KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2021 - 16:47
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 123.272.891 77.656.624
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.272.891 77.656.624
BRÜT KAR (ZARAR)
123.272.891 77.656.624
Genel Yönetim Giderleri
18 -58.083.966 -46.471.234
Pazarlama Giderleri
19 -2.081.303 -1.831.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 16.523 5.455
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.124.145 29.359.171
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 37.956.885 33.473.804
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -24.903.391 -15.249.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.177.639 47.583.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.177.639 47.583.170
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.921.943 -10.438.453
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -17.035.305 -10.456.072
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 113.362 17.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.255.696 37.144.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.255.696 37.144.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
59.255.696 37.144.717
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.324.085 38.849.508
Dönem Karı (Zararı)
59.255.696 37.144.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.098.647 19.287.055
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 2.142.488 981.613
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.111.180 3.115.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.842.968 3.115.603
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 268.212
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 -411.600 -224.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.298.217 -6.127.615
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.942.389 11.103.401
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.942.389 11.103.401
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 16.921.943 10.438.453
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-309.536
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-309.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.172.961 -6.633.836
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -60.649 226.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.112.312 -6.859.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.181.382 49.797.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -4.099.225 -2.903.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -15.758.072 -8.044.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.163.833 -54.698.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 10 406.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -2.154.205 -3.667.861
Alınan Temettüler
16 411.600 224.400
Alınan Faiz
15.742.768 6.680.174
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -57.935.562
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
5 32.757.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.360.000 -21.360.000
Ödenen Temettüler
14 -21.360.000 -21.360.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.127.918 -37.209.341
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.127.918 -37.209.341
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.098.614 52.307.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 89.226.532 15.098.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 89.774.003 15.129.381
Finansal Yatırımlar
5 50.579.465 84.104.951
Ticari Alacaklar
6 18.551.633 17.372.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 18.301.356 16.995.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 250.277 376.770
Diğer Alacaklar
880
Türev Araçlar
17 768.268
Peşin Ödenmiş Giderler
8 685.600 624.951
Diğer Dönen Varlıklar
13 833.875 87
ARA TOPLAM
161.192.844 117.232.842
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.192.844 117.232.842
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.678.693 8.429.787
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 6.000.000 6.000.000
Maddi Duran Varlıklar
9 2.438.265 1.265.304
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.162.770 5.040.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.352.367 3.610.529
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 490.023 616.436
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.122.118 24.962.077
TOPLAM VARLIKLAR
187.314.962 142.194.919
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 1.810.307 1.755.937
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 5.893.519 4.616.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.820.526 2.965.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.552.314 2.965.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
268.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.747.837 1.207.974
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 1.157.258 377.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
590.579 830.473
ARA TOPLAM
14.272.189 10.545.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.272.189 10.545.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 4.942.089 5.513.938
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 4.601.519 5.024.751
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.601.519 5.024.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
340.570 489.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
340.570 489.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.236.572 1.240.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.236.572 1.240.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.178.661 6.754.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.450.850 17.300.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.864.112 124.894.910
Ödenmiş Sermaye
14 65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -471.121 -599.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-471.121 -599.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-471.121 -599.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 7.438.030 3.493.110
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.438.030 3.493.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 16.736.677 14.925.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 18.904.830 4.931.113
Net Dönem Karı veya Zararı
59.255.696 37.144.717
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.864.112 124.894.910
TOPLAM KAYNAKLAR
187.314.962 142.194.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183
Transferler
14 1.811.000 24.442.527 -26.253.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-136.383 3.118.393 37.144.717 40.126.727 40.126.727
Dönem Karı (Zararı)
37.144.717 37.144.717 37.144.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-136.383 3.118.393 2.982.010 2.982.010
Kar Payları
14 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910
Transferler
14 1.811.000 35.333.717 -37.144.717
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.586 3.944.920 59.255.696 63.329.202 63.329.202
Dönem Karı (Zararı)
59.255.696 59.255.696 59.255.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.586 3.944.920 4.073.506 4.073.506
Kar Payları
14 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -471.121 7.438.030 16.736.677 18.904.830 59.255.696 166.864.112 166.864.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
59.255.696 37.144.717
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
128.586 -136.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 160.733 -170.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.147 34.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -32.147 34.095
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.944.920 3.118.393
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 4.152.548 3.282.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-207.628 -164.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -207.628 -164.126
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.073.506 2.982.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.329.202 40.126.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.329.202 40.126.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905375


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,09% Hacim : 33.346 Mio.TL Son veri saati : 17:49
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3380 Değişim: 0,58%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3631
Açılış: 7,296
8,8391 Değişim: 0,55%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8492
Açılış: 8,7904
406,27 Değişim: 0,51%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 409,14
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.