" />

KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:34
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.006 0 0 0 0 136.868 15.445 227.319
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 130.966 0 0 474.100 -18.264 136.868 80.929 1.501.252
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.969 0 0 0 0 250.910 10.849
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -175 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 0 189.490 0 0 652.128 0 250.910 114.279 1.903.610


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 1.048.142 363.789 601.855 203.333
FAKTORİNG GELİRLERİ
459.431 154.352 221.633 68.169
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
446.167 149.160 214.517 65.353
İskontolu
210.666 78.519 66.023 21.228
Diğer
235.501 70.641 148.494 44.125
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.264 5.192 7.116 2.816
İskontolu
5.529 1.794 3.071 1.006
Diğer
7.735 3.398 4.045 1.810
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
588.711 209.437 380.222 135.164
Finansal Kiralama Gelirleri
587.652 209.065 379.594 134.898
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
1.059 372 628 266
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -692.976 -254.336 -336.917 -109.839
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-490.554 -166.407 -284.394 -90.223
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-558 -162 -388 -148
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-176.812 -81.394 -40.784 -14.273
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-25.052 -6.373 -11.351 -5.195
BRÜT KAR (ZARAR)
355.166 109.453 264.938 93.494
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -78.892 -25.530 -67.419 -21.607
Personel Giderleri
-50.787 -16.592 -44.696 -14.129
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.967 -858 -1.499 -529
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-25.428 -8.080 -21.224 -6.949
Diğer
-710 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
276.274 83.923 197.519 71.887
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 204.875 38.425 219.522 81.688
Bankalardan Alınan Faizler
3.061 1.226 777 509
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
17.274 0 6.812 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
108 78 38 17
Türev Finansal İşlemler Karı
15.361 3.720 32.247 1.680
Kambiyo İşlemleri Karı
57.276 10.115 127.451 64.194
Diğer
111.795 23.286 52.197 15.288
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -105.840 6.653 -149.633 -23.662
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-105.840 6.653 -149.633 -23.662
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -27.745 3.350 -78.591 -25.320
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-21.767 5.715 -72.008 -29.410
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5 0 0 5.762
Diğer
-5.973 -2.365 -6.583 -1.672
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
347.564 132.351 188.817 104.593
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
347.564 132.351 188.817 104.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -75.825 -32.251 -46.223 -19.513
Cari Vergi Karşılığı
-103.985 -22.751 -60.333 -23.508
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
28.160 -9.500 14.110 3.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
271.739 100.100 142.594 85.080
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
271.739 100.100 142.594 85.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.829 6.261 5.726 2.000
Ana Ortaklık Payları
250.910 93.839 136.868 83.080
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00360000 0,00130000 0,00200000 0,00120000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00360000 0,00130000 0,00200000 0,00120000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
640.804 332.265
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
1.039.011 587.745
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-623.222 -353.554
Alınan Temettüler
16.716 6.812
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.264 7.116
Elde Edilen Diğer Kazançlar
79.776 18.842
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 32.019 33.355
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-43.628 -39.989
Ödenen Vergiler
21 -97.317 -56.541
Diğer
224.185 128.479
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-991.712 -786.892
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-312.839 -946.071
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-676.907 -369.891
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-539.508 -161.414
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 3.248
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
264.251 348.337
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
273.291 338.899
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-350.908 -454.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.429 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
10.472 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -10.672 -12.427
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
214 518
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
871 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.544 -11.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.993.725 1.100.687
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.436.829 -662.376
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
556.896 438.311
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-131 -1.241
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
203.313 -29.466
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 382.325 421.727
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 585.638 392.261


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
271.739 100.100 142.594 85.080
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-83.949 -16.494 84.725 53.209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-83.949 -16.494 84.725 53.209
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-83.949 -16.494 84.725 53.209
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
187.790 83.606 227.319 138.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 58.174 527.465 585.639 17.169 365.156 382.325
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 697 0 697 3.186 0 3.186
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 3.725 3.725 0 6.098 6.098
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 236.028 0 236.028 319.297 0 319.297
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.626.597 6.558.696 13.185.293 5.783.681 5.788.145 11.571.826
Faktoring Alacakları
3.610.463 1.096.153 4.706.616 3.258.710 1.158.430 4.417.140
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.280.174 439.282 1.719.456 1.126.688 415.468 1.542.156
Diğer Faktoring Alacakları
2.330.289 656.871 2.987.160 2.132.022 742.962 2.874.984
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 2.938.394 5.662.321 8.600.715 2.383.394 4.778.593 7.161.987
Finansal Kiralama Alacakları
3.694.975 6.206.759 9.901.734 2.995.236 5.272.830 8.268.066
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-756.581 -544.438 -1.301.019 -611.842 -494.237 -1.106.079
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 503.830 7.334 511.164 541.249 9.488 550.737
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-426.090 -207.112 -633.202 -399.672 -158.366 -558.038
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 20.529 0 20.529 18.126 0 18.126
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 6.084 0 6.084 4.718 0 4.718
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 554 0 554 3.601 0 3.601
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 76.837 0 76.837 48.677 0 48.677
DİĞER AKTİFLER
15 195.008 744.123 939.131 169.454 231.246 400.700
ARA TOPLAM
7.220.508 7.834.009 15.054.517 6.367.909 6.390.645 12.758.554
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 572 0 572 2.058 0 2.058
Satış Amaçlı
572 0 572 2.058 0 2.058
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
7.221.080 7.834.009 15.055.089 6.369.967 6.390.645 12.760.612
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 3.819.459 6.786.125 10.605.584 3.616.879 5.790.629 9.407.508
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 3.634 0 3.634 3.519 115 3.634
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 1.741.447 0 1.741.447 1.146.096 0 1.146.096
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 95 95 0 5.915 5.915
KARŞILIKLAR
20 18.021 7.945 25.966 17.147 6.412 23.559
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15.661 0 15.661 14.217 0 14.217
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.360 7.945 10.305 2.930 6.412 9.342
CARİ VERGİ BORCU
21 31.561 0 31.561 18.660 0 18.660
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 184.213 558.979 743.192 104.419 333.123 437.542
ARA TOPLAM
5.798.335 7.353.144 13.151.479 4.906.720 6.136.194 11.042.914
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.903.610 0 1.903.610 1.717.698 0 1.717.698
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.763 0 1.763 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.763 0 1.763 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -263 0 -263 -263 0 -263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 189.490 0 189.490 263.459 0 263.459
Kar Yedekleri
24 652.128 0 652.128 474.100 0 474.100
Yasal Yedekler
65.098 0 65.098 56.130 0 56.130
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
587.030 0 587.030 417.970 0 417.970
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
250.910 0 250.910 179.322 0 179.322
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 0 0 0 -18.264 0 -18.264
Dönem Net Kâr veya Zararı
250.910 0 250.910 197.586 0 197.586
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 114.279 0 114.279 103.839 0 103.839
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.701.945 7.353.144 15.055.089 6.624.418 6.136.194 12.760.612


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
22.253 523.787 546.040 61.791 410.811 472.602
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
401.664 96.176 497.840 225.283 119.935 345.218
ALINAN TEMİNATLAR
57.294.119 91.133.008 148.427.127 46.662.956 73.920.723 120.583.679
VERİLEN TEMİNATLAR
38 1.253.663 16.836 1.270.499 945.079 31.821 976.900
TAAHHÜTLER
26 556.019 1.858.313 2.414.332 297.757 824.940 1.122.697
Cayılamaz Taahhütler
0 509.210 509.210 0 220.765 220.765
Cayılabilir Taahhütler
556.019 1.349.103 1.905.122 297.757 604.175 901.932
Kiralama Taahhütleri
556.019 1.349.103 1.905.122 297.757 604.175 901.932
Finansal Kiralama Taahhütleri
556.019 1.349.103 1.905.122 297.757 604.175 901.932
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 255.597 223.852 479.449 182.765 184.312 367.077
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
255.597 223.852 479.449 182.765 184.312 367.077
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
255.597 223.852 479.449 182.765 184.312 367.077
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.246.657 201.054 1.447.711 781.364 137.396 918.760
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
61.029.972 94.053.026 155.082.998 49.156.995 75.629.938 124.786.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972987


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.