KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:15
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806
Transferler
248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.598.363 3.598.363 3.598.363
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 3.598.363 4.134.552.169 4.134.552.169
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 71.190.580 2.819.651.274 1.329.919.890 5.475.662.879 5.475.662.879
Transferler
6.602.238 1.323.317.652 -1.329.919.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.107.616 66.107.616 66.107.616
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 77.792.818 4.142.968.926 66.107.616 5.541.770.495 5.541.770.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.020.642 13.508.016
Dönem Karı (Zararı)
66.107.616 3.598.363
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.984.148 32.457.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 683.347 594.464
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-82.434 472.521
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -82.434 472.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.556.314 324.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.556.314 324.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.973.456 35.245.192
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.328.095 -717.945
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 26.301.551 35.963.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.819.894 21.419.848
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.921.309 -25.297.922
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 984.653 753.941
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.905.962 -26.051.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.405.332 -301.220
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -1.405.332 -301.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-170.179.095 -23.415.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.981.451 -1.411.634
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-373.576 -472.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.607.875 -939.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.382 538.587
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.175.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.382 -636.413
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-193.983.115 4.540.728
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.728.750 -27.458.241
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.938.524 1.141.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.660.483 1.631.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
278.041 -489.554
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15.807.299 -881.485
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
15.807.299 -881.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.659.553 -1.262.005
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.659.553 -1.262.005
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.012.808 -1.144.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.168.419 2.521.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.862.878 -14.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.031.297 2.535.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-87.087.331 12.639.890
Alınan Faiz
5,19 4.166.288 868.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -99.599 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.661.854 -4.125.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.168.307 -1.046.819
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-565.136 -711.351
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-603.171 -335.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.493.547 -3.078.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
292.466.202 -18.375.198
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 540.081.950 551.792.940
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -200.685.450 -543.758.966
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
8.523.189 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -1.513.785
Ödenen Faiz
7 -55.453.487 -24.895.387
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.783.706 -8.992.688
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.819.894 4.666.917
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.603.600 -4.325.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 137.997.601 58.915.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 290.601.201 54.590.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 291.328.349 138.562.954
Ticari Alacaklar
8 113.708.495 109.092.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.743.243 2.369.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
110.965.252 106.722.817
Diğer Alacaklar
9 5.633.150 5.560.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.633.150 5.560.768
Türev Araçlar
6 22.432.282 28.049.500
Stoklar
11 131.237.024 139.873.007
Peşin Ödenmiş Giderler
16 70.979.881 68.485.450
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 3.330.377 229.092
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
67.649.504 68.256.358
Diğer Dönen Varlıklar
16 11.500.304 2.637.426
ARA TOPLAM
646.819.485 492.261.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
646.819.485 492.261.589
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 271.800.844 272.785.497
Ticari Alacaklar
8 2.976.228 3.528.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.976.228 3.528.353
Stoklar
11 605.411.420 381.236.548
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 7.173.734 5.768.402
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 4.983.532.776 4.979.646.022
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 542.659.085 474.465.000
Maddi Duran Varlıklar
12 55.463.722 55.492.519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.763.569 1.249.812
Peşin Ödenmiş Giderler
16 10.121.875 9.887.556
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.121.875 9.887.556
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.480.903.253 6.184.059.709
TOPLAM VARLIKLAR
7.127.722.738 6.676.321.298
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.090.259.512 840.482.361
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 733.662.381 442.594.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
356.597.131 397.887.830
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 180.363.457 5.645.663
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 5.517.071 5.645.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 174.846.386 0
Ticari Borçlar
8 14.488.553 10.550.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 7.971.317 4.310.834
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 6.517.236 6.239.195
Diğer Borçlar
9 17.797.253 16.137.729
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 17.797.253 16.137.729
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
114.122.403 98.315.105
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 114.122.403 98.315.105
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 23.686.319 18.673.511
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 72.745 56.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.613.574 18.616.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.469.257 6.517.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 879.883 496.510
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.589.374 6.020.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 13.539.256 4.076.336
ARA TOPLAM
1.464.726.010 1.000.398.213
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.464.726.010 1.000.398.213
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 117.000.002 197.107.317
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 117.000.002 117.000.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 80.107.315
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.226.231 3.152.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.226.231 3.152.889
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.226.233 200.260.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.585.952.243 1.200.658.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.541.770.495 5.475.662.879
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.581.064 55.581.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
56.043.574 56.043.574
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-462.510 -462.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 77.792.818 71.190.580
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 4.142.968.926 2.819.651.274
Net Dönem Karı veya Zararı
66.107.616 1.329.919.890
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.541.770.495 5.475.662.879
TOPLAM KAYNAKLAR
7.127.722.738 6.676.321.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 139.481.365 72.031.960
Satışların Maliyeti
19 -43.861.149 -26.569.804
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.620.216 45.462.156
BRÜT KAR (ZARAR)
95.620.216 45.462.156
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.834.602 -7.722.666
Pazarlama Giderleri
20 -4.475.639 -1.538.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.896.952 4.529.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.083.372 -1.375.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.123.555 39.354.955
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.405.332 301.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.528.887 39.656.175
Finansman Gelirleri
22 2.905.962 26.051.863
Finansman Giderleri
22 -26.327.233 -62.109.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.107.616 3.598.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.107.616 3.598.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.107.616 3.598.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.107.616 3.598.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,00070000 0,00003000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.107.616 3.598.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.107.616 3.598.363



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025789


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2052 Değişim: -0,06%
Düşük 17,1902 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,5808 Değişim: 0,19%
Düşük 17,5311 07.07.2022 Yüksek 17,5949
Açılış: 17,548
963,38 Değişim: 0,07%
Düşük 961,61 07.07.2022 Yüksek 968,23
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.