KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 19:15
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078
Transferler
4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.738.131 -20.738.131 -20.738.131
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -20.738.131 3.839.488.947 3.839.488.947
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806
Transferler
248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.598.363 3.598.363 3.598.363
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 3.598.363 4.134.552.169 4.134.552.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.508.016 37.691.452
Dönem Karı (Zararı)
3.598.363 -20.738.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.457.349 53.685.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 594.464 563.310
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
472.521 1.074.976
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 472.521 1.074.976
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
324.466 363.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 324.466 363.195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.245.192 38.086.322
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -717.945 -2.495.781
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 35.963.137 40.582.103
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21.419.848 18.009.768
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.297.922 -3.962.956
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 753.941 3.154.268
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -26.051.863 -7.117.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-301.220 -449.355
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -301.220 -449.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.415.822 2.030.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.411.634 8.081.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-472.507 98.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-939.127 7.983.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
538.587 69.284
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.175.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-636.413 69.284
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.540.728 3.414.105
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.458.241 620.515
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.141.563 -23.406.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.631.117 -27.941.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-489.554 4.535.047
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-881.485 1.432.559
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-881.485 1.432.559
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.262.005 1.110.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.262.005 1.110.623
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.144.941 -26.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.521.606 10.736.001
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.290 6.489.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.535.896 4.246.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.639.890 34.977.487
Alınan Faiz
5,19 868.126 2.836.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 -122.858
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.125.506 -6.843.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.046.819 -466.276
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-711.351 -7.380
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-335.468 -458.896
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.078.687 -6.377.194
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.375.198 -283.386.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 551.792.940 150.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -543.758.966 -393.362.417
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.513.785 -1.317.123
Ödenen Faiz
7 -24.895.387 -38.706.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.992.688 -252.538.068
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.666.917 2.287.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.325.771 -250.250.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.915.973 386.968.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 54.590.202 136.717.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 54.680.137 59.156.089
Ticari Alacaklar
8 131.326.487 125.644.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.655.984 2.183.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
128.670.503 123.460.944
Diğer Alacaklar
9 5.835.468 6.374.055
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 1.175.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.835.468 5.199.055
Türev Araçlar
6 51.275.108 33.617.110
Stoklar
11 220.508.842 234.619.247
Peşin Ödenmiş Giderler
16 32.471.998 5.234.925
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.118.479 211.610
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.353.519 5.023.315
Diğer Dönen Varlıklar
16 278.080 263.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
278.080 263.790
ARA TOPLAM
496.376.120 464.909.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
496.376.120 464.909.637
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 229.818.018 230.571.960
Ticari Alacaklar
8 8.460.152 13.203.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.460.152 13.203.105
Stoklar
11 208.918.925 200.107.126
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 4.586.514 4.285.294
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.943.534.760 3.942.624.436
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 320.738.363 318.570.000
Maddi Duran Varlıklar
12 41.657.716 41.395.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.129.378 939.699
Peşin Ödenmiş Giderler
16 9.020.338 8.799.170
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.020.338 8.799.170
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.767.864.164 4.760.495.830
TOPLAM VARLIKLAR
5.264.240.284 5.225.405.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 664.508.405 446.021.370
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 321.511.368 222.657.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
342.997.037 223.363.929
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 245.971.700 437.419.301
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 245.971.700 235.880.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 201.538.655
Ticari Borçlar
8 9.182.821 8.041.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 4.527.983 2.896.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 4.654.838 5.144.402
Diğer Borçlar
9 10.112.517 11.374.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.112.517 11.374.522
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
37.131.664 38.013.150
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 37.131.664 38.013.150
Türev Araçlar
6 0 9.907.650
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 962.080 2.107.021
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 63.108 47.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
898.972 2.059.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.562.158 7.207.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 529.868 459.525
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
14 10.032.290 6.748.121
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.712.612 2.460.885
ARA TOPLAM
980.143.957 962.552.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
980.143.957 962.552.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 146.929.412 129.538.235
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 146.929.412 129.538.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.614.746 2.360.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.614.746 2.360.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.544.158 131.898.858
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.129.688.115 1.094.451.661
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.134.552.169 4.130.953.806
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.791.881 40.791.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.094.769 41.094.769
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-302.888 -302.888
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 71.190.580 70.941.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.819.651.274 2.553.397.882
Net Dönem Karı veya Zararı
3.598.363 266.502.003
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.134.552.169 4.130.953.806
TOPLAM KAYNAKLAR
5.264.240.284 5.225.405.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 72.031.960 70.862.599
Satışların Maliyeti
19 -26.569.804 -23.889.491
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.462.156 46.973.108
BRÜT KAR (ZARAR)
45.462.156 46.973.108
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.722.666 -8.211.625
Pazarlama Giderleri
20 -1.538.359 -2.950.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.529.599 2.198.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.375.775 -5.427.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.354.955 32.581.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 301.220 449.355
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.656.175 33.030.932
Finansman Gelirleri
22 26.051.863 7.117.224
Finansman Giderleri
22 -62.109.675 -60.886.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.598.363 -20.738.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.598.363 -20.738.131
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.598.363 -20.738.131
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.598.363 -20.738.131
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00003000 -0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.598.363 -20.738.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.598.363 -20.738.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931998


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5040 Değişim: 1,00%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2660 Değişim: 0,90%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2873
Açılış: 10,1746
498,77 Değişim: 1,47%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 499,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.