KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 19:03
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 35.476.129 26.343.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.476.129 26.343.221
BRÜT KAR (ZARAR)
35.476.129 26.343.221
Genel Yönetim Giderleri
13 -17.026.947 -15.301.046
Pazarlama Giderleri
-853.320 -536.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.402 57.032
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.602.264 10.562.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 20.071.134 25.614.712
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -13.493.848 -22.587.958
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.179.550 13.589.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.179.550 13.589.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.943.310 -3.025.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -3.892.084 -2.338.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.051.226 -686.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.236.240 10.564.412
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.236.240 10.564.412
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.236.240 10.564.412
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.071.140 12.024.170
Dönem Karı (Zararı)
19.236.240 10.564.412
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-265.546 2.444.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
543.273 510.634
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.271.918 2.243.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.271.918 2.243.624
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-187.200 -411.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.730.681 -738.090
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.106.166 -2.185.601
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.106.166 -2.185.601
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.943.310 3.025.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.040.462 7.530.210
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-645.643 -486.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.686.105 8.016.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.011.156 20.538.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.832.556 -3.859.339
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -6.107.460 -4.655.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.676.084 -143.082
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.674 -451.537
Alınan Temettüler
11 187.200 411.600
Alınan Faiz
5.027.241 769.540
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-30.792.851 -872.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.000.000 -21.360.000
Ödenen Temettüler
9 -25.000.000 -21.360.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.604.944 -9.478.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.604.944 -9.478.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 89.226.532 15.098.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.621.588 5.619.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.702.055 89.774.003
Finansal Yatırımlar
5 82.102.105 50.579.465
Ticari Alacaklar
6 14.179.023 18.551.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.887.128 18.301.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
291.895 250.277
Türev Araçlar
7 38.480 768.268
Peşin Ödenmiş Giderler
1.331.243 685.600
Diğer Dönen Varlıklar
833.875 833.875
ARA TOPLAM
149.186.781 161.192.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.186.781 161.192.844
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 12.013.939 10.678.693
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 6.000.000 6.000.000
Maddi Duran Varlıklar
2.314.125 2.438.265
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.312.703 4.162.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.030.908 2.352.367
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 490.023
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.671.675 26.122.118
TOPLAM VARLIKLAR
175.858.456 187.314.962
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.875.207 1.810.307
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 3.678.143 5.893.519
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.165.226 4.820.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.897.014 4.552.314
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
268.212 268.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.952.331 1.747.837
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 1.022.558 1.157.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
929.773 590.579
ARA TOPLAM
9.670.907 14.272.189
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.670.907 14.272.189
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.136.123 4.942.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 4.843.564 4.601.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.843.564 4.601.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
292.559 340.570
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
292.559 340.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.497.685 1.236.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.497.685 1.236.572
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 430.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.064.653 6.178.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.735.560 20.450.850
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9 159.122.896 166.864.112
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-604.282 -471.121
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-604.282 -471.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-604.282 -471.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.593.735 7.438.030
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.593.735 7.438.030
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.911.677 16.736.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
50.985.526 18.904.830
Net Dönem Karı veya Zararı
19.236.240 59.255.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
159.122.896 166.864.112
TOPLAM KAYNAKLAR
175.858.456 187.314.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910
Transferler
9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.403 -1.389.731 10.564.412 9.180.084 9.180.084
Dönem Karı (Zararı)
10.564.412 10.564.412 10.564.412
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.403 -1.389.731 -1.384.328 -1.384.328
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -594.304 2.103.379 16.736.677 18.904.830 10.564.412 112.714.994 112.714.994
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112
Transferler
9 2.175.000 57.080.696 -59.255.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.161 -1.844.295 19.236.240 17.258.784 17.258.784
Dönem Karı (Zararı)
19.236.240 19.236.240 19.236.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.161 -1.844.295 -1.977.456 -1.977.456
Kar Payları
9 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -604.282 5.593.735 18.911.677 50.985.526 19.236.240 159.122.896 159.122.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.236.240 10.564.412
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-133.161 5.403
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-166.451 6.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.290 -1.351
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 33.290 -1.351
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.844.295 -1.389.731
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.941.363 -1.462.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.068 73.144
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 97.068 73.144
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.977.456 -1.384.328
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.258.784 9.180.084
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.258.784 9.180.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931446


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3109 Değişim: -1,71%
Düşük 8,3059 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1106 Değişim: -1,56%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,61 Değişim: -0,51%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.