KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:56
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -187 339.948 0 0 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.763 0 -187 339.948 0 0 0 652.128 0 310.063 140.425 2.139.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 51.695 0 0 0 0 0 642.329 66.887 760.911
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.239 7.824 -310.063 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -187 391.643 0 0 0 954.367 7.824 642.329 207.312 2.900.354
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -2.107 948.916 0 0 0 954.367 7.824 826.766 311.213 3.744.045
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.763 0 -2.107 948.916 0 0 0 954.367 7.824 826.766 311.213 3.744.045
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 88 1.641.965 0 0 0 0 0 1.415.345 412.068 3.469.466
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828.722 -1.956 -826.766 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828.722 -1.956 -826.766 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -2.019 2.590.881 0 0 0 1.783.089 5.868 1.415.345 723.281 7.213.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 5.534.939 2.258.586 2.236.481 937.923
FAKTORİNG GELİRLERİ
3.438.024 1.123.658 1.447.079 494.816
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
2.643.541 1.067.810 1.044.799 468.916
İskontolu
1.225.491 547.331 488.253 266.622
Diğer
1.418.050 520.479 556.546 202.294
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
794.483 55.848 402.280 25.900
İskontolu
423.814 26.058 216.507 14.339
Diğer
370.669 29.790 185.773 11.561
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
2.096.915 1.134.928 789.402 443.107
Finansal Kiralama Gelirleri
2.093.931 1.133.064 788.312 442.353
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
2.984 1.864 1.090 754
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -3.545.621 -1.492.830 -1.418.574 -626.625
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 -431.134
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.739.700 -1.037.712 -1.149.033 0
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.509 -758 -502 -261
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-344.239 -391.100 -65.295 -167.264
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-460.173 -63.260 -203.744 -27.966
BRÜT KAR (ZARAR)
1.989.318 765.756 817.907 311.298
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -297.464 -146.268 -109.083 -59.825
Personel Giderleri
-195.123 -95.516 -74.926 -37.427
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-11.996 -8.575 -4.759 -5.173
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-90.345 -37.965 -29.398 -13.017
Diğer
0 -4.212 0 -4.208
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.691.854 619.488 708.824 251.473
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 1.377.332 742.399 207.912 156.783
Bankalardan Alınan Faizler
5.956 1.820 2.426 283
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
36.730 19.463 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
417 77 309 27
Türev Finansal İşlemler Karı
143.887 153.502 -40.772 55.161
Kambiyo İşlemleri Karı
838.587 450.868 146.465 59.714
Diğer
351.755 116.669 99.484 41.598
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -458.248 -251.809 21.814 -102.506
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-458.248 -251.809 21.814 -102.506
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -300.018 -189.038 -12.986 -2.376
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-264.276 -179.837 -9.567 831
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 10
Diğer
-35.742 -9.201 -3.419 -3.217
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.310.920 921.040 925.564 303.374
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.310.920 921.040 925.564 303.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -683.666 -218.138 -315.636 -81.253
Cari Vergi Karşılığı
-785.909 -258.891 -407.880 -108.852
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
102.243 40.753 92.244 27.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.627.254 702.902 609.928 222.121
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.627.254 702.902 609.928 222.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
211.909 60.573 77.422 26.846
Ana Ortaklık Payları
22 1.415.345 642.329 532.506 195.275
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,02040000 0,00920000 0,00770000 0,00280000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,02040000 0,00920000 0,00770000 0,00280000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.553.789 571.746
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
4.298.843 2.084.474
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-2.701.108 -1.348.981
Alınan Temettüler
36.730 19.463
Alınan Ücret ve Komisyonlar
794.483 55.848
Elde Edilen Diğer Kazançlar
136.640 60.237
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 215.115 56.432
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-173.537 -84.877
Ödenen Vergiler
21 -433.701 -236.634
Diğer
-619.676 -34.216
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-584.688 -2.302.359
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-4.692.678 -744.398
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
1.098.128 -1.576.853
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
342.055 -1.401.840
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.722 2.640
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.633.691 1.168.312
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
31.394 249.780
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
969.101 -1.730.613
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -83.906 -41.199
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 2.844 1.038
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -2
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-81.062 -40.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.751.761 8.895.026
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.153.453 -7.226.779
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-401.692 1.668.247
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
224 1.380
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
486.571 -101.149
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 362.710 471.500
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 849.281 370.351


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.627.254 702.902 609.928 222.121
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.842.212 58.009 1.836.716 129.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
88 0 88 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
88 0 88 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.842.124 58.009 1.836.628 129.181
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.842.124 58.009 1.836.628 129.181
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.469.466 760.911 2.446.644 351.302


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 388.912 460.410 849.322 178.236 184.479 362.715
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 19.619 0 19.619 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 38.934 38.934 0 4.207 4.207
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 2.930.309 0 2.930.309 1.088.210 0 1.088.210
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.290.277 18.276.384 42.566.661 17.943.268 14.734.655 32.677.923
Faktoring Alacakları
8 18.516.500 2.579.583 21.096.083 13.497.715 2.134.009 15.631.724
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
6.205.143 9.675 6.214.818 5.202.741 58.068 5.260.809
Diğer Faktoring Alacakları
12.311.357 2.569.908 14.881.265 8.294.974 2.075.941 10.370.915
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 5.938.866 15.864.741 21.803.607 4.591.587 12.670.758 17.262.345
Finansal Kiralama Alacakları
8.167.046 17.397.318 25.564.364 6.369.797 13.912.460 20.282.257
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-2.228.180 -1.532.577 -3.760.757 -1.778.210 -1.241.702 -3.019.912
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 440.590 654.584 1.095.174 498.517 461.641 960.158
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-605.679 -822.524 -1.428.203 -644.551 -531.753 -1.176.304
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 100.228 0 100.228 46.547 0 46.547
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 19.647 0 19.647 13.208 0 13.208
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 169 0 169 292 0 292
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 267.735 0 267.735 165.380 0 165.380
DİĞER AKTİFLER
15 386.483 1.186.405 1.572.888 301.165 1.669.672 1.970.837
ARA TOPLAM
28.403.379 19.962.133 48.365.512 19.736.306 16.593.013 36.329.319
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 2.432 0 2.432 760 0 760
Satış Amaçlı
2.432 0 2.432 760 0 760
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
28.405.811 19.962.133 48.367.944 19.737.066 16.593.013 36.330.079
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 18.182.004 18.298.986 36.480.990 14.025.496 13.704.727 27.730.223
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 7.291 0 7.291 4.569 0 4.569
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 2.953.661 0 2.953.661 3.410.633 0 3.410.633
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 8.106 8.106 0 67.840 67.840
KARŞILIKLAR
20 60.533 24.152 84.685 36.564 13.940 50.504
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
54.158 0 54.158 34.273 0 34.273
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.375 24.152 30.527 2.291 13.940 16.231
CARİ VERGİ BORCU
21 420.646 0 420.646 116.648 0 116.648
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 357.172 841.882 1.199.054 229.207 976.410 1.205.617
ARA TOPLAM
21.981.307 19.173.126 41.154.433 17.823.117 14.762.917 32.586.034
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
7.213.511 0 7.213.511 3.744.045 0 3.744.045
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.763 0 1.763 1.763 0 1.763
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.763 0 1.763 1.763 0 1.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 2.588.862 0 2.588.862 946.809 0 946.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
1.783.089 0 1.783.089 954.367 0 954.367
Yasal Yedekler
111.904 0 111.904 80.210 0 80.210
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.671.185 0 1.671.185 874.157 0 874.157
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.421.213 0 1.421.213 834.590 0 834.590
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 5.868 0 5.868 7.824 0 7.824
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.415.345 0 1.415.345 826.766 0 826.766
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 723.281 0 723.281 311.213 0 311.213
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
29.194.818 19.173.126 48.367.944 21.567.162 14.762.917 36.330.079


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
2.199.996 1.690.992 3.890.988 622.240 1.411.446 2.033.686
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.884.365 314.572 2.198.937 784.054 213.148 997.202
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
38 114.288.320 299.359.329 413.647.649 90.909.662 203.106.186 294.015.848
VERİLEN TEMİNATLAR
26 7.784.930 10 7.784.940 3.609.938 0 3.609.938
TAAHHÜTLER
620.003 1.193.126 1.813.129 522.286 2.448.896 2.971.182
Cayılamaz Taahhütler
0 198.033 198.033 0 451.059 451.059
Cayılabilir Taahhütler
620.003 995.093 1.615.096 522.286 1.997.837 2.520.123
Kiralama Taahhütleri
620.003 995.093 1.615.096 522.286 1.997.837 2.520.123
Finansal Kiralama Taahhütleri
620.003 995.093 1.615.096 522.286 1.997.837 2.520.123
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 0 10.182.519 10.182.519 1.396.339 1.397.234 2.793.573
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 10.182.519 10.182.519 1.396.339 1.397.234 2.793.573
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 355.140 355.140 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 9.827.379 9.827.379 1.396.339 1.397.234 2.793.573
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
3.230.546 479.115 3.709.661 2.940.026 338.037 3.278.063
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
130.008.160 313.219.663 443.227.823 100.784.545 208.914.947 309.699.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211071


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.031 Değişim: 0,27% Hacim : 37.812 Mio.TL Son veri saati : 13:31
Düşük 8.001 30.11.2023 Yüksek 8.038
Açılış: 8.008
28,8725 Değişim: -0,20%
Düşük 28,7617 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5994 Değişim: -0,52%
Düşük 31,5173 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.891,96 Değişim: -0,50%
Düşük 1.888,35 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.