" />

KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:12
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
52.828 32.228
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-6.927 -509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.927 -509
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
-6.927 -509
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.901 31.719


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.303 1.938 15 3.766 92.487 33.296 59.191 103.657 103.657 28.037 830.203
Yeni Bakiye
25 600.303 1.938 15 3.766 92.487 33.296 59.191 103.657 103.657 28.037 830.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-464 -45 -509
Dönem Net Karı (Zararı)
29.227 29.227 3.001 32.228
Kar Dağıtımı
103.657 5.378 48.279 50.000 -103.657 -103.657 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
103.657 5.378 48.279 50.000 -103.657 -103.657 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.303 1.938 15 3.302 196.144 38.674 107.470 50.000 29.227 29.227 30.993 861.922
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.303 1.938 58 22.189 146.144 38.674 107.470 112.948 112.948 41.088 974.668
Yeni Bakiye
25 650.303 1.938 58 22.189 146.144 38.674 107.470 112.948 112.948 41.088 974.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.156 -771 -6.927
Dönem Net Karı (Zararı)
47.902 47.902 4.926 52.828
Kar Dağıtımı
112.948 5.647 62.301 45.000 -112.948 -112.948 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
112.948 5.647 62.301 45.000 -112.948 -112.948 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.303 1.938 58 16.033 259.092 44.321 169.771 45.000 47.902 47.902 45.243 1.020.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
60.535 -18.262
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
200.358 138.905
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-188.005 -116.392
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
5.371 2.219
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.623 4.337
Elde Edilen Diğer Kazançlar
31.677 -12.934
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
33 2.415 1.130
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.470 -8.620
Ödenen Vergiler
23 -14.633 -7.128
Diğer
27.199 -19.779
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-56.477 -454.597
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
250.061 -67.378
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-122.756 -267.901
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-5.398 -12.964
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-211.148 -106.917
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
32.764 563
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.058 -472.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
6 0 -1.000
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10.11 -12.915 -641
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 253 18
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.662 -1.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.001.453 1.091.073
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-831.762 -869.154
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
25 0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
169.691 221.919
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
916 -473
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
162.003 -253.036
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 247.874 376.421
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 409.877 123.385


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31 210.813 146.982
FAKTORİNG GELİRLERİ
107.801 63.789
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
101.178 59.452
İskontolu
26.767 13.403
Diğer
74.411 46.049
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.623 4.337
İskontolu
1.585 680
Diğer
5.038 3.657
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
103.012 83.193
Finansal Kiralama Gelirleri
102.907 83.127
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
105 66
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
34 -184.189 -121.610
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-125.615 -77.865
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-50.804 -37.816
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.770 -5.929
BRÜT KAR (ZARAR)
26.624 25.372
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -17.909 -16.212
Personel Giderleri
-11.831 -9.791
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-368 -312
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-5.710 -6.084
Diğer
0 -25
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.715 9.160
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33 101.226 117.782
Bankalardan Alınan Faizler
1.118 987
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
71 48
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
71 48
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
5.371 2.219
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
74.532 110.307
Türev Finansal İşlemlerden
74.532 110.307
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
13.495 0
Diğer
6.639 4.221
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
35 -6.463 -4.519
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 -33.867 -80.690
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-32.587 -34.355
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -45.329
Diğer
-1.280 -1.006
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
69.611 41.733
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.611 41.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
37 -16.783 -9.505
Cari Vergi Karşılığı
-16.262 -4.390
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-521 -5.115
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
52.828 32.228
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.828 32.228
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
-4.926 -3.001
DÖNEM KARI/ZARARI
47.902 29.227
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 38 0,07000000 0,05000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 38 0,07000000 0,05000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 2.958 9.111 12.069 5.252 5.278 10.530
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.876 0 1.876 5.147 0 5.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.082 9.111 10.193 105 5.278 5.383
BANKALAR
5 5.015 405.146 410.161 5.093 242.800 247.893
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 40.260 0 40.260 47.187 0 47.187
FAKTORİNG ALACAKLARI
7 3.057.435 895.068 3.952.503 3.311.481 893.386 4.204.867
İskontolu Faktoring Alacakları
713.446 45.397 758.843 759.682 26.333 786.015
Yurt İçi
738.180 0 738.180 780.001 0 780.001
Yurt Dışı
1.005 45.835 46.840 1.130 26.652 27.782
Kazanılmamış Gelirler (-)
-25.739 -438 -26.177 -21.449 -319 -21.768
Diğer Faktoring Alacakları
2.343.989 849.671 3.193.660 2.551.799 867.053 3.418.852
Yurt İçi
2.304.420 392.181 2.696.601 2.514.035 393.939 2.907.974
Yurt Dışı
39.569 457.490 497.059 37.764 473.114 510.878
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
8 1.725.660 3.188.395 4.914.055 1.715.471 2.901.941 4.617.412
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.655.473 2.897.018 4.552.491 1.656.037 2.599.530 4.255.567
Finansal Kiralama Alacakları
2.020.638 3.189.582 5.210.220 2.025.039 2.871.063 4.896.102
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 1 1 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-365.165 -292.565 -657.730 -369.002 -271.533 -640.535
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
60.065 205.810 265.875 56.300 167.216 223.516
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
10.122 85.567 95.689 3.134 135.195 138.329
DİĞER ALACAKLAR
15 4.948 4.551 9.499 5.532 3.843 9.375
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7,8 80.941 14.598 95.539 46.870 39.288 86.158
Takipteki Faktoring Alacakları
42.806 0 42.806 42.099 0 42.099
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
209.644 27.393 237.037 164.527 59.788 224.315
Özel Karşılıklar (-)
-171.509 -12.795 -184.304 -159.756 -20.500 -180.256
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 15.473 0 15.473 3.593 0 3.593
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11,12 4.109 0 4.109 3.940 0 3.940
Şerefiye
166 0 166 166 0 166
Diğer
3.943 0 3.943 3.774 0 3.774
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
15 22.888 0 22.888 19.378 22 19.400
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
23 481 0 481 728 0 728
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 26.042 0 26.042 26.563 0 26.563
DİĞER AKTİFLER
15 4.023 735 4.758 3.360 904 4.264
ARA TOPLAM
4.990.233 4.517.604 9.507.837 5.194.448 4.087.462 9.281.910
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
14 785 0 785 785 0 785
Satış Amaçlı
785 0 785 785 0 785
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
4.991.018 4.517.604 9.508.622 5.195.233 4.087.462 9.282.695
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 25.120 25.120 0 19.613 19.613
ALINAN KREDİLER
16 3.460.679 3.098.201 6.558.880 3.853.578 2.723.565 6.577.143
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 1.621.702 0 1.621.702 1.460.862 0 1.460.862
Bonolar
1.529.510 0 1.529.510 1.368.677 0 1.368.677
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
92.192 0 92.192 92.185 0 92.185
DİĞER BORÇLAR
17 14.338 82.894 97.232 17.939 71.648 89.587
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
17 37.541 99.329 136.870 24.200 95.103 119.303
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
20 18.094 0 18.094 4.536 0 4.536
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
21 9.347 3.394 12.741 10.276 3.148 13.424
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
22 8.359 0 8.359 9.455 0 9.455
Diğer Karşılıklar
988 3.394 4.382 821 3.148 3.969
ERTELENMİŞ GELİRLER
1.152 0 1.152 199 0 199
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
23 16.262 0 16.262 23.360 0 23.360
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
5.179.115 3.308.938 8.488.053 5.394.950 2.913.077 8.308.027
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.020.569 0 1.020.569 974.668 0 974.668
Ödenmiş Sermaye
25 650.303 0 650.303 650.303 0 650.303
Sermaye Yedekleri
25 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25 58 0 58 58 0 58
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25 16.033 0 16.033 22.189 0 22.189
Kar Yedekleri
26 259.092 0 259.092 146.144 0 146.144
Yasal Yedekler
44.321 0 44.321 38.674 0 38.674
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
169.771 0 169.771 107.470 0 107.470
Diğer Kar Yedekleri
45.000 0 45.000 0 0 0
Kar veya Zarar
47.902 0 47.902 112.948 0 112.948
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
47.902 0 47.902 112.948 0 112.948
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 45.243 0 45.243 41.088 0 41.088
PASİF TOPLAMI
6.199.684 3.308.938 9.508.622 6.369.618 2.913.077 9.282.695


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
103.259 46.567 149.826 139.115 44.315 183.430
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
267.562 30.412 297.974 229.541 28.191 257.732
ALINAN TEMİNATLAR
40 31.579.098 40.872.676 72.451.774 29.106.475 37.657.853 66.764.328
VERİLEN TEMİNATLAR
28 1.355.535 27.701 1.383.236 1.337.317 22.721 1.360.038
TAAHHÜTLER
168.814 746.974 915.788 120.223 750.302 870.525
Cayılamaz Taahhütler
0 157.789 157.789 0 147.499 147.499
Cayılabilir Taahhütler
168.814 589.185 757.999 120.223 602.803 723.026
Kiralama Taahhütleri
168.814 589.185 757.999 120.223 602.803 723.026
Finansal Kiralama Taahhütleri
168.814 589.185 757.999 120.223 602.803 723.026
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.788.046 1.781.589 3.569.635 1.686.114 1.689.612 3.375.726
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 1.788.046 1.781.589 3.569.635 1.686.114 1.689.612 3.375.726
Vadeli Alım Satım İşlemleri
28 26.815 26.801 53.616 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
28 1.761.231 1.754.788 3.516.019 1.686.114 1.689.612 3.375.726
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
618.078 127.995 746.073 491.246 141.618 632.864
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
35.880.392 43.633.914 79.514.306 33.110.031 40.334.612 73.444.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678905


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0759 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1447 Değişim: -0,15%
Düşük 36,0804 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.598,14 Değişim: -0,62%
Düşük 2.595,15 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.