KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2018 - 14:56
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 43.219.951 38.515.967 13.272.053 14.488.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.219.951 38.515.967 13.272.053 14.488.494
BRÜT KAR (ZARAR)
43.219.951 38.515.967 13.272.053 14.488.494
Genel Yönetim Giderleri
12 -27.125.079 -24.276.530 -9.127.199 -7.992.849
Pazarlama Giderleri
-1.397.244 -1.259.309 -327.038 -402.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.196 114.190 0 105.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.707.824 13.094.318 3.817.816 6.198.420
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10 20.331.120 14.160.910 4.876.485 2.720.049
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
10 -9.590.861 -5.393.757 -1.095.548 36.687
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.448.083 21.861.471 7.598.753 8.955.156
Finansman Giderleri
11 -439.299 -462.321 -90.740 -222.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.008.784 21.399.150 7.508.013 8.732.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.551.701 -4.278.961 -1.688.729 -1.738.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -5.092.899 -3.900.298 -1.858.031 -1.683.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -458.802 -378.663 169.302 -54.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.457.083 17.120.189 5.819.284 6.994.692
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.457.083 17.120.189 5.819.284 6.994.692
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.457.083 17.120.189 5.819.284 6.994.692
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -153.344 1.447.660 8.184.923 1.833.777 16.445.676 92.758.692 0 92.758.692
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8 1.944.051 14.501.625 -16.445.676 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-353.709 -388.400 17.120.189 16.378.080 16.378.080
Dönem Karı (Zararı)
17.120.189 17.120.189 0 17.120.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-353.709 -388.400 -742.109 0 -742.109
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
8 -14.478.989 -14.478.989 0 -14.478.989
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -507.053 1.059.260 10.128.974 1.856.413 17.120.189 94.657.783 0 94.657.783
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -430.301 1.143.819 10.128.974 1.856.413 23.924.573 101.623.478 101.623.478
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.827 -7.827 -7.827
Transferler
8 2.985.703 20.938.870 -23.924.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.193 -1.474.612 19.457.083 17.915.278 17.915.278
Dönem Karı (Zararı)
19.457.083 19.457.083 19.457.083
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.193 -1.474.612 -1.541.805 -1.541.805
Kar Payları
8 -20.938.870 -20.938.870 -20.938.870
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -497.494 -330.793 13.114.677 1.848.586 19.457.083 98.592.059 98.592.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.030.373 9.732.860
Dönem Karı (Zararı)
19.457.083 17.120.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.192.378 -1.568.916
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
605.402 731.488
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.219.979 1.898.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.219.979 1.898.227
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-474.635 -382.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.631.891 -5.244.529
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.391 -708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.446.543 -2.682.906
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.446.543 -2.682.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.551.701 4.278.961
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-166.672
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-166.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.983.027 -430.932
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-354.229 -221.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.337.256 -209.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.247.732 15.120.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.632.726 -2.090.163
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.584.633 -3.297.318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.936.710 6.476.512
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-563.348 -1.085.443
Alınan Temettüler
474.635 382.777
Alınan Faiz
7.019.278 5.624.777
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
3.006.145 1.322.789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.378.169 -14.941.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-439.299 -462.321
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-439.299 -462.321
Ödenen Temettüler
-20.938.870 -14.478.989
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.411.086 1.268.062
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.391 708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.394.695 1.268.770
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.536.230 44.751.651
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.141.535 46.020.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.457.083 17.120.189
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.