KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.07.2018 - 18:36
KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
52.356 22.181 29.730 8.395
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.180 2.600 1.361 785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.180 2.600 1.361 785
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
-2.180 2.600 1.361 785
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.176 24.781 31.091 9.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500 5.277 0 0 5.277 0 27 0 0 0 1.922 0 0 25.157 4.316 0 20.841 0 32.939 0 32.939 0 128.822
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
63.500 5.277 0 0 5.277 0 27 0 0 0 1.922 0 0 25.157 4.316 0 20.841 0 32.939 0 32.939 0 128.822
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.181 0 22.181 0 22.181
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.939 1.647 0 31.292 0 -32.939 0 -32.939 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.939 1.647 0 31.292 0 -32.939 0 -32.939 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500 5.277 0 0 5.277 0 27 0 0 0 4.522 0 0 58.096 5.963 0 52.133 0 22.181 0 22.181 0 153.603
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500 5.277 0 0 5.277 0 4 0 0 0 12.347 0 0 58.096 5.963 0 52.133 0 49.530 0 49.530 0 188.754
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
63.500 5.277 0 0 5.277 0 0 0 0 0 12.347 0 0 58.096 5.963 0 52.133 0 49.530 0 49.530 0 188.754
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.180
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.356 0 52.356 0 52.356
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.530 2.476 0 47.054 0 -49.530 0 -49.530 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.530 2.476 0 47.054 0 -49.530 0 -49.530 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500 5.277 0 0 5.277 0 4 0 0 0 10.167 0 0 107.626 8.439 0 99.187 0 52.536 0 52.536 0 238.930


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
39.629 19.576
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
226.081 120.632
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-220.351 -153.989
Kiralama Giderleri
0
Alınan Temettüler
2.716 1.329
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.717 7.965
Elde Edilen Diğer Kazançlar
74.765 62.674
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 1.048 1.700
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.787 -7.917
Ödenen Vergiler
18 -13.342 -7.128
Diğer
-38.218 -5.690
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-252.310 -204.735
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
154.080 -834.007
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.083 -28.417
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-275 -1.801
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-406.997 687.064
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-201 -27.574
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-212.681 -185.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9,10 -641 -569
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
68 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-573 -569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
210.995 186.120
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
210.995 186.120
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.635 100
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
376 492
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.776 8.804
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 18.152 9.296


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24 242.798 139.957 134.997 76.167
FAKTORİNG GELİRLERİ
242.798 139.957 134.997 76.167
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
226.081 131.992 124.903 72.540
İskontolu
54.055 29.744 27.288 16.341
Diğer
172.026 102.248 97.615 56.199
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.717 7.965 10.094 3.627
İskontolu
2.988 1.459 1.403 779
Diğer
13.729 6.506 8.691 2.848
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
25 -228.325 -148.945 -120.581 -82.550
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-198.685 -122.937 -102.722 -69.455
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-21.666 -20.055 -13.970 -10.025
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.974 -5.953 -3.889 -3.070
BRÜT KAR (ZARAR)
14.473 -8.988 14.416 -6.383
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -15.146 -12.075 -7.951 -6.353
Personel Giderleri
-10.553 -8.034 -5.543 -4.219
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-135 -117 -88 -48
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.458 -3.924 -2.320 -2.086
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-673 -21.063 6.465 -12.736
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
27 355.039 210.257 232.195 44.110
Bankalardan Alınan Faizler
0 11 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 88 0 40
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 88 0 40
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
2.716 1.329 20 205
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
74.910 83.714 36.714 26.653
Türev Finansal İşlemlerden
74.765 83.714 36.640 26.653
Diğer
145 0 74 0
Kambiyo İşlemleri Karı
275.697 122.093 194.980 15.253
Diğer
1.716 3.022 481 1.959
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
28 -3.051 -1.609 -1.639 -770
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
29 -285.665 -160.239 -199.376 -20.160
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-68 -40 -25 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-285.597 -160.199 -199.351 -20.160
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
65.650 27.346 37.645 10.444
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.650 27.346 37.645 10.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
30 -13.294 -5.165 -7.915 -2.049
Cari Vergi Karşılığı
-9.951 0 -4.674 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.404 -6.798 -3.241 540
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
61 1.633 0 -2.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
52.356 22.181 29.730 8.395
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.356 22.181 29.730 8.395
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
52.356 22.181 29.730 8.395
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 13.853 0 13.853 5.345 0 5.345
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.340 0 1.340 3.206 0 3.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
12.513 0 12.513 2.139 0 2.139
BANKALAR
5 1.035 17.117 18.152 1.982 15.794 17.776
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 22.862 0 22.862 24.522 0 24.522
FAKTORİNG ALACAKLARI
7 3.259.647 791.140 4.050.787 3.311.481 893.386 4.204.867
İskontolu Faktoring Alacakları
466.058 72.477 538.535 759.682 26.333 786.015
Yurt İçi
481.387 37.710 519.097 780.001 0 780.001
Yurt Dışı
1.500 35.709 37.209 1.130 26.652 27.782
Kazanılmamış Gelirler (-)
-16.829 -942 -17.771 -21.449 -319 -21.768
Diğer Faktoring Alacakları
2.793.589 718.663 3.512.252 2.551.799 867.053 3.418.852
Yurt İçi
2.793.589 226.076 3.019.665 2.514.035 393.939 2.907.974
Yurt Dışı
0 492.587 492.587 37.764 473.114 510.878
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6.130 0 6.130 2.469 0 2.469
Takipteki Faktoring Alacakları
7 47.763 0 47.763 42.099 0 42.099
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-41.633 0 -41.633 -39.630 0 -39.630
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 1.406 1.406 1.355 0 1.355
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 1.325 0 1.325 1.200 0 1.200
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.325 0 1.325 1.200 0 1.200
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 2.143 9 2.152 1.821 22 1.843
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 1.603 0 1.603 4.946 0 4.946
DİĞER AKTİFLER
3.986 549 4.535 2.581 871 3.452
ARA TOPLAM
3.313.990 808.815 4.122.805 3.357.702 910.073 4.267.775
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
3.313.990 808.815 4.122.805 3.357.702 910.073 4.267.775
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 20 20 0 0 0
ALINAN KREDİLER
13 3.018.382 379.738 3.398.120 3.573.724 231.393 3.805.117
FAKTORİNG BORÇLARI
7 1.201 303 1.504 993 786 1.779
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 470.453 0 470.453 259.459 0 259.459
Bonolar
470.453 0 470.453 259.459 0 259.459
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
15 938 496 1.434 805 829 1.634
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
739 832 1.571 929 619 1.548
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
16 4.168 0 4.168 3.360 0 3.360
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1.931 0 1.931 2.227 0 2.227
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
17 1.931 0 1.931 2.227 0 2.227
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
18 4.674 0 4.674 3.897 0 3.897
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
3.502.486 381.389 3.883.875 3.845.394 233.627 4.079.021
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
238.930 0 238.930 188.754 0 188.754
Ödenmiş Sermaye
19 63.500 0 63.500 63.500 0 63.500
Sermaye Yedekleri
19 5.277 0 5.277 5.277 0 5.277
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
5.277 0 5.277 5.277 0 5.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4 0 4 4 0 4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.167 0 10.167 12.347 0 12.347
Kar Yedekleri
20 107.626 0 107.626 58.096 0 58.096
Yasal Yedekler
8.439 0 8.439 5.963 0 5.963
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
99.187 0 99.187 52.133 0 52.133
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
52.356 0 52.356 49.530 0 49.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
52.356 0 52.356 49.530 0 49.530
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
PASİF TOPLAMI
3.741.416 381.389 4.122.805 4.034.148 233.627 4.267.775


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
90.431 46.196 136.627 139.115 44.315 183.430
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
339.203 27.305 366.508 229.541 28.191 257.732
ALINAN TEMİNATLAR
21 19.877.598 12.003.992 31.881.590 16.739.598 9.016.561 25.756.159
VERİLEN TEMİNATLAR
21 1.087.471 22.852 1.110.323 1.068.552 22.721 1.091.273
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
21 804.536 791.268 1.595.804 1.188.153 1.185.261 2.373.414
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
804.536 791.268 1.595.804 1.188.153 1.185.261 2.373.414
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
804.536 791.268 1.595.804 1.188.153 1.185.261 2.373.414
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
21 406.985 100.690 507.675 478.073 131.235 609.308
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
22.606.224 12.992.303 35.598.527 19.843.032 10.428.284 30.271.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697950


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,00% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,7273 Değişim: 1,30%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3367 Değişim: 1,29%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
560,89 Değişim: 1,32%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.