KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 17:31
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 92.249.929 54.097.666 34.504.568 19.028.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.249.929 54.097.666 34.504.568 19.028.871
BRÜT KAR (ZARAR)
92.249.929 54.097.666 34.504.568 19.028.871
Genel Yönetim Giderleri
13 -42.881.052 -34.253.950 -13.868.710 -11.625.670
Pazarlama Giderleri
-1.252.542 -722.052 -370.781 -261.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.041 5.455 40
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.130.376 19.127.119 20.265.077 7.141.446
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 33.391.442 28.902.531 2.672.170 4.934.712
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -24.589.865 -14.733.948 -1.365.962 -2.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.931.953 33.295.702 21.571.285 12.073.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.931.953 33.295.702 21.571.285 12.073.591
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.603.135 -7.336.886 -4.737.927 -2.653.636
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -10.978.283 -5.726.982 -4.113.835 -2.670.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.624.852 -1.609.904 -624.092 16.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.328.818 25.958.816 16.833.358 9.419.955
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.328.818 25.958.816 16.833.358 9.419.955
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.328.818 25.958.816 16.833.358 9.419.955
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.677.222 23.765.644
Dönem Karı (Zararı)
44.328.818 25.958.816
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.657.008 12.956.075
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.593.435 699.395
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.692.202 2.398.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.423.990 2.398.214
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
268.212
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-411.600 -224.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.510.356 -5.680.118
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.341
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.001.527 8.424.757
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.001.527 8.424.757
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 12.603.135 7.336.886
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-308.281
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-308.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.681.650 -7.002.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-222.635 -148.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.459.015 -6.853.826
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.304.176 31.912.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.076.375 -2.839.172
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -11.550.579 -5.307.707
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.129.685 -40.737.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
405.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.133.085 -296.437
Alınan Temettüler
11 411.600 224.400
Alınan Faiz
13.386.283 5.688.519
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.940.310 -46.354.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.360.000 -21.360.000
Ödenen Temettüler
9 -21.360.000 -21.360.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.446.907 -38.332.185
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.341
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.446.907 -38.333.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.098.614 52.307.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 26.545.521 13.974.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.586.808 15.129.381
Finansal Yatırımlar
5 94.045.261 84.104.951
Ticari Alacaklar
6 17.598.989 17.372.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 17.428.798 16.995.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 170.191 376.770
Diğer Alacaklar
1.162 880
Peşin Ödenmiş Giderler
847.585 624.951
Diğer Dönen Varlıklar
4 693.045 87
ARA TOPLAM
139.772.850 117.232.842
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.772.850 117.232.842
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 11.123.571 8.429.787
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 6.000.000 6.000.000
Maddi Duran Varlıklar
2.632.854 1.265.304
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.530.816 5.040.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.685.712 3.610.529
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 616.436
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.972.953 24.962.077
TOPLAM VARLIKLAR
166.745.803 142.194.919
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.349.146 1.755.937
Türev Araçlar
7 365.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 4.043.990 4.616.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.507.304 2.965.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.239.092 2.965.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
268.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
824.292 1.207.974
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 504.827 377.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
319.465 830.473
ARA TOPLAM
10.090.440 10.545.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.090.440 10.545.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.255.825 5.513.938
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 4.875.294 5.024.751
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.875.294 5.024.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
380.531 489.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
380.531 489.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.222.864 1.240.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.222.864 1.240.211
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.087.373
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.566.062 6.754.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.656.502 17.300.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.089.301 124.894.910
Ödenmiş Sermaye
9 65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -526.480 -599.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-526.480 -599.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-526.480 -599.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 4.645.456 3.493.110
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.645.456 3.493.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 16.736.677 14.925.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 18.904.830 4.931.113
Net Dönem Karı veya Zararı
44.328.818 37.144.717
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.089.301 124.894.910
TOPLAM KAYNAKLAR
166.745.803 142.194.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183
Transferler
9 1.811.000 24.442.527 -26.253.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.729 -27.633 25.958.816 25.835.454 25.835.454
Dönem Karı (Zararı)
25.958.816 25.958.816 25.958.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.729 -27.633 -123.362 -123.362
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -559.053 347.084 14.925.677 4.931.113 25.958.816 110.603.637 110.603.637
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910
Transferler
9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.227 1.152.346 44.328.818 45.554.391 45.554.391
Dönem Karı (Zararı)
44.328.818 44.328.818 44.328.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
73.227 1.152.346 1.225.573 1.225.573
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -526.480 4.645.456 16.736.677 18.904.830 44.328.818 149.089.301 149.089.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.328.818 25.958.816 16.833.358 9.419.955
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
73.227 -95.729 25.166 -16.493
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.534 -119.661 31.457 -20.616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.307 23.932 -6.291 4.123
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -18.307 23.932 -6.291 4.123
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.152.346 -27.633 -295.595 35.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.212.996 -29.087 -311.152 37.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-60.650 1.454 15.557 -1.874
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -60.650 1.454 15.557 -1.874
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.225.573 -123.362 -270.429 19.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.554.391 25.835.454 16.562.929 9.439.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.554.391 25.835.454 16.562.929 9.439.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884366


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,43% Hacim : 15.304 Mio.TL Son veri saati : 17:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3639 Değişim: 0,63%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3646
Açılış: 8,3117
10,2091 Değişim: 0,98%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2132
Açılış: 10,1096
500,84 Değişim: 0,38%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 503,11
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.