KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2020 - 18:25
KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.573.118 7.524.021
Dönem Karı (Zararı)
1.013.631 1.325.126
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.013.631 1.325.126
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.175.583 -1.878.439
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9.10 157.829 95.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.545 88.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
353.432 310.970
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-261.887 -222.151
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-534.464 -1.988.700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-612.201 -2.077.015
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
77.737 88.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-764.477 -73.960
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-764.477 -73.960
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-126.016 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.365.460 6.050.156
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.311.424 6.200.786
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
164.909 180.899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.423 -7.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.423 -7.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.807 7.663
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60 -290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
60 -290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.317 -331.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-104.815 -318.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.502 -13.410
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.203.508 5.496.843
Alınan Faiz
584.891 2.170.222
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -53.025 -1.253
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-162.256 -141.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.475.000 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
24.025.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-33.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.901.882 7.524.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.901.882 7.524.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.724.740 40.383.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 36.822.858 47.907.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382
Transferler
13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.135 1.325.126 1.299.991 1.299.991
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -246.172 21.173.530 135.754.009 1.325.126 261.265.373 261.265.373
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565
Transferler
13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.134 1.013.631 1.007.497 1.007.497
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -155.086 21.620.416 137.043.221 1.013.631 262.781.062 262.781.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 37.088.727 44.963.534
Finansal Yatırımlar
7 25.390.183 25.937.130
Peşin Ödenmiş Giderler
231.719 396.628
Diğer Dönen Varlıklar
1.329.722 1.224.906
ARA TOPLAM
64.040.351 72.522.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.040.351 72.522.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 201.039.080 191.564.080
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 85.485 93.728
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.459.489 1.620.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.584.204 193.278.820
TOPLAM VARLIKLAR
266.624.555 265.801.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
384.353 389.706
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
269.469 281.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
269.469 281.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
114.884 108.307
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
114.884 108.307
Ticari Borçlar
3.849 5.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.849 5.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
58.403 50.596
Diğer Borçlar
830 770
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.594.925 1.302.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.594.925 1.302.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
291.661 566.285
ARA TOPLAM
2.334.021 2.314.705
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.334.021 2.314.705
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.113.740 1.330.708
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.086.472 1.271.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.086.472 1.271.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.268 58.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27.268 58.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
395.732 382.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 395.732 382.040
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.509.472 1.712.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.843.493 4.027.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
262.781.062 261.773.565
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-155.086 -148.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-155.086 -148.952
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.620.416 21.173.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
137.043.221 135.754.009
Net Dönem Karı veya Zararı
1.013.631 1.736.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
262.781.062 261.773.565
TOPLAM KAYNAKLAR
266.624.555 265.801.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 27.474.355 3.790.670
Satışların Maliyeti
4 -24.025.000 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.449.355 3.790.670
BRÜT KAR (ZARAR)
3.449.355 3.790.670
Genel Yönetim Giderleri
4 -2.552.169 -2.496.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
126.064 35.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.619 -4.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.013.631 1.325.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.013.631 1.325.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.013.631 1.325.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.013.631 1.325.126
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.013.631 1.325.126
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.013.631 1.325.126
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazannç 14 0,01357800 0,01775100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.134 -25.135
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.134 -25.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.007.497 1.299.991
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.007.497 1.299.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841217


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: 0,00% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,4412 Değişim: 0,48%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4600
Açılış: 13,3767
15,2342 Değişim: 0,60%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2535
Açılış: 15,144
793,98 Değişim: 0,51%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.