KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.01.2019 - 18:13
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
355.953 50.473
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
707.732 463.706
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-619.456 -407.648
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
5.391 2.219
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.114 13.628
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.370 80.098
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
28 3.025 2.472
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-32.119 -26.631
Ödenen Vergiler
17 -74.569 -26.925
Diğer
319.465 -50.446
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-733.918 -525.469
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
2.032.610 -503.903
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-274.623 -296.545
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-11.449 -29.386
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.511.375 249.682
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
30.919 54.683
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-377.965 -474.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
-1.020 -1.000
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
8,9 -15.536 -2.496
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8,9 12.387 53
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-13.580 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-17.749 -3.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.420.766 2.669.329
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.029.544 -2.311.444
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
391.222 357.885
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-894 -2.696
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.386 -123.250
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 247.874 376.421
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 242.488 253.171


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26 756.106 492.290 296.762 181.157
FAKTORİNG GELİRLERİ
406.180 228.880 163.382 88.922
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
375.066 215.252 148.985 83.260
İskontolu
75.348 51.516 21.293 21.772
Diğer
299.718 163.736 127.692 61.488
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.114 13.628 14.397 5.662
İskontolu
4.009 2.574 1.021 1.115
Diğer
27.105 11.054 13.376 4.547
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
349.926 263.410 133.380 92.235
Finansal Kiralama Gelirleri
349.500 263.186 133.191 92.152
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
426 224 189 83
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -664.177 -434.095 -266.912 -166.669
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-444.515 -279.681 -176.596 -107.826
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-194.283 -134.896 -80.437 -51.404
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-25.379 -19.518 -9.879 -7.439
BRÜT KAR (ZARAR)
91.929 58.195 29.850 14.488
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -54.254 -47.684 -17.551 -15.434
Personel Giderleri
-35.229 -29.641 -11.115 -9.857
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.036 -801 -539 -176
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-17.989 -17.217 -5.897 -5.401
Diğer
0 -25 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
37.675 10.511 12.299 -946
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
28 527.867 477.994 295.189 131.948
Bankalardan Alınan Faizler
4.896 3.455 2.006 1.346
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 160 -145 72
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0 160 -145 72
Temettü Gelirleri
5.391 2.423 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
166.874 418.570 47.724 95.943
Kambiyo İşlemleri Karı
332.311 38.442 240.260 29.791
Diğer
18.395 14.944 5.344 4.796
KARŞILIKLAR
30 -24.290 -17.236 -8.807 -7.619
Özel Karşılıklar
-24.290 -17.236 -8.807 -7.619
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
30 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -353.929 -353.686 -231.740 -84.384
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-349.721 -351.104 -230.364 -83.589
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Diğer
-4.208 -2.582 -1.376 -795
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
187.323 117.583 66.941 38.999
BİRLEŞME KARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
187.323 117.583 66.941 38.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
32 -72.427 -24.478 -38.147 -8.467
Cari Vergi Karşılığı
-131.814 -13.922 -79.701 -10.065
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -10.556 0 1.598
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
59.387 0 41.554 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
114.896 93.105 28.794 30.532
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
114.896 93.105 28.794 30.532
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.872 7.172 8.475 2.343
Ana Ortaklık Payları
95.024 85.933 20.319 28.189
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,14000000 0,13000000 0,03000000 0,04000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,14000000 0,13000000 0,03000000 0,04000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
114.896 93.105 28.794 30.532
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-19.067 10.543 -14.719 5.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.067 10.543 -14.719 5.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-19.067 10.543 -14.719 5.552
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.829 103.648 14.075 36.084


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
47.024 246.573 293.597 57.532 248.078 305.610
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.305 238.213 242.518 5.0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.