008 4.601.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.092.008 4.601.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
242.107 340.570
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
242.107 340.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.487.877 1.236.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.487.877 1.236.572
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 264.239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.086.231 6.178.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.508.048 20.450.850
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
176.089.039 166.864.112
Ödenmiş Sermaye
9 65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -520.706 -471.121
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-520.706 -471.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-520.706 -471.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 4.852.655 7.438.030
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.852.655 7.438.030
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 18.911.677 16.736.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 50.985.526 18.904.830
Net Dönem Karı veya Zararı
36.859.887 59.255.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
176.089.039 166.864.112
TOPLAM KAYNAKLAR
196.597.087 187.314.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910
Transferler
9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.061 1.447.941 27.495.460 28.991.462 28.991.462
Dönem Karı (Zararı)
27.495.460 27.495.460 27.495.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.061 1.447.941 1.496.002 1.496.002
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -551.646 4.941.051 16.736.677 18.904.830 27.495.460 132.526.372 132.526.372
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112
Transferler
9 2.175.000 57.080.696 -59.255.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.585 -2.585.375 36.859.887 34.224.927 34.224.927
Dönem Karı (Zararı)
36.859.887 36.859.887 36.859.887
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.585 -2.585.375 -2.634.960 -2.634.960
Kar Payları
9 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -520.706 4.852.655 18.911.677 50.985.526 36.859.887 176.089.039 176.089.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.859.887 27.495.460 17.623.647 16.931.048
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.585 48.061 83.576 42.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.982 60.077 104.470 53.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.397 -12.016 -20.894 -10.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 12.397 -12.016 -20.894 -10.665
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.585.375 1.447.941 -741.080 2.837.672
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.721.447 1.524.148 -780.084 2.987.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136.072 -76.207 39.004 -149.351
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 136.072 -76.207 39.004 -149.351
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.634.960 1.496.002 -657.504 2.880.330
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.224.927 28.991.462 16.966.143 19.811.378
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.224.927 28.991.462 16.966.143 19.811.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954170


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -2,01% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6540 Değişim: 0,08%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1538 Değişim: 0,13%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
492,15 Değişim: 0,84%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.