KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:29
KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -5.635 20.700.306 131.147.155 1.060.292 256.160.998 256.160.998
Transferler
12 183.168 877.124 -1.060.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.200 2.160.998 2.061.798 2.061.798
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -104.835 20.883.474 132.024.279 2.160.998 258.222.796 258.222.796
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 256.922.955
Transferler
12 117.952 828.132 -946.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.380 2.324.449 2.336.829 2.336.829
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -177.382 21.001.426 132.852.411 2.324.449 259.259.784 259.259.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.985.136 -18.484.266
Dönem Karı (Zararı)
2.324.449 2.160.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.324.449 2.160.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.186.378 -4.254.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 22.036 42.930
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
188.701 373.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
469.230 621.918
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-280.529 -248.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.704.582 -2.907.084
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.704.582 -2.907.084
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
307.675 -1.764.305
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
307.675 -1.764.305
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-208 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-208 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.716.552 27.168.260
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18.762.582 26.952.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-148.939 235.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.562 9.009
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.562 9.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-102 9.538
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.028 752
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.028 752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.421 -37.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
90.659 18.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.238 -55.727
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.854.623 25.074.647
Alınan Faiz
1.588.940 2.910.746
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.750.000 -45.250.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-708.427 -1.219.659
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.647 -12.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.441 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.441 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.088 -12.557
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.088 -12.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.972.489 -18.496.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.972.489 -18.496.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.313.165 45.706.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.285.654 27.209.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 45.455.892 29.373.223
Finansal Yatırımlar
7 27.363.543 46.433.800
Peşin Ödenmiş Giderler
461.685 312.746
Diğer Dönen Varlıklar
541.697 632.355
ARA TOPLAM
73.822.817 76.752.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.822.817 76.752.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 187.331.033 182.581.033
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 36.763 45.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.367.946 182.627.127
TOPLAM VARLIKLAR
261.190.763 259.379.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
141.347 90.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 141.347 90.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
49.757 49.859
Diğer Borçlar
3.428 1.400
Kısa Vadeli Karşılıklar
958.664 1.216.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 958.664 1.216.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
525.377 851.605
ARA TOPLAM
1.678.573 2.209.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.678.573 2.209.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
252.406 246.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 252.406 246.324
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.406 246.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.930.979 2.456.296
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.259.784 256.922.955
Ödenmiş Sermaye
12 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-177.382 -189.762
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-177.382 -189.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 21.001.426 20.883.474
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
132.852.411 132.024.279
Net Dönem Karı veya Zararı
2.324.449 946.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.259.784 256.922.955
TOPLAM KAYNAKLAR
261.190.763 259.379.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.444.392 10.302.203 2.687.840 2.372.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.444.392 10.302.203 2.687.840 2.372.188
BRÜT KAR (ZARAR)
6.444.392 10.302.203 2.687.840 2.372.188
Genel Yönetim Giderleri
-6.475.166 -7.890.772 -1.881.991 -2.203.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.519.595 276.995 1.343.412 171.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-164.372 -527.428 97.421 -99.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.324.449 2.160.998 2.246.682 241.121
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.324.449 2.160.998 2.246.682 241.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.324.449 2.160.998 2.246.682 241.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.324.449 2.160.998 2.246.682 241.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.324.449 2.160.998 2.246.682 241.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.324.449 2.160.998 2.246.682 241.121
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.380 -99.200 1.050 11.095
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.380 -99.200 1.050 11.095
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.380 -99.200 1.050 11.095
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.336.829 2.061.798 2.247.732 252.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.336.829 2.061.798 2.247.732 252.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715938


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: 0,00% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3603 Değişim: 0,22%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3614
Açılış: 7,3439
8,9500 Değişim: 0,13%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9509
Açılış: 8,9383
437,30 Değişim: 0,04%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 437,79
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.