KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2020 - 18:18
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 3.697.229 4.059.974
Satışların Maliyeti
13 -3.086.527 -3.240.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
610.702 819.698
BRÜT KAR (ZARAR)
610.702 819.698
Genel Yönetim Giderleri
14 -44.938 -37.596
Pazarlama Giderleri
14 -24.969 -26.560
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-52 -78
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 12.459 20.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -7.699 -20.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
545.503 756.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 3
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.695 -3.387
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -4.044 1.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
539.764 754.555
Finansman Gelirleri
15 35.889 133.176
Finansman Giderleri
15 -62.782 -28.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
512.871 859.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -301.989 -336.352
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-234.611 -270.520
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-67.378 -65.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
210.882 523.029
DÖNEM KARI (ZARARI)
210.882 523.029
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
210.882 523.029
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,07271793 0,18035482
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,07271793 0,18035482


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.045.061 1.532.604
Dönem Karı (Zararı)
210.882 523.029
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
210.882 523.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
462.071 462.354
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13/14 164.461 158.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.258 5.671
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.793 3.461
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.465 2.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.244 16.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.532 11.870
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.712 4.740
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.309 -49.942
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -20.637 -54.157
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 20.567 15.567
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-8.239 -11.352
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.311 -6.432
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.044 -1.905
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 4.044 -1.905
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 301.989 336.352
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.695 3.384
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.695 3.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
531.906 713.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.755 102.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.106 -71.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
107.351 173.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.260 2.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.260 2.348
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
674.338 376.461
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.696 -9.616
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-283.537 -116.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.225 71.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-250.312 -188.084
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.852 207.981
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.852 207.981
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-46 -28
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.490 150.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.939 64.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
154.429 85.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.204.859 1.698.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -8.520 -6.138
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -166 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -151.112 -160.032
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-175.975 -84.271
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32 2.317
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32 2.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.550 -101.626
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -122.956 -101.300
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -594 -326
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-52.457 11.833
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 13.559
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-52.457 -1.726
Alınan Temettüler
0 3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.159.911 -1.323.558
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
691.759 379.614
Kredilerden Nakit Girişleri
691.759 379.614
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-457.901 -544.044
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-457.901 -544.044
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.399.520 -1.200.813
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.033
Ödenen Faiz
-13.861 -13.430
Alınan Faiz
20.645 55.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-290.825 124.775
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
265.265 -75.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.560 49.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.197 62.468
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.637 111.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32.637 58.197
Ticari Alacaklar
1.188.364 1.062.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 993.948 795.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
194.416 267.137
Diğer Alacaklar
5.944.201 4.522.594
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.942.420 4.520.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.781 1.679
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
4 3.743.770 4.023.192
Peşin Ödenmiş Giderler
52.273 27.065
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 6.919 6.308
İlişki 96.168 84.990
ARA TOPLAM
11.057.413 9.778.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.057.413 9.778.890
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
177 161
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
177 161
Diğer Alacaklar
11.306 11.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.306 11.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 192.654 200.820
Maddi Duran Varlıklar
6 12.020.516 11.001.236
Kullanım Hakkı Varlıkları
253.669 229.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 272.441 251.448
Peşin Ödenmiş Giderler
207.135 148.567
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 11.423 10.421
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
195.712 138.146
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.957.898 11.843.311
TOPLAM VARLIKLAR
24.015.311 21.622.201
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.459.729 1.221.234
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.459.729 1.221.234
Banka Kredileri
7 1.459.729 1.221.234
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
198.330 194.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
198.330 194.205
Banka Kredileri
7 174.715 168.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 23.615 25.516
Ticari Borçlar
1.027.490 1.195.179
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 203.156 215.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
824.334 979.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 71.650 60.695
Diğer Borçlar
42.685 20.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.685 20.882
Türev Araçlar
51 87
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
51 87
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.432 46.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.432 46.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 234.231 150.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.531 47.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.531 47.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
140.861 5.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
140.861 5.894
ARA TOPLAM
3.295.990 2.943.097
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.295.990 2.943.097
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
405.956 404.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
405.956 404.197
Banka Kredileri
7 215.597 226.396
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 190.359 177.801
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
336.620 334.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 336.620 334.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 1.989.964 1.748.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.732.540 2.487.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.028.530 5.430.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.986.781 16.191.727
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.271.870 9.687.698
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.664 -48.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.664 -48.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.320.534 9.736.362
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.364.160 1.364.160
Yasal Yedekler
1.364.160 1.364.160
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.239.705 84.277
Net Dönem Karı veya Zararı
210.882 2.155.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.986.781 16.191.727
TOPLAM KAYNAKLAR
24.015.311 21.622.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768
Transferler
592.519 3.516.360 -4.108.879 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.023.466 523.029 1.546.495 1.546.495
Dönem Karı (Zararı)
523.029 523.029 523.029
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.023.466 1.023.466 1.023.466
Kar Payları
-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -34.249 8.927.882 1.364.160 84.277 523.029 13.765.263 13.765.263
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727
Transferler
0 2.155.428 -2.155.428
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.584.172 210.882 1.795.054 1.795.054
Dönem Karı (Zararı)
210.882 210.882 210.882
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.584.172 1.584.172 1.584.172
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 11.320.534 1.364.160 2.239.705 210.882 17.986.781 17.986.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
210.882 523.029
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.584.172 1.023.466
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.584.172 1.023.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.584.172 1.023.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.795.054 1.546.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.795.054 1.546.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841211


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.912 Değişim: 1,68% Hacim : 27.174 Mio.TL Son veri saati : 17:39
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7316 Değişim: 0,50%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5190 Değişim: 0,07%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
781,85 Değişim: 0,35%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.