" />

KAP ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 19:10
KAP ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.302.324 1.223.407 9.968.628 53.180.123 1.753.763 92.979.665 53.891.828 572.605.055 307.721.051 880.326.106
Diğer Düzeltmeler
16.187.332 -5.248.614 10.938.718 987.206 11.925.924
Transferler
9.166.427 44.725.401 -53.891.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.223.407 -1.116.713 -2.089.012 156.975.157 154.992.839 -3.312.144 151.680.695
Kar Payları
-45.000.000 -45.000.000 -18.461.844 -63.461.844
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-746.522 645.295 -101.227 -101.227
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-619.008 -619.008 619.008 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
7.347.973 7.347.973
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
355.000.000 1.302.324 5.005.609 25.039.247 62.346.550 1.753.763 85.393.727 156.975.157 692.816.377 294.901.250 987.717.627
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.302.324 5.005.609 25.039.247 62.346.550 1.753.763 85.393.727 156.975.157 692.816.377 294.901.250 987.717.627
Transferler
20.582.679 7.000.000 129.392.478 -156.975.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
600.664 293.116 381.054 58.913.370 60.188.204 2.629.527 62.817.731
Kar Payları
-110.000.000 -110.000.000 -27.402.410 -137.402.410
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.302.324 5.606.273 25.332.363 82.929.229 8.753.763 105.167.259 58.913.370 643.004.581 270.128.367 913.132.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-357.045.497 -24.085.246
Dönem Karı (Zararı)
63.134.740 22.933.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.494.549 34.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.771.319 4.673.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.701.760 -2.274.421
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.701.760 -2.274.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.651.840 55.807.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.651.840 55.807.482
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-1.997.873 -1.649.620
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.348.260 -73.084.365
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-17.348.260 -73.084.365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 1.714.507 1.290.090
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.714.507 1.290.090
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.944.125 11.879.205
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.224.767 3.392.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-418.549.884 -42.347.827
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-146.258.867 -193.615.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.532.039 50.162.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-158.532.039 50.162.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.218.157 23.888.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.218.157 23.888.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.240.639 2.381.267
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.344.918 72.103.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.344.918 72.103.254
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.703.231 2.732.683
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.703.231 2.732.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-252.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-252.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-366.909.693 -19.379.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
1.157.431 -2.408.783
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8.706.765 -2.296.522
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-881.362 -3.868.599
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-718.539 -2.737.935
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.056.633 3.026.989
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.056.633 3.026.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.217.329 -5.807.273
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.558.707 -3.057.958
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-658.622 -2.749.315
Alınan Temettüler
1.997.873 1.649.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-905.408.260 -149.200.217
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.515.223.871 29.282.660.768
Kredilerden Nakit Girişleri
29.515.223.871 29.282.660.768
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.793.342.494 -29.745.212.500
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.793.342.494 -29.745.212.500
Ödenen Temettüler
-137.402.410 -63.461.845
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.143.449.295 -1.353.421.138
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.573.112.780 1.807.221.255
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
80.449.288 -76.986.757
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.263.335.119 -177.154.062
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
600.664 329.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.262.734.455 -176.824.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.871.732.152 3.929.687.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.608.997.697 3.752.863.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.617.539.939 3.879.420.964 3.938.348.540
Finansal Yatırımlar
7 1.720.499.316 760.714.160 400.939.020
Vadeli Mevduatlar
964.630.007 204.269.203 19.660.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
755.869.309 556.444.957 381.278.734
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
755.869.309 556.444.957 381.278.734
Ticari Alacaklar
9 2.716.867.930 2.499.512.671 1.737.538.702
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.635.365 16.604.948 6.932.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.708.232.565 2.482.907.723 1.730.606.529
Diğer Alacaklar
230.292.767 146.316.108 108.799.343
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 7.085.402 2.537.043 8.126.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
223.207.365 143.779.065 100.672.791
Türev Araçlar
66.183.133 108.779.939 24.892.330
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
66.183.133 108.779.939 24.892.330
Stoklar
65.939.753 61.699.114 68.476.571
Peşin Ödenmiş Giderler
6.808.456 9.113.934 9.584.349
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.808.456 9.113.934 9.584.349
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.935.038 21.224.889 16.180.686
Diğer Dönen Varlıklar
17.498.686 12.089.188 10.869.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.498.686 12.089.188 10.869.142
ARA TOPLAM
7.483.565.018 7.498.870.967 6.315.628.683
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11.736.383 11.312.488 12.007.949
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.495.301.401 7.510.183.455 6.327.636.632
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 53.165.848 51.530.587 34.782.888
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
43.638.670 42.393.784 26.616.926
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
9.527.178 9.136.803 8.165.962
Diğer Alacaklar
1.059.486 377.340 707.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.059.336 377.190 707.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 17.580.697 19.335.288 21.883.553
Maddi Duran Varlıklar
41.304.841 41.684.118 34.190.948
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.249.825 4.358.236 4.207.163
Taşıtlar
727.210 782.548 463.613
Mobilya ve Demirbaşlar
17.867.959 17.242.764 17.685.490
Özel Maliyetler
18.025.104 18.888.980 12.207.497
Diğer Maddi Duran Varlıklar
434.743 411.590 -372.815
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.500.698 57.472.598 57.095.144
Şerefiye
11 38.593.847 38.593.847 38.593.847
Lisanslar
8.320.545 8.783.981 10.315.812
Bilgisayar Yazılımları
9.586.306 10.094.770 8.185.485
Peşin Ödenmiş Giderler
305.491 453.096 1.025.113
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24.296.258 9.496.352 40.579.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
194.213.319 180.349.379 190.264.046
TOPLAM VARLIKLAR
7.689.514.720 7.690.532.834 6.517.900.678
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.081.884.218 4.193.023.814 3.821.551.965
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.754.631 54.770.130 59.012.190
Banka Kredileri
47.643.479 37.725.011 49.819.497
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.023
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.111.152 17.022.096 9.192.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.020.129.587 4.138.253.684 3.762.539.775
Banka Kredileri
372.985.298 238.511.719 271.092.119
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
81.606
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.789.569.483 1.599.545.194 1.139.938.203
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.857.574.806 2.300.115.165 2.351.509.453
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 23.590.756 24.714.697 21.550.584
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.123.541 18.479.130 13.375.640
Banka Kredileri
16.208.662 18.276.630 13.067.668
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
914.879 202.500 307.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.467.215 6.235.567 8.174.944
Banka Kredileri
3.559.414 7.735.519
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.467.215 975.257 439.425
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.700.896
Diğer Finansal Yükümlülükler
4.432.668 8.940.085 11.964.131
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4.432.668 8.940.085 11.964.131
Ticari Borçlar
9 2.268.007.856 2.210.529.554 1.421.438.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.946.005 3.031.813 1.779.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.265.061.851 2.207.497.741 1.419.659.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.655.411 3.021.854 4.894.455
Diğer Borçlar
18.827.114 15.338.327 14.622.855
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.520.427 1.475.096 1.189.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.306.687 13.863.231 13.433.830
Türev Araçlar
137.020.487 60.398.963 101.465.640
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
137.020.487 60.398.963 101.465.640
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
58.435.488 1.992.399 1.378.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.214.719 29.847.794 16.314.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.319.158 23.735.783 15.287.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.895.561 6.112.011 1.026.338
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.515.634 28.104.193 12.578.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.515.634 28.104.193 12.578.203
ARA TOPLAM
6.642.584.351 6.575.911.680 5.427.759.238
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.642.584.351 6.575.911.680 5.427.759.238
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 115.739.594 95.620.834 171.035.585
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.576.012 33.379.116 65.026.549
Banka Kredileri
36.576.012 33.176.616 65.026.549
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
202.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.163.582 62.241.718 106.009.036
Banka Kredileri
78.318.314 61.327.389 105.126.556
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
845.268 914.329 882.480
Ticari Borçlar
0 0 235.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
235.518
Diğer Borçlar
1.567.107 1.766.751 2.404.044
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.086.751 1.305.214 2.178.525
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
480.356 461.537 225.519
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.952.594 7.758.813 6.071.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.952.594 7.758.813 6.071.462
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.982.563 17.974.856 25.047.127
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.555.563 3.782.273 5.021.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.555.563 3.782.273 5.021.598
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.797.421 126.903.527 209.815.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.776.381.772 6.702.815.207 5.637.574.572
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
643.004.581 692.816.377 572.605.055
Ödenmiş Sermaye
16 355.000.000 355.000.000 355.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.302.324 1.302.324 1.302.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.938.636 30.044.856 14.497.352
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.606.273 5.005.609 4.528.724
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 25.332.363 25.039.247 9.968.628
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
25.332.363 25.039.247 9.968.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 82.929.229 62.346.550 53.180.123
Diğer Yedekler
16 8.753.763 1.753.763 1.753.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 105.167.259 85.393.727 92.979.665
Net Dönem Karı veya Zararı
58.913.370 156.975.157 53.891.828
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 270.128.367 294.901.250 307.721.051
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
913.132.948 987.717.627 880.326.106
TOPLAM KAYNAKLAR
7.689.514.720 7.690.532.834 6.517.900.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13.021.750.855 13.366.043.882
Satışların Maliyeti
-12.847.038.347 -13.222.815.736
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.712.508 143.228.146
BRÜT KAR (ZARAR)
174.712.508 143.228.146
Genel Yönetim Giderleri
-67.548.149 -64.051.637
Pazarlama Giderleri
-25.072.991 -30.927.569
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.567.973 -1.006.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.119.558 4.071.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.489.636 -4.503.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.153.317 46.810.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.714.507 -1.290.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.438.810 45.520.148
Finansman Gelirleri
10.738.983 13.285.946
Finansman Giderleri
-20.098.928 -23.993.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.078.865 34.812.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.944.125 -11.879.205
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-44.519.331 -1.240.696
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.575.206 -10.638.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.134.740 22.933.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.134.740 22.933.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.221.370 -4.224.306
Ana Ortaklık Payları
58.913.370 27.157.997
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
723.859 344.119
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
904.824 430.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-180.965 -86.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-180.965 -86.030
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.146.464 -1.354.494
Yabancı Para Çevrim Farkları
-850.877 -9.082
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-850.877 -9.082
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16.839.306 -1.416.223
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
16.839.306 -1.416.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-841.965 70.811
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-841.965 70.811
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.870.323 -1.010.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.005.063 21.923.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.629.527 -4.684.934
Ana Ortaklık Payları
76.375.536 26.608.250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680086


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.224 Değişim: 0,61% Hacim : 36.479 Mio.TL Son veri saati : 11:12
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.238
Açılış: 11.183
33,0288 Değişim: -0,04%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
36,0012 Değişim: 0,17%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.548,78 Değişim: -0,09%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.