KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

16.09.2021 - 18:13
KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
21 63.500 5.277 -318 32.104 254.644 -31.365 -23.348 300.494
Yeni Bakiye
63.500 5.277 -318 32.104 254.644 -31.365 -23.348 300.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.924 17.115 34.039
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
86.500 -86.500
Kar Dağıtımı
-31.365 8.017 23.348
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-31.365 31.365
Diğer
-23.348 23.348
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 5.277 -318 49.028 136.779 -23.348 17.115 334.533
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
21 150.000 5.277 -439 153.009 136.779 -23.348 55.292 476.570
Yeni Bakiye
150.000 5.277 -439 153.009 136.779 -23.348 55.292 476.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.595 -1.680 66.921 27.646
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-224 -224
Kar Dağıtımı
24
Dağıtılan Temettü
31.967 -55.292
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
31.944 23.348 -55.292
Diğer
23
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 5.053 -439 115.415 167.066 0 66.921 504.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26 305.079 153.464 160.207 71.291
FAKTORİNG GELİRLERİ
305.079 153.464 160.207 71.291
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
297.007 149.164 155.899 69.366
İskontolu
132.147 44.795 71.216 23.551
Diğer
164.860 104.369 84.683 45.815
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.072 4.300 4.308 1.925
İskontolu
3.735 2.065 1.842 944
Diğer
4.337 2.235 2.466 981
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
27 -232.192 -107.382 -121.963 -45.378
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-178.749 -98.400 -96.721 -37.184
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-215 -148 -98 -76
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-42.355 -6.779 -21.099 -6.779
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.873 -2.055 -4.045 -1.339
BRÜT KAR (ZARAR)
72.887 46.082 38.244 25.913
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -20.521 -19.169 -10.157 -9.239
Personel Giderleri
-15.050 -14.041 -7.442 -6.996
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-437 -412 -80 -85
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-5.034 -4.716 -2.635 -2.158
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
52.366 26.913 28.087 16.674
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 284.081 206.229 89.300 109.324
Bankalardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
8.639 3.407 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
30 21 22 17
Türev Finansal İşlemler Karı
3.061 14.036 0 15.507
Kambiyo İşlemleri Karı
246.472 177.034 82.974 87.588
Diğer
25.879 11.731 6.304 6.212
KARŞILIK GİDERLERİ
30 -19.200 -29.066 -7.236 -19.200 -29.066 -7.236 -5.840
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -240.484 -183.125 -80.750 -101.491
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-6.065 -321 -329 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-234.409 -182.796 -80.421 -101.489
Diğer
-10 -8 0 -2
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
76.763 20.951 29.401 18.667
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.763 20.951 29.401 18.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
32 -9.842 -3.836 -3.792 -3.433
Cari Vergi Karşılığı
-18.949 -2.154 -10.874 -526
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-295 -2.934 0 -2.907
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.402 1.252 7.082 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
66.921 17.115 25.609 15.234
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
66.921 17.115 25.609 15.234
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
66.921 17.115 25.609 15.234
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
75.912 115.733
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
297.007 337.177
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-232.094 -239.184
Alınan Temettüler
8.639 3.407
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.072 11.129
Elde Edilen Diğer Kazançlar
41.033 65.502
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8.340 39.602
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.353 -27.733
Ödenen Vergiler
-27.834 -1.628
Diğer
-11.898 -72.539
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-275.640 -737.650
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-301.813 -1.280.679
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
45.896 -2.266
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-6.722 6.877
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.088 575
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 537.843
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-14.089 0
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-199.728 -621.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-5.223 -3.767
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
135 7
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.088 -3.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.346.549 638.450
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.111.395 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
235.154 638.450
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 1.720
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
30.338 14.493
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.369 7.876
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 52.707 22.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
66.921 17.115 25.609 15.234
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-37.595 16.924 -25.256 20.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-37.595 16.924 -25.256 20.586
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7 -37.595 16.924 -25.256 20.586
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.326 34.039 353 35.820


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 49.308 3.399 52.707 13.980 8.389 22.369
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.492 0 1.492 1.684 0 1.684
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 0 0 5.736 0 5.736
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 126.275 0 126.275 164.904 0 164.904
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 3.536.271 1.145.468 4.681.739 3.273.540 1.146.260 4.419.800
Faktoring Alacakları
3.534.144 1.157.269 4.691.413 3.258.710 1.158.430 4.417.140
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.146.659 484.508 1.631.167 1.126.688 415.468 1.542.156
Diğer Faktoring Alacakları
2.387.485 672.761 3.060.246 2.132.022 742.962 2.874.984
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8 227.091 0 227.091 227.049 0 227.049
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
8 -224.964 -11.801 -236.765 -212.219 -12.170 -224.389
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 3.368 0 3.368 2.135 0 2.135
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.916 0 2.916 869 0 869
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 25.180 0 25.180 16.073 0 16.073
DİĞER AKTİFLER
13 14.593 719 15.312 10.965 651 11.616
ARA TOPLAM
3.759.403 1.149.586 4.908.989 3.489.886 1.155.300 4.645.186
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.759.403 1.149.586 4.908.989 3.489.886 1.155.300 4.645.186
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 2.431.982 1.068.641 3.500.623 2.456.768 1.035.572 3.492.340
FAKTORİNG BORÇLARI
8 611 2.399 3.010 6.021 3.711 9.732
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 1.973 0 1.973 884 0 884
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 870.119 0 870.119 643.248 0 643.248
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
17 329 0 329 0 0 0
KARŞILIKLAR
19 4.492 0 4.492 5.028 0 5.028
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
19 4.492 0 4.492 5.028 0 5.028
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
17.259 0 17.259 15.100 0 15.100
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18 1.759 5.409 7.168 713 1.571 2.284
ARA TOPLAM
3.328.524 1.076.449 4.404.973 3.127.762 1.040.854 4.168.616
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
504.016 0 504.016 476.570 0 476.570
Ödenmiş Sermaye
21 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000
Sermaye Yedekleri
21 5.053 0 5.053 5.277 0 5.277
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
5.053 0 5.053 5.277 0 5.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21 -439 0 -439 -439 0 -439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22 115.415 0 115.415 153.009 0 153.009
Kar Yedekleri
167.066 0 167.066 136.779 0 136.779
Yasal Yedekler
14.297 0 14.297 12.700 0 12.700
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
152.769 0 152.769 124.079 0 124.079
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
66.921 0 66.921 31.944 0 tım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
28.138 26.116 54.254 88.246 80.746 168.992
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
23 1.011.850 164.066 1.175.916 768.401 117.109 885.510
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
34.075.533 27.659.601 61.735.134 29.635.333 22.861.768 52.497.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964146


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,00% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5862 Değişim: -0,03%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2723 Değişim: -0,10%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
794,25 Değişim: -0,05%
Düşük 791,24 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.