KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.07.2018 - 19:09
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
86.102 62.573 33.274 30.345
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.348 4.991 2.579 5.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.348 4.991 2.579 5.500
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
-4.348 4.991 2.579 5.500
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.754 67.564 35.853 35.845


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.303 1.938 15 3.766 92.487 33.296 59.191 103.657 103.657 28.037 830.203
Yeni Bakiye
25 600.303 1.938 15 3.766 92.487 33.296 59.191 103.657 103.657 28.037 830.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.426 565 4.991
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25 50.000 -50.000 -50.000
Dönem Net Karı (Zararı)
57.744 57.744 4.829 62.573
Kar Dağıtımı
103.657 5.378 48.279 50.000 -103.657 -103.657 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
103.657 5.378 48.279 50.000 -103.657 -103.657 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.303 1.938 15 8.192 146.144 38.674 107.470 0 57.744 57.744 33.431 897.767
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.303 1.938 58 22.189 146.144 38.674 107.470 112.948 112.948 41.088 974.668
Yeni Bakiye
25 650.303 1.938 58 22.189 146.144 38.674 107.470 112.948 112.948 41.088 974.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.874 -474 -4.348
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25 45.000 -45.000 -45.000
Dönem Net Karı (Zararı)
74.705 74.705 11.397 86.102
Kar Dağıtımı
112.948 5.647 62.301 45.000 -112.948 -112.948 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
112.948 5.647 62.301 45.000 -112.948 -112.948 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 1.938 58 18.315 214.092 44.321 169.771 0 74.705 74.705 52.011 1.056.422


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
195.197 6.604
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
422.944 290.373
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-354.796 -229.550
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
5.391 2.219
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.717 7.966
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.310 63.300
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
33 2.679 2.049
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-21.655 -17.513
Ödenen Vergiler
23 -39.021 -26.925
Diğer
152.628 -85.315
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-516.335 -542.851
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
136.637 -832.835
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-492.374 -215.291
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-12.115 -27.025
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-232.542 471.105
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
84.059 61.195
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-321.138 -536.247
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
6 -1.020 -1.000
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10.11 -14.606 -1.460
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 12.354 18
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.272 -2.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.958.755 1.555.758
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.619.370 -1.075.685
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
25 0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
339.385 480.073
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.881 649
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
17.856 -57.967
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 247.874 376.421
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 265.730 318.454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31 459.344 311.133 248.531 164.151
FAKTORİNG GELİRLERİ
242.798 139.958 134.997 76.169
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
226.081 131.992 124.903 72.540
İskontolu
54.055 29.744 27.288 16.341
Diğer
172.026 102.248 97.615 56.199
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.717 7.966 10.094 3.629
İskontolu
2.988 1.459 1.403 779
Diğer
13.729 6.507 8.691 2.850
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
216.546 171.175 113.534 87.982
Finansal Kiralama Gelirleri
216.309 171.034 113.402 87.907
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
237 141 132 75
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
34 -397.265 -267.426 -213.076 -145.816
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-267.919 -171.855 -142.304 -93.990
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-113.846 -83.492 -63.042 -45.676
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-15.500 -12.079 -7.730 -6.150
BRÜT KAR (ZARAR)
62.079 43.707 35.455 18.335
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -36.703 -32.250 -18.794 -16.038
Personel Giderleri
-24.114 -19.784 -12.283 -9.993
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-497 -625 -129 -313
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-12.092 -11.816 -6.382 -5.732
Diğer
0 -25 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
25.376 11.457 16.661 2.297
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33 242.578 175.776 141.352 57.995
Bankalardan Alınan Faizler
2.890 2.109 1.772 1.122
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
145 88 74 40
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
145 88 74 40
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
5.391 2.423 20 204
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
119.150 161.008 44.618 50.702
Türev Finansal İşlemlerden
119.150 161.008 44.618 50.702
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
101.951 0 88.456 0
Diğer
13.051 10.148 6.412 5.927
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
35 -15.483 -9.617 -9.020 -5.098
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 -132.088 -99.032 -98.222 -18.343
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-119.357 -24.248 -86.770 10.106
Kambiyo İşlemleri Zararı
-9.900 -72.997 -9.900 -27.668
Diğer
-2.831 -1.787 -1.552 -781
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
120.383 78.584 50.771 36.851
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.383 78.584 50.771 36.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
37 -34.281 -16.011 -17.497 -6.506
Cari Vergi Karşılığı
-52.113 -3.857 -35.851 533
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
13 0 -12.154 0 -7.039
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
17.832 0 18.354 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
86.102 62.573 33.274 30.345
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
86.102 62.573 33.274 30.345
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
-11.397 -4.829 -6.471 -1.828
DÖNEM KARI/ZARARI
74.705 57.744 26.803 28.517
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 3.488 13.088 16.576 5.252 5.278 10.530
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.813 0 1.813 5.147 0 5.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.675 13.088 14.763 105 5.278 5.383
BANKALAR
5 7.608 258.148 265.756 5.093 242.800 247.893
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 43.859 0 43.859 47.187 0 47.187
FAKTORİNG ALACAKLARI
7 3.259.646 791.140 4.050.786 3.311.481 893.386 4.204.867
İskontolu Faktoring Alacakları
466.057 72.477 538.534 759.682 26.333 786.015
Yurt İçi
481.386 37.710 519.096 780.001 0 780.001
Yurt Dışı
1.500 35.709 37.209 1.130 26.652 27.782
Kazanılmamış Gelirler (-)
-16.829 -942 -17.771 -21.449 -319 -21.768
Diğer Faktoring Alacakları
2.793.589 718.663 3.512.252 2.551.799 867.053 3.418.852
Yurt İçi
2.793.589 226.076 3.019.665 2.514.035 393.939 2.907.974
Yurt Dışı
0 492.587 492.587 37.764 473.114 510.878
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
8 1.771.258 3.813.993 5.585.251 1.715.471 2.901.941 4.617.412
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.680.915 3.436.988 5.117.903 1.656.037 2.599.530 4.255.567
Finansal Kiralama Alacakları
2.043.785 3.789.977 5.833.762 2.025.039 2.871.063 4.896.102
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 1 1 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-362.870 -352.990 -715.860 -369.002 -271.533 -640.535
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
59.914 284.789 344.703 56.300 167.216 223.516
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
30.429 92.216 122.645 3.134 135.195 138.329
DİĞER ALACAKLAR
15 5.300 5.497 10.797 5.532 3.843 9.375
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
8 97.164 11.125 108.289 46.870 39.288 86.158
Takipteki Faktoring Alacakları
47.763 0 47.763 42.099 0 42.099
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
228.409 25.177 253.586 164.527 59.788 224.315
Özel Karşılıklar (-)
-179.008 -14.052 -193.060 -159.756 -20.500 -180.256
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 4.046 0 4.046 3.593 0 3.593
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 4.479 0 4.479 3.940 0 3.940
Şerefiye
166 0 166 166 0 166
Diğer
4.313 0 4.313 3.774 0 3.774
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
15 21.901 9 21.910 19.378 22 19.400
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
23 1.906 0 1.906 728 0 728
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 44.395 0 44.395 26.563 0 26.563
DİĞER AKTİFLER
15 4.896 566 5.462 3.360 904 4.264
ARA TOPLAM
5.269.946 4.893.566 10.163.512 5.194.448 4.087.462 9.281.910
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
14 547 0 547 785 0 785
Satış Amaçlı
547 0 547 785 0 785
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
5.270.493 4.893.566 10.164.059 5.195.233 4.087.462 9.282.695
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 20 105.587 105.607 0 19.613 19.613
ALINAN KREDİLER
16 3.488.495 3.352.728 6.841.223 3.853.578 2.723.565 6.577.143
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 1.818.237 0 1.818.237 1.460.862 0 1.460.862
Bonolar
1.726.045 0 1.726.045 1.368.677 0 1.368.677
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
92.192 0 92.192 92.185 0 92.185
DİĞER BORÇLAR
17 17.080 115.278 132.358 17.939 71.648 89.587
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
17 28.737 125.841 154.578 24.200 95.103 119.303
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
20 5.383 0 5.383 4.536 0 4.536
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
21 9.514 3.702 13.216 10.276 3.148 13.424
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
22 8.093 0 8.093 9.455 0 9.455
Diğer Karşılıklar
1.421 3.702 5.123 821 3.148 3.969
ERTELENMİŞ GELİRLER
1.049 0 1.049 199 0 199
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
23 35.986 0 35.986 23.360 0 23.360
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
5.404.501 3.703.136 9.107.637 5.394.950 2.913.077 8.308.027
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.056.422 0 1.056.422 974.668 0 974.668
Ödenmiş Sermaye
25 695.303 0 695.303 650.303 0 650.303
Sermaye Yedekleri
25 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25 58 0 58 58 0 58
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25 18.315 0 18.315 22.189 0 22.189
Kar Yedekleri
26 214.092 0 214.092 146.144 0 146.144
Yasal Yedekler
44.321 0 44.321 38.674 0 38.674
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
169.771 0 169.771 107.470 0 107.470
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
74.705 0 74.705 112.948 0 112.948
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
74.705 0 74.705 112.948 0 112.948
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 52.011 0 52.011 41.088 0 41.088
PASİF TOPLAMI
6.460.923 3.703.136 10.164.059 6.369.618 2.913.077 9.282.695


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
90.431 46.196 136.627 139.115 44.315 183.430
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
339.203 27.305 366.508 229.541 28.191 257.732
ALINAN TEMİNATLAR
40 33.387.158 46.742.826 80.129.984 29.106.475 37.657.853 66.764.328
VERİLEN TEMİNATLAR
28 1.406.712 22.852 1.429.564 1.337.317 22.721 1.360.038
TAAHHÜTLER
173.873 736.465 910.338 120.223 750.302 870.525
Cayılamaz Taahhütler
0 119.705 119.705 0 147.499 147.499
Cayılabilir Taahhütler
173.873 616.760 790.633 120.223 602.803 723.026
Kiralama Taahhütleri
173.873 616.760 790.633 120.223 602.803 723.026
Finansal Kiralama Taahhütleri
173.873 616.760 790.633 120.223 602.803 723.026
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.781.328 1.591.450 3.372.778 1.686.114 1.689.612 3.375.726
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 1.781.328 1.591.450 3.372.778 1.686.114 1.689.612 3.375.726
Vadeli Alım Satım İşlemleri
28 3.463 3.451 6.914 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
28 1.777.865 1.587.999 3.365.864 1.686.114 1.689.612 3.375.726
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
420.150 113.189 533.339 491.246 141.618 632.864
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
37.598.855 49.280.283 86.879.138 33.110.031 40.334.612 73.444.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697959


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.