KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:48
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
160.915
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
960.957
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-806.393
Kiralama Giderleri
0
Alınan Temettüler
5.391
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.707
Elde Edilen Diğer Kazançlar
37.661
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
28 13.498
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-42.465
Ödenen Vergiler
18 -134.733
Diğer
86.292
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-952.063
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
1.470.994
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
361.408
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-139.486
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.700.142
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
55.163
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-791.148
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
-7.979
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
8,9 -25.586
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8,9 12.452
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-21.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.601.402
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.767.622
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
833.780
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.164
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
24.683
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 247.874
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 272.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26 1.016.537
FAKTORİNG GELİRLERİ
530.465
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
489.758
İskontolu
92.664
Diğer
397.094
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.707
İskontolu
4.883
Diğer
35.824
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
486.072
Finansal Kiralama Gelirleri
485.383
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
689
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -892.708
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-538.356
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
Finansal Kiralama Giderleri
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-316.173
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-38.179
BRÜT KAR (ZARAR)
123.829
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -72.408
Personel Giderleri
-46.686
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.148
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-24.574
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
51.421
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
28 484.359
Bankalardan Alınan Faizler
7.117
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0
Temettü Gelirleri
5.391
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
311.780
Kambiyo İşlemleri Karı
108.912
Diğer
51.159
KARŞILIKLAR
30 -42.184
Özel Karşılıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-42.184
Genel Karşılıklar
30 0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -184.668
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-180.459
Kambiyo İşlemleri Zararı
0
Diğer
-4.209
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
308.928
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
308.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
32 -79.387
Cari Vergi Karşılığı
-67.091
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-12.296
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
229.541
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
229.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.004
Ana Ortaklık Payları
197.537
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00280000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00280000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00280000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00280000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
229.541
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-6.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-131
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-164
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.585
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.585
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.825


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
46.062 341.098 387.160
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.581 268.988 272.569
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.259 0 1.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 41.622 0 41.622
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
4 0 72.110 72.110
Takipteki Finansal Varlıklar
0 0 0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
-400 0 -400
KREDİLER (Net)
3.829.958 4.330.128 8.160.086
Faktoring Alacakları
5 2.201.496 528.479 2.729.975
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
315.924 101.991 417.915
Diğer Faktoring Alacakları
1.885.572 426.488 2.312.060
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0
Kiralama İşlemleri
6 1.525.337 3.806.071 5.331.408
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
1.495.532 3.722.565 5.218.097
Finansal Kiralama Alacakları
1.824.423 4.146.586 5.971.009
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 1 1
Kazanılmamış Gelirler (-)
-328.891 -424.022 -752.913
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
20.010 30.076 50.086
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
4.691 47.571 52.262
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
5.104 5.859 10.963
Takipteki Alacaklar (Net)
5,6 120.827 16.147 136.974
Takipteki Faktoring Alacakları
31.016 0 31.016
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
239.592 26.800 266.392
Özel Karşılıklar (-)
-149.781 -10.653 -160.434
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.702 -20.569 -38.271
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 13.486 0 13.486
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 4.438 0 4.438
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 61.384 0 61.384
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 27.532 0 27.532
DİĞER AKTİFLER
12 26.261 374 26.635
ARA TOPLAM
4.009.121 4.671.600 8.680.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 939 0 939
Satış Amaçlı
939 0 939
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
AKTİF TOPLAMI
4.010.060 4.671.600 8.681.660
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
13 2.067.201 2.838.023 4.905.224
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
15 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 2.352.041 0 2.352.041
Bonolar
2.352.041 0 2.352.041
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 96.521 96.521
KARŞILIKLAR
17 11.088 4.275 15.363
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
10.229 0 10.229
Genel Karşılıklar
0 0 0
Diğer Karşılıklar
859 4.275 5.134
CARİ VERGİ BORCU
18 15.489 0 15.489
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 48.163 98.279 146.442
ARA TOPLAM
4.493.982 3.037.098 7.531.080
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.150.580 0 1.150.580
Ödenmiş Sermaye
20 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
20 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20 -73 0 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20 16.300 0 16.300
Kar Yedekleri
21 214.092 0 214.092
Yasal Yedekler
44.321 0 44.321
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
169.771 0 169.771
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
157.452 0 157.452
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
22 -40.085 0 -40.085
Dönem Net Kâr veya Zararı
197.537 0 197.537
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 65.568 0 65.568
PASİF TOPLAMI
5.644.562 3.037.098 8.681.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.303 0 0 1.938 0 58 0 0 22.189 0 146.144 0 112.948 41.088 974.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.085 0 -6.828 -46.913
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.085 -40.085 0 -6.828 -6.828
Yeni Bakiye
21 650.303 0 0 1.938 0 58 0 0 22.189 0 146.144 -40.085 112.948 34.260 927.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -131 0 0 -5.889 0 0 0 0 -696 -6.716
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
21 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.537 32.004 229.541
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.948 0 -112.948 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.948 0 -112.948 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 16.300 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
58.178 65.715 123.893
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
223.224 47.935 271.159
ALINAN TEMİNATLAR
35 33.795.392 52.589.160 86.384.552
VERİLEN TEMİNATLAR
23 1.680.759 4.397 1.685.156
TAAHHÜTLER
42.222 235.335 277.557
Cayılamaz Taahhütler
0 63.806 63.806
Cayılabilir Taahhütler
42.222 171.529 213.751
Kiralama Taahhütleri
42.222 171.529 213.751
Finansal Kiralama Taahhütleri
42.222 171.529 213.751
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.705.290 1.652.342 3.357.632
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Vadeli Alım Satım İşlemleri
23 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
23 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET KIYMETLER
186.991 123.886 310.877
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
37.692.056 54.718.770 92.410.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737406


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: 0,00% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4749 Değişim: 0,02%
Düşük 13,4122 24.01.2022 Yüksek 13,5153
Açılış: 13,4717
15,2825 Değişim: 0,07%
Düşük 15,2395 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
796,25 Değişim: 0,33%
Düşük 791,19 24.01.2022 Yüksek 797,98
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.