KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:37
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
913.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 46.188.875 1.872.724.737 179.956.837 3.280.576.987 3.280.576.987
Transferler
13.372.809 166.584.028 -179.956.837 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.934.380 91.934.380 91.934.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
91.934.380 91.934.380 91.934.380
Sermaye Arttırımı
45.000.000 -45.000.000 0 0
Kar Payları
-68.531.250 -68.531.250 -68.531.250
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 59.561.684 1.925.777.515 91.934.380 3.303.980.117 3.303.980.117
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355
Transferler
6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.545.455 -31.545.455 -31.545.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.545.455 -31.545.455 -31.545.455
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 65.949.792 2.261.000.280 -31.545.455 3.525.393.900 3.525.393.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.295.609 98.673.462
Dönem Karı (Zararı)
-31.545.455 91.934.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
173.957.417 91.010.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.493.869 1.341.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.850.300 10.790.070
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.850.300 512.102
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.277.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.699.745 545.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 491.748 545.235
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.207.997 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
143.392.285 53.584.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -8.192.774 -6.890.462
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 151.585.059 60.474.847
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.106.857 126.420.168
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.675.952 -102.974.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.740.000 -955.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 10.415.952 -102.019.074
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.261.591 -921.573
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -1.261.591 -921.573
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.225.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 2.225.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.797.019 -91.097.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.687.641 -232.373.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.979.350 493.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.666.991 -232.866.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.855.662 -388.112
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.035.610 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.891.272 -1.138.112
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.426.958 -125.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
106.888.277 419.836.454
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.354.494 58.049.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.110.431 -21.300.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.174.475 -5.062.702
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.935.956 -16.237.893
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-88.014.823 -325.305.696
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-88.014.823 -325.305.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.311.077 -17.507.496
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.311.077 -17.507.496
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.582.320 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.296.302 -7.167.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.080.784 35.185.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.305.602 13.477.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.775.182 21.708.020
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
136.614.943 91.848.190
Alınan Faiz
5,19 8.800.872 7.528.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -120.206 -703.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.398.821 2.551.026
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -464.050 -965.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.488 -448.263
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-456.562 -517.728
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 52.135.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.934.771 -48.617.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.408.490 -146.547.211
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.071.072.948 216.269.873
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.049.288.932 -172.484.416
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
9.919.208 0
Ödenen Temettüler
18 0 -68.531.250
Ödenen Faiz
7 -169.111.714 -121.801.418
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.511.702 -45.322.723
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-19.697 -52.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.531.399 -45.375.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 53.467.044 82.425.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 50.935.645 37.049.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 51.097.252 54.236.749
Ticari Alacaklar
8 133.029.188 107.442.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.701.412 4.680.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
130.327.776 102.761.292
Diğer Alacaklar
9 5.574.007 718.345
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 35.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.574.007 682.735
Türev Araçlar
6 46.285.610 59.536.713
Stoklar
11 304.925.252 307.030.105
Proje Halindeki Stoklar
11 111.828.845 209.357.229
Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.481.556 14.386.026
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.250.318 2.788.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.231.238 11.597.714
Diğer Dönen Varlıklar
16 29.992.668 37.258
ARA TOPLAM
691.214.378 752.744.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
691.214.378 752.744.479
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 39.639.215 44.389.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.639.215 44.389.008
Stoklar
11 175.370.569 174.550.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.349.724 3.088.133
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.920.117.331 3.679.192.500
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 252.575.936 474.295.599
Maddi Duran Varlıklar
12 32.814.760 33.814.159
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 985.189 1.015.609
Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.532.401 5.982.425
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.532.401 5.982.425
Diğer Duran Varlıklar
16 0 53.261.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.433.385.125 4.469.588.445
TOPLAM VARLIKLAR
5.124.599.503 5.222.332.924
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 388.838.530 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 114.550.160 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
274.288.370 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 436.543.519 742.664.172
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 215.150.557 235.002.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
221.392.962 507.661.750
Ticari Borçlar
8 19.790.641 34.901.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 11.185.744 16.360.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 8.604.897 18.540.853
Diğer Borçlar
9 14.522.729 20.833.806
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 14.522.729 20.833.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
191.421.558 279.436.381
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 191.421.558 279.436.381
Türev Araçlar
6 7.239.419 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 2.986.778 7.283.080
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 91.583 257.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.895.195 7.025.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.757.598 5.205.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 440.197 390.946
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.317.401 4.814.210
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 738.252 1.258.265
ARA TOPLAM
1.070.839.024 1.091.581.932
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.070.839.024 1.091.581.932
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 526.416.598 572.183.948
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 265.207.592 381.929.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
261.209.006 190.253.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.949.981 1.627.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.949.981 1.627.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
528.366.579 573.811.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.599.205.603 1.665.393.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.525.393.900 3.556.939.355
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.669.212 30.669.212
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.053.049 31.053.049
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.053.049 31.053.049
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-383.837 -383.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 65.949.792 59.561.684
Yasal Yedekler
65.949.792 59.561.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.261.000.280 1.925.777.515
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.545.455 341.610.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.525.393.900 3.556.939.355
TOPLAM KAYNAKLAR
5.124.599.503 5.222.332.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 388.687.696 986.631.970 140.150.256 236.966.748
Satışların Maliyeti
19 -211.385.600 -773.469.362 -80.347.632 -172.852.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
177.302.096 213.162.608 59.802.624 64.114.373
BRÜT KAR (ZARAR)
177.302.096 213.162.608 59.802.624 64.114.373
Genel Yönetim Giderleri
20 -23.191.002 -18.847.781 -6.628.145 -5.815.858
Pazarlama Giderleri
20 -10.730.020 -14.505.720 -2.638.588 -938.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.391.436 9.904.504 115.921 7.268.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.209.782 -11.327.968 -1.207.998 -10.277.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
149.562.728 178.385.643 49.443.814 54.350.237
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.261.591 921.573 377.764 143.886
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
150.824.319 179.307.216 49.821.578 54.494.123
Finansman Gelirleri
22 0 102.019.085 -6.582.227 62.089.471
Finansman Giderleri
22 -182.369.774 -189.391.921 -56.244.420 -119.754.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,00030000 0,00100000 -0,00010000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 23 -0,00030000 0,00100000 -0,00010000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795603


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.