KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 - 19:17
KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565
Transferler
13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.241 4.056.313 4.075.554 4.075.554
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -129.711 21.620.416 137.043.221 4.056.313 265.849.119 265.849.119
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880
Transferler
13 2.050.307 -2.050.307 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.826 -712.903 -703.077 -703.077
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -149.118 21.620.416 139.093.528 -712.903 263.110.803 263.110.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.000.514 -329.809
Dönem Karı (Zararı)
-712.903 4.056.313
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-712.903 4.056.313
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.381.481 -6.379.632
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9.10 294.912 294.042
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.774 52.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
589.568 459.483
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-523.794 -407.479
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.436.529 -1.412.679
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.582.057 -1.570.211
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 145.528 157.532
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-302.809 -5.186.983
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-302.809 -5.186.983
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.829 -126.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-804.518 1.249.757
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.190.380 1.163.087
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.909.525 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
405.364 285.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-995 7.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-995 7.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.058 10.711
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 142
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.910 -217.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
76.285 -250.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.375 33.223
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.898.902 -1.073.562
Alınan Faiz
3.816.536 1.691.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -538.876 -606.925
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-379.272 -340.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.475.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
24.025.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -33.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.000.514 -9.804.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.000.514 -9.804.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.198.581 44.724.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.198.067 34.919.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 45.438.259 47.577.063
Finansal Yatırımlar
7 21.602.935 18.109.746
Diğer Alacaklar
0 1.909.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.909.525
Peşin Ödenmiş Giderler
140.353 545.717
Diğer Dönen Varlıklar
1.002.768 1.079.051
ARA TOPLAM
68.184.315 69.221.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.184.315 69.221.102
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 197.208.181 197.208.181
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 72.789 90.257
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.454.988 1.321.332
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.736.108 198.619.920
TOPLAM VARLIKLAR
266.920.423 267.841.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
586.565 462.037
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
382.844 330.876
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
382.844 330.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
203.721 131.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
203.721 131.161
Ticari Borçlar
3.206 4.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.206 4.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
66.826 57.768
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.228.480 1.253.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.228.480 1.253.256
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
372.112 813.091
ARA TOPLAM
2.257.189 2.590.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.257.189 2.590.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.078.167 1.028.166
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
751.133 948.126
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
751.133 948.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
327.034 80.040
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
327.034 80.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
474.264 408.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 474.264 408.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.552.431 1.436.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.809.620 4.027.142
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.110.803 263.813.880
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-149.118 -158.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.118 -158.944
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.620.416 21.620.416
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
139.093.528 137.043.221
Net Dönem Karı veya Zararı
-712.903 2.050.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
263.110.803 263.813.880
TOPLAM KAYNAKLAR
266.920.423 267.841.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 4.448.038 32.866.963 2.550.420 5.392.608
Satışların Maliyeti
4 0 -24.025.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.448.038 8.841.963 2.550.420 5.392.608
BRÜT KAR (ZARAR)
4.448.038 8.841.963 2.550.420 5.392.608
Genel Yönetim Giderleri
4 -5.197.055 -4.899.262 -2.711.509 -2.347.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
99.480 126.570 98.635 506
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-63.366 -12.958 66.361 -3.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.826 19.241 24.840 25.375
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.826 19.241 24.840 25.375
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.826 19.241 24.840 25.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-703.077 4.075.554 28.747 3.068.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-703.077 4.075.554 28.747 3.068.057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953502


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.