KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:29
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer 1.938 0 -73 0 0 16.300 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 44.247 0 0 396.081 -24.537 102.899 77.737 1.293.595
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 -588 0 0 55.960 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 55.960 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 75.006 0 0 0 136.868 15.445 227.319
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 78.019 6.273 -84.292 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 130.966 0 0 474.100 -18.264 136.868 80.929 1.501.252


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 601.855 754.994 203.333 243.498
FAKTORİNG GELİRLERİ
221.633 399.043 68.169 127.719
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
214.517 386.561 65.353 128.126
İskontolu
66.023 55.009 21.228 21.562
Diğer
148.494 331.552 44.125 106.564
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.116 12.482 2.816 -407
İskontolu
3.071 1.726 1.006 762
Diğer
4.045 10.756 1.810 -1.169
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
380.222 355.951 135.164 115.779
Finansal Kiralama Gelirleri
379.594 355.239 134.898 115.561
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
628 712 266 218
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -336.917 -684.017 -109.839 -185.693
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-284.394 -371.602 -90.223 -115.085
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-388 -289 -148 -68
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-40.784 -280.374 -14.273 -61.781
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-11.351 -31.752 -5.195 -8.759
BRÜT KAR (ZARAR)
264.938 70.977 93.494 57.805
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -67.419 -60.697 -21.607 -19.021
Personel Giderleri
-44.696 -39.461 -14.129 -12.325
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.499 -1.443 -529 -364
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-21.224 -19.793 -6.949 -6.332
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
197.519 10.280 71.887 38.784
DİĞER FAALİYET 32.247 293.046 1.680 63.868
Kambiyo İşlemleri Karı
127.451 133.345 64.194 -42.253
Diğer
52.197 52.893 15.288 10.154
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -149.633 -166.825 -23.662 -20.090
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-149.633 -166.825 -23.662 -20.090
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -78.591 -187.283 -25.320 31.511
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-72.008 -183.227 -29.410 32.019
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 5.762 0
Diğer
-6.583 -4.056 -1.672 -508
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
188.817 147.547 104.593 83.203
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
188.817 147.547 104.593 83.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -46.223 -35.943 -19.513 -16.921
Cari Vergi Karşılığı
-60.333 -27.742 -23.508 -12.374
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -8.201 0 -4.547
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.110 0 3.995 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
142.594 111.604 85.080 66.282
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
142.594 111.604 85.080 66.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.726 8.705 2.000 5.828
Ana Ortaklık Payları
136.868 102.899 83.080 60.454
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00200000 0,00120000 0,00150000 0,00090000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Fa 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
332.265 120.659
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
58 7.116 12.482
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.842 22.713
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 33.355 30.249
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-39.989 -36.080
Ödenen Vergiler
21 -56.541 -30.143
Diğer
128.479 105.753
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-786.892 1.460.284
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-946.071 233.944
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-369.891 492.656
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-161.414 48.135
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.248 1.278
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
348.337 745.510
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
338.899 -61.239
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-454.627 1.580.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -12.427 -4.164
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 518 188
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.909 -3.976
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.100.687 4.046.526
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-662.376 -5.563.746
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
438.311 -1.517.220
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.241 -800
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-29.466 58.947
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 421.727 272.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 392.261 331.504


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
142.594 111.604 85.080 66.282
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
84.725 31.411 53.209 16.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
84.725 31.411 53.209 16.270
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
84.725 31.411 53.209 16.270
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
227.319 143.015 138.289 82.552


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 9.589 382.673 392.262 2.078 419.650 421.728
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 901 0 901 951 0 951
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 0 0 0 1.388 1.388
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 171.004 0 171.004 86.279 0 86.279
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.450.126 5.288.362 10.738.488 3.966.344 4.319.071 8.285.415
Faktoring Alacakları
8 3.358.760 721.406 4.080.166 2.545.266 614.482 3.159.748
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
662.637 379.851 1.042.488 623.702 141.297 764.999
Diğer 0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 1.934.552 4.703.650 6.638.202 1.253.324 3.754.306 5.007.630
Finansal Kiralama Alacakları
2.390.545 5.208.585 7.599.130 1.540.524 4.189.793 5.730.317
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-455.993 -504.935 -960.928 -287.200 -435.487 -722.687
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 547.861 8.689 556.550 563.946 15.894 579.840
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-391.047 -145.383 -536.430 -396.192 -65.611 -461.803
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 18.142 0 18.142 12.417 0 12.417
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 4.878 0 4.878 3.965 0 3.965
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 2.266 0 2.266 18.019 0 18.019
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 47.181 0 47.181 33.071 0 33.071
DİĞER AKTİFLER
15 92.117 309.177 401.294 70.510 152.567 223.077
ARA TOPLAM
5.796.204 5.980.212 11.776.416 4.193.634 4.892.676 9.086.310
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 2.378 0 2.378 1.989 0 1.989
Satış Amaçlı
2.378 0 2.378 1.989 0 1.989
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
5.798.582 5.980.212 11.778.794 4.195.623 4.892.676 9.088.299
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 3.884.768 4.935.658 8.820.426 3.217.423 3.953.221 7.170.644
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 3.928 160 4.088 383 457 840
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 805.973 0 805.973 369.966 0 369.966
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 31.435 31.435 0 10.723 10.723
KARŞILIKLAR
20 16.400 6.565 22.965 13.844 4.704 18.548
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
12.717 0 12.717 11.434 0 11.434
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.683 6.565 10.248 2.410 4.704 7.114
CARİ VERGİ BORCU
21 23.538 0 23.538 20.637 0 20.637
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 79.035 490.082 569.117 97.570 125.438 223.008
ARA TOPLAM
4.813.642 5.463.900 10.277.542 3.719.823 4.094.543 7.814.366
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.501.252 0 1.501.252 1.273.933 0 1.273.933
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -588 0 -588 -588 0 -588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 130.966 0 130.966 55.960 0 55.960
Kar Yedekleri
24 474.100 0 474.100 396.081 0 396.081
Yasal Yedekler
56.130 0 56.130 51.004 0 51.004
Statü Yedekleri
417.970 0 417.970 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 345.077 0 345.077
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
118.604 0 118.604 59.755 0 59.755
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 -18.264 0 -18.264 -24.537 0 -24.537
Dönem Net Kâr veya Zararı
136.868 0 136.868 84.292 0 84.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 80.929 0 80.929 65.484 0 65.484
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.314.894 5.463.900 11.778.794 4.993.756 4.094.543 9.088.299


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
57.846 495.732 553.578 58.645 253.234 311.879
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
135.798 82.944 218.742 126.107 80.548 206.655
ALINAN TEMİNATLAR
38 43.711.580 78.255.261 121.966.841 37.002.683 56.303.541 93.306.224
VERİLEN TEMİNATLAR
26 582.966 17.975 600.941 109.903 39.345 149.248
TAAHHÜTLER
279.627 793.118 1.072.745 111.157 372.388 483.545
Cayılamaz Taahhütler
0 226.840 226.840 0 53.434 53.434
Cayılabilir Taahhütler
279.627 566.278 845.905 111.157 318.954 430.111
Kiralama Taahhütleri
279.627 566.278 845.905 111.157 318.954 430.111
Finansal Kiralama Taahhütleri
279.627 566.278 845.905 111.157 318.954 430.111
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 411.667 445.513 857.180 797.431 886.085 1.683.516
Alım Satım Amaçlı İşlemler
411.667 445.513 857.180 797.431 886.085 1.683.516
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
411.667 445.513 857.180 797.431 886.085 1.683.516
EMANET KIYMETLER
497.052 142.577 639.629 444.387 112.766 557.153
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
45.676.536 80.233.120 125.909.656 38.650.313 58.047.907 96.698.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885112


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.