KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:22
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355
Transferler
6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.545.455 -31.545.455 -31.545.455
Dönem Karı (Zararı)
-31.545.455 -31.545.455 -31.545.455
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 65.949.792 2.261.000.280 -31.545.455 3.525.393.900 3.525.393.900
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078
Transferler
4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.065.069 -9.065.069 -9.065.069
Dönem Karı (Zararı)
-9.065.069 -9.065.069 -9.065.069
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -9.065.069 3.851.162.009 3.851.162.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.057.523 145.295.609
Dönem Karı (Zararı)
-9.065.069 -31.545.455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
127.933.501 173.957.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.714.482 1.493.869
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.140.432 2.850.300
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.140.432 2.850.300
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
509.921 1.699.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 509.921 491.748
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.207.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
100.301.748 143.392.285
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.906.582 -8.192.774
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 105.208.330 151.585.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.546.895 18.106.857
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.774.283 7.675.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -2.740.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.889.788 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -23.884.495 10.415.952
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.505.694 -1.261.591
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -1.505.694 -1.261.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
99.339.536 -5.797.019
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.783.517 -23.687.641
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-658.031 1.979.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.441.548 -25.666.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
98.268 -3.855.662
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
325.000 1.035.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-226.732 -4.891.272
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -4.426.958
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
222.981.147 106.888.277
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.385.791 3.354.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.538.191 -15.110.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.462.945 -5.174.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.246 -9.935.956
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-102.204.070 -88.014.823
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-102.204.070 -88.014.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
891.623 -6.311.077
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
891.623 -6.311.077
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 4.582.320
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-20.011.721 -4.296.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.953.172 25.080.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.616.687 23.305.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.336.485 1.775.182
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
218.207.968 136.614.943
Alınan Faiz
5,19 6.114.931 8.800.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -265.376 -120.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.327.398 -10.398.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -901.827 -464.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-297.236 -7.488
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-604.591 -456.562
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.425.571 -9.934.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-527.240.575 -137.408.490
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 233.236.250 1.071.072.948
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -665.359.387 -1.049.288.932
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
12.951.242 9.919.208
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.529.072 0
Ödenen Faiz
7 -101.539.608 -169.111.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-314.510.450 -2.511.702
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.715.484 -19.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.794.966 -2.531.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
386.968.340 53.467.044
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
81.173.374 50.935.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 81.412.072 388.415.387
Finansal Yatırımlar
6 0 173.465.888
Ticari Alacaklar
8 128.053.021 116.530.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 3.722.530 3.064.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
124.330.491 113.466.004
Diğer Alacaklar
9 7.087.020 5.685.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 1.175.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.912.020 5.685.288
Türev Araçlar
6 55.991.436 42.367.396
Stoklar
11 265.565.990 381.840.456
Proje Halindeki Stoklar
11 0 121.124.555
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.028.812 7.497.215
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.058.413 2.286.461
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.970.399 5.210.754
Diğer Dönen Varlıklar
16 240.104 12.856.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
240.104 12.856.791
ARA TOPLAM
543.378.455 1.249.783.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
543.378.455 1.249.783.479
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 222.012.300 221.249.112
Ticari Alacaklar
8 16.213.407 32.659.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.213.407 32.659.874
Stoklar
11 190.451.666 175.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.746.950 3.741.256
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.733.214.758 3.724.396.501
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 263.194.549 261.537.000
Maddi Duran Varlıklar
12 37.623.780 38.460.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 955.387 931.084
Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.680.454 8.597.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.680.454 8.597.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.476.093.251 4.466.573.407
TOPLAM VARLIKLAR
5.019.471.706 5.716.356.886
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 323.666.512 464.336.466
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 323.666.512 288.256.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 176.080.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 426.498.627 352.420.787
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 110.164.295 205.710.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
316.334.332 146.710.432
Ticari Borçlar
8 10.806.327 216.937.006
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 3.589.841 209.645.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.216.486 7.291.732
Diğer Borçlar
9 13.160.807 12.269.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.160.807 12.269.184
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
46.832.175 149.036.245
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 46.832.175 149.036.245
Türev Araçlar
6 4.555.258 8.393.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 2.819.467 22.831.188
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 95.488 52.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.723.979 22.779.097
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.660.339 5.435.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 464.143 455.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.196.196 4.980.218
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.825.294 704.787
ARA TOPLAM
843.824.806 1.232.364.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
843.824.806 1.232.364.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 322.235.299 621.751.194
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 322.235.299 368.157.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 253.593.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.249.592 2.013.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.249.592 2.013.706
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
324.484.891 623.764.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.168.309.697 1.856.129.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.851.162.009 3.860.227.078
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.567.156 36.567.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.951.956 36.951.956
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-384.800 -384.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 70.941.969 65.949.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.553.397.882 2.261.000.280
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.065.069 297.389.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.851.162.009 3.860.227.078
TOPLAM KAYNAKLAR
5.019.471.706 5.716.356.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 444.892.579 388.687.696 224.958.034 140.150.256
Satışların Maliyeti
19 -290.937.616 -211.385.600 -170.892.716 -80.347.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.954.963 177.302.096 54.065.318 59.802.624
BRÜT KAR (ZARAR)
153.954.963 177.302.096 54.065.318 59.802.624
Genel Yönetim Giderleri
20 -24.058.783 -23.191.002 -6.590.945 -6.628.145
Pazarlama Giderleri
20 -5.370.235 -10.730.020 -1.392.544 -2.638.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 11.121.683 7.391.436 3.578.106 115.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.566.813 -1.209.782 -292.934 -1.207.998
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.080.815 149.562.728 49.367.001 49.443.814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.505.694 1.261.591 450.526 377.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
134.586.509 150.824.319 49.817.527 49.821.578
Finansman Gelirleri
22 23.884.495 0 13.273.888 -6.582.227
Finansman Giderleri
22 -167.536.073 -182.369.774 -60.248.795 -56.244.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.065.069 -31.545.455 2.842.620 -13.005.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.065.069 -31.545.455 2.842.620 -13.005.069
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.065.069 -31.545.455 2.842.620 -13.005.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.065.069 -31.545.455 2.842.620 -13.005.069
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,00010000 -0,00030000 0,00020000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.065.069 -31.545.455 2.842.620 -13.005.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.065.069 -31.545.455 2.842.620 -13.005.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885085


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.