KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:20
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 55.960 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 55.960 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -6.067 0 0 0 25.414 -389 18.958
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.276 25.016 -84.292 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.276 25.016 -84.292 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 49.893 0 455.357 479 25.414 65.095 1.292.891
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 179.322 0 103.839 1.717.698
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 179.322 0 103.430 1.717.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -37.279 0 0 0 107.244 3.495 73.460
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -175 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 -179.322 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 -179.322 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 226.180 0 652.128 0 107.244 106.925 1.789.280


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 324.293 202.690
FAKTORİNG GELİRLERİ
144.872 82.172
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
141.108 79.798
İskontolu
60.931 21.244
Diğer
80.177 58.554
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.764 2.374
İskontolu
1.893 1.121
Diğer
1.871 1.253
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
179.421 120.518
Finansal Kiralama Gelirleri
179.099 120.358
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
322 160
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -205.359 -122.608
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-150.326 -108.801
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-212 -78
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-44.125 -10.523
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.696 -3.206
BRÜT KAR (ZARAR)
118.934 80.082
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -26.855 -23.740
Personel Giderleri
-17.603 -15.568
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-878 -700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-7 -710 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
92.079 56.342
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 136.345 105.202
Bankalardan Alınan Faizler
744 115
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
17.274 6.812
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
8 4
Türev Finansal İşlemler Karı
11.641 17.654
Kambiyo İşlemleri Karı
32.479 59.250
Diğer
74.199 21.367
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -60.111 -75.525
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-60.111 -75.525
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.828 -47.824
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-21.317 -46.330
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3 0
Diğer
-3.508 -1.494
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
143.485 38.195
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.485 38.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -27.248 -12.372
Cari Vergi Karşılığı
-44.075 -28.919
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16.827 16.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
116.237 25.823
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
116.237 25.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 8.993 409
Ana Ortaklık Payları
107.244 25.414
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00150000 0,00040000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazan 36 0,00150000 0,00040000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
339.373 166.602
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
324.825 215.874
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-183.963 -105.176
Alınan Temettüler
17.274 6.812
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.764 2.374
Elde Edilen Diğer Kazançlar
56.650 5.056
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 17.549 16.311
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.386 -13.770
Ödenen Vergiler
21 -18.660 -19.760
Diğer
137.320 58.881
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-64.012 -324.394
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-36.884 206.760
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-234.557 33.260
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-238.554 13.088
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.307 1.558
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
161.463 -516.988
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
283.213 -62.072
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
275.361 -157.792
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-14.097 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -3.911 -4.708
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 18 20
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.469 -197 561
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
145.410 -151.042
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 382.325 421.727
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 527.735 270.685


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
116.237 25.823
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-42.776 -6.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-42.776 -6.865
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-42.776 -6.865
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.461 18.958


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 37.802 489.934 527.736 17.169 365.156 382.325
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 2.906 0 2.906 3.186 0 3.186
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 52 52 0 6.098 6.098
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 273.772 0 273.772 319.297 0 319.297
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.180.201 6.031.351 12.211.552 5.783.681 5.788.145 11.571.826
Faktoring Alacakları
8 3.428.353 1.027.470 4.455.823 3.258.710 1.158.430 4.417.140
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
963.254 505.667 1.468.921 1.126.688 415.468 1.542.156
Diğer Faktoring Alacakları
2.465.099 521.803 2.986.902 2.132.022 742.962 2.874.984
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 2.653.973 5.193.771 7.847.744 2.383.394 4.778.593 7.161.987
Finansal Kiralama Alacakları
3.355.223 5.681.832 9.037.055 2.995.236 5.272.830 8.268.066
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-701.250 -488.061 -1.189.311 -611.842 -494.237 -1.106.079
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 503.920 5.599 509.519 541.249 9.488 550.737
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-406.045 -195.489 -601.534 -399.672 -158.366 -558.038
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 19.903 0 19.903 18.126 0 18.126
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 4.772 0 4.772 4.718 0 4.718
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 2.442 0 2.442 3.601 0 3.601
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 65.504 0 65.504 48.677 0 48.677
DİĞER AKTİFLER
15 115.611 548.964 664.575 169.454 231.246 400.700
ARA TOPLAM
6.702.913 7.070.301 13.773.214 6.367.909 6.390.645 12.758.554
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 658 0 658 2.058 0 2.058
Satış Amaçlı
658 0 658 2.058 0 2.058
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
6.703.571 7.070.301 13.773.872 6.369.967 6.390.645 12.760.612
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 3.861.530 6.269.020 10.130.550 3.616.879 5.790.629 9.407.508
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 4.862 79 4.941 3.519 115 3.634
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 1.040.636 0 1.040.636 1.146.096 0 1.146.096
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 10.651 10.651 0 5.915 5.915
KARŞILIKLAR
20 17.858 8.569 26.427 17.147 6.412 23.559
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.636 0 14.636 14.217 0 14.217
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.222 8.569 11.791 2.930 6.412 9.342
CARİ VERGİ BORCU
21 45.366 0 45.366 18.660 0 18.660
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 86.215 639.806 726.021 104.419 333.123 437.542
ARA TOPLAM
5.056.467 6.928.125 11.984.592 4.906.720 6.136.194 11.042.914
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.789.280 0 1.789.280 1.717.698 0 1.717.698
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.763 0 1.763 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.763 0 1.763 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -263 0 -263 -263 0 -263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 226.180 0 226.180 263.459 0 263.459
Kar Yedekleri
24 652.128 0 652.128 474.100 0 474.100
Yasal Yedekler
65.098 0 65.098 56.130 0 56.130
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
587.030 0 587.030 417.970 0 417.970
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
107.244 0 107.244 179.322 0 179.322
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 0 0 0 -18.264 0 -18.264
Dönem Net Kâr veya Zararı
107.244 0 107.244 197.586 0 197.586
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 106.925 0 106.925 103.839 0 103.839
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.845.747 6.928.125 13.773.872 6.624.418 6.136.194 12.760.612


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
38.952 408.448 447.400 61.791 410.811 472.602
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
351.910 143.566 495.476 225.283 119.935 345.218
ALINAN TEMİNATLAR
38 50.885.914 82.341.419 133.227.333 46.662.956 73.920.723 120.583.679
VERİLEN TEMİNATLAR
26 1.174.918 19.557 1.194.475 945.079 31.821 976.900
TAAHHÜTLER
321.683 1.413.512 1.735.195 297.757 824.940 1.122.697
Cayılamaz Taahhütler
0 371.931 371.931 0 220.765 220.765
Cayılabilir Taahhütler
321.683 1.041.581 1.363.264 297.757 604.175 901.932
Kiralama Taahhütleri
321.683 1.041.581 1.363.264 297.757 604.175 901.932
Finansal Kiralama Taahhütleri
321.683 1.041.581 1.363.264 297.757 604.175 901.932
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 64.439 78.967 143.406 182.765 184.312 367.077
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
64.439 78.967 143.406 182.765 184.312 367.077
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
64.439 78.967 143.406 182.765 184.312 367.077
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
963.027 174.727 1.137.754 781.364 137.396 918.760
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
53.800.843 84.580.196 138.381.039 49.156.995 75.629.938 124.786.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931923


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,3942 Değişim: 1,38%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4300
Açılış: 8,2798
10,1575 Değişim: 0,69%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2041
Açılış: 10,0874
495,76 Değişim: 1,35%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,04
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.