KAP ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:29
KAP ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.302.324 4.528.724 9.968.628 53.180.123 1.753.763 92.979.665 53.891.828 572.605.055 307.721.051 880.326.106
Transferler
9.166.427 44.725.401 -53.891.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
788.768 533.729 -485.477 112.717.794 113.554.814 3.421.294 116.976.108
Kar Payları
-45.000.000 -45.000.000 -18.461.844 -63.461.844
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-461.760 -461.760 461.760 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
6.762.636 6.762.636
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.302.324 5.317.492 10.502.357 62.346.550 1.753.763 91.757.829 112.717.794 640.698.109 299.904.897 940.603.006
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.302.324 5.005.609 8.851.915 62.346.550 1.753.763 90.642.341 156.975.157 681.877.659 293.914.044 975.791.703
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
15.849.281 -5.802.582 10.046.699 -675.347 9.371.352
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
20.582.679 7.000.000 129.392.478 -156.975.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.579.812 -3.013.486 -331.564 150.061.388 149.296.150 4.843.193 154.139.343
Kar Payları
-110.000.000 -110.000.000 -26.431.713 -136.431.713
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.302.324 7.585.421 21.687.710 82.929.229 8.753.763 103.900.673 150.061.388 731.220.508 271.650.177 1.002.870.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-833.871.800 56.749.954
Dönem Karı (Zararı)
166.226.946 116.267.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
358.304.594 67.771.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.722.053 11.191.346
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
398.732 8.110.407
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
398.732 8.110.407
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.984.424 -11.786.029
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.984.424 -11.786.029
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-1.045.176 -2.305.524
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
334.869.792 34.328.843
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
334.869.792 34.328.843
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
396.386 1.245.033
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 396.386 1.245.033
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42.271.810 31.270.120
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-163.588 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-20.160.991 -4.282.766
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.293.321.621 -96.861.791
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-717.057.828 -148.932.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-372.910.091 -524.199.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-372.910.091 -524.199.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-679.094.442 2.314.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-679.094.442 2.314.357
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.777.503 2.378.410
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
467.896.220 571.863.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
467.896.220 571.863.992
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.768.260 -353.314
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.768.260 -353.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.237 65.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-146.237 65.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-768.790.081 87.176.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
627.599 -3.252.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-65.709.318 -27.174.421
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.927.444 -13.329.335
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.036.660 -1.107.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.320.816 3.416.905
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.320.816 3.416.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.256.776 -17.943.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.166.180 -14.564.633
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.090.596 -3.379.256
Alınan Temettüler
1.045.176 2.305.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-729.119.862 279.854.812
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.074.029.723 80.674.075.557
Kredilerden Nakit Girişleri
70.074.029.723 80.674.075.557
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.340.341.478 -80.836.548.469
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.340.341.478 -80.836.548.469
Ödenen Temettüler
-136.431.713 -63.461.844
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.982.127.437 -5.083.495.954
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
4.982.270.453 5.647.183.293
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
673.480.590 -57.897.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.568.919.106 323.275.431
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.579.812 788.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.566.339.294 324.064.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.871.732.152 3.929.687.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.305.392.858 4.253.751.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.321.013.725 3.879.420.964
Finansal Yatırımlar
7 841.654.426 760.714.160
Vadeli Mevduatlar
228.000.889 204.269.203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
613.653.537 556.444.957
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
613.653.537 556.444.957
Ticari Alacaklar
9 2.872.422.762 2.499.512.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.470.006 16.604.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.864.952.756 2.482.907.723
Diğer Alacaklar
847.357.147 146.316.108
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 14.464.204 2.537.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
832.892.943 143.779.065
Türev Araçlar
411.148.119 108.779.939
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
411.148.119 108.779.939
Stoklar
64.476.617 61.699.114
Peşin Ödenmiş Giderler
5.219.089 9.113.934
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.219.089 9.113.934
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
89.655 21.224.889
Diğer Dönen Varlıklar
20.999.077 12.089.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.999.077 12.089.188
ARA TOPLAM
7.384.380.617 7.498.870.967
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12.021.588 11.312.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.396.402.205 7.510.183.455
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 54.277.718 34.491.291
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
38.558.182 25.354.488
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
15.719.536 9.136.803
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
5 1.215.706 377.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.215.556 377.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 18.898.818 19.335.288
Maddi Duran Varlıklar
35.739.893 41.684.118
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.636.726 4.358.236
Taşıtlar
605.678 782.548
Mobilya ve Demirbaşlar
15.021.887 17.242.764
Özel Maliyetler
16.055.176 18.888.980
Diğer Maddi Duran Varlıklar
420.426 411.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.040.886 57.472.598
Şerefiye
11 38.593.847 38.593.847
Lisanslar
8.306.235 8.783.981
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.140.804 10.094.770
Peşin Ödenmiş Giderler
410.980 453.096
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
410.980 453.096
Ertelenmiş Vergi Varlığı
84.814.510 9.496.352
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
252.398.511 163.310.083
TOPLAM VARLIKLAR
7.648.800.716 7.673.493.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.873.288.482 4.193.023.814
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.452.727 54.770.130
Banka Kredileri
31.044.007 37.725.011
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.023
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.408.720 17.022.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.820.835.755 4.138.253.684
Banka Kredileri
132.531.481 238.511.719
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
81.606
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.623.419.896 1.599.545.194
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.064.884.378 2.300.115.165
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 23.502.646 24.714.697
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.596.891 18.479.130
Banka Kredileri
16.803.431 18.276.630
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
793.460 202.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.905.755 6.235.567
Banka Kredileri
5.905.755 3.559.414
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
975.257
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.700.896
Diğer Finansal Yükümlülükler
14.456.692 8.940.085
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
14.456.692 8.940.085
Ticari Borçlar
9 2.678.425.774 2.210.529.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.524.173 3.031.813
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.675.901.601 2.207.497.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.845.775 3.021.854
Diğer Borçlar
19.052.330 15.338.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.150.874 1.475.096
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.901.456 13.863.231
Türev Araçlar
728.362.944 60.398.963
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
728.362.944 60.398.963
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
69.013.378 1.992.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.794.101 25.586.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.904.037 23.735.783
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.890.064 1.850.603
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.187.431 28.104.193
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.187.431 28.104.193
ARA TOPLAM
6.447.929.553 6.571.650.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.447.929.553 6.571.650.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
178.640.644 95.620.834
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.458.414 33.379.116
Banka Kredileri
41.527.908 33.176.616
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
930.506 202.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.182.230 62.241.718
Banka Kredileri
136.182.230 61.327.389
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
914.329
Diğer Borçlar
1.175.830 1.766.751
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
783.128 1.305.214
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
392.702 461.537
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.753.508 7.758.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.753.508 7.758.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.982.563 17.122.892
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.447.933 3.782.273
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.447.933 3.782.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.000.478 126.051.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.645.930.031 6.697.701.835
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
731.220.508 681.877.659
Ödenmiş Sermaye
16 355.000.000 355.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.302.324 1.302.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.273.131 13.857.524
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.585.421 5.005.609
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 21.687.710 8.851.915
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21.687.710 8.851.915
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 82.929.229 62.346.550
Diğer Yedekler
16 8.753.763 1.753.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 103.900.673 90.642.341
Net Dönem Karı veya Zararı
150.061.388 156.975.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 271.650.177 293.914.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.002.870.685 975.791.703
TOPLAM KAYNAKLAR
7.648.800.716 7.673.493.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
35.778.318.555 36.225.378.111 10.803.047.885 9.206.656.371
Satışların Maliyeti
-35.276.158.127 -35.790.057.977 -10.637.220.144 -9.062.374.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
502.160.428 435.320.134 165.827.741 144.281.545
BRÜT KAR (ZARAR)
502.160.428 435.320.134 165.827.741 144.281.545
Genel Yönetim Giderleri
-194.403.229 -179.718.594 -67.476.852 -56.061.023
Pazarlama Giderleri
-77.796.501 -76.939.435 -23.633.385 -23.228.124
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.234.335 -2.845.997 -2.054.443 -889.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.828.400 10.074.369 4.997.499 3.783.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.934.223 -9.150.364 -6.225.220 -2.834.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
229.620.540 176.740.113 71.435.340 65.052.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -396.386 -1.245.033 1.827.489 2.427.528
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
229.224.154 175.495.080 73.262.829 67.480.156
Finansman Gelirleri
58.650.519 31.865.240 34.525.951 7.500.409
Finansman Giderleri
-79.375.917 -59.822.867 -41.028.314 -15.274.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
208.498.756 147.537.453 66.760.466 59.706.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.271.810 -31.270.120 -12.143.761 -10.109.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-130.303.241 -27.173.775 -73.687.248 -16.448.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
88.031.431 -4.096.345 61.543.487 6.339.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
166.226.946 116.267.333 54.616.705 49.596.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
166.226.946 116.267.333 54.616.705 49.596.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.165.558 3.549.539 9.744.997 7.478.243
Ana Ortaklık Payları
150.061.388 112.717.794 44.871.708 42.118.646
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-394.470 -534.084 -196.851 -723.757
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-493.088 -667.605 -246.064 -904.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.618 133.521 49.213 180.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
98.618 133.521 49.213 180.939
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.693.133 1.242.859 -9.763.654 520.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.237.261 825.650 -8.530.167 185.675
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-3.637.759 439.167 -1.298.407 352.108
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-3.637.759 439.167 -1.298.407 352.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
181.887 -21.958 64.920 -17.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.087.603 708.775 -9.960.505 -203.579
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.139.343 116.976.108 44.656.200 49.393.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.843.193 3.421.294 -1.373.262 7.082.067
Ana Ortaklık Payları
149.296.150 113.554.814 46.029.462 42.311.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715945


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.544 Değişim: 0,26% Hacim : 21.634 Mio.TL Son veri saati : 15:25
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.544
Açılış: 1.538
7,3528 Değişim: -0,70%
Düşük 7,3493 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9330 Değişim: -0,74%
Düşük 8,9248 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
438,55 Değişim: -0,73%
Düşük 437,66 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.