KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 18:15
KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565
Transferler
13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.134 1.013.631 1.007.497 1.007.497
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -155.086 21.620.416 137.043.221 1.013.631 262.781.062 262.781.062
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880
Transferler
13 2.050.307 -2.050.307 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.014 -716.810 -731.824 -731.824
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -173.958 21.620.416 139.093.528 -716.810 263.082.056 263.082.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-216.751 1.573.118
Dönem Karı (Zararı)
-716.810 1.013.631
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-716.810 1.013.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.469.969 -1.175.583
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9.10 148.311 157.829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.130 91.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
308.395 353.432
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-319.525 -261.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.694.363 -534.464
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.766.944 -612.201
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
72.581 77.737
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
87.213 -764.477
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
87.213 -764.477
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -126.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.879 1.365.460
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.913.962 1.311.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.909.525 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
201.701 164.909
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.521 -1.423
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.521 -1.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.405 7.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90 60
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
90 60
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.359 -117.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-112.972 -104.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-49.387 -12.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.147.900 1.203.508
Alınan Faiz
2.120.765 584.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -53.025
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-189.616 -162.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.475.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 24.025.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -33.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-216.751 -7.901.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-216.751 -7.901.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.198.581 44.724.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 46.981.830 36.822.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 46.926.528 47.577.063
Finansal Yatırımlar
7 19.936.495 18.109.746
Diğer Alacaklar
0 1.909.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.909.525
Peşin Ödenmiş Giderler
344.016 545.717
Diğer Dönen Varlıklar
1.192.023 1.079.051
ARA TOPLAM
68.399.062 69.221.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.399.062 69.221.102
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 197.208.181 197.208.181
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 81.571 90.257
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.181.707 1.321.332
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.471.609 198.619.920
TOPLAM VARLIKLAR
266.870.671 267.841.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
464.405 462.037
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
360.175 330.876
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
360.175 330.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.230 131.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
104.230 131.161
Ticari Borçlar
1.680 4.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.680 4.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
64.173 57.768
Diğer Borçlar
90 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.523.887 1.253.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.523.887 1.253.256
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
364.218 813.091
ARA TOPLAM
2.418.453 2.590.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.418.453 2.590.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
908.763 1.028.166
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
849.130 948.126
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
849.130 948.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.633 80.040
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
59.633 80.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
461.399 408.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 461.399 408.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.370.162 1.436.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.788.615 4.027.142
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.082.056 263.813.880
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-173.958 -158.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-173.958 -158.944
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.620.416 21.620.416
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
139.093.528 137.043.221
Net Dönem Karı veya Zararı
-716.810 2.050.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
263.082.056 263.813.880
TOPLAM KAYNAKLAR
266.870.671 267.841.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 1.897.618 27.474.355
Satışların Maliyeti
4 -24.025.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.897.618 3.449.355
BRÜT KAR (ZARAR)
1.897.618 3.449.355
Genel Yönetim Giderleri
-2.485.546 -2.552.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
845 126.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-129.727 -9.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-716.810 1.013.631
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-716.810 1.013.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-716.810 1.013.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-716.810 1.013.631
DÖNEM KARI (ZARARI)
-716.810 1.013.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-716.810 1.013.631
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 14 -0,00960200 0,01357800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.014 -6.134
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.014 -6.134
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-731.824 1.007.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-731.824 1.007.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931386


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.