KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:14
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 12.590.867 11.503.776 4.032.641 4.741.146
Satışların Maliyeti
14 -10.117.131 -7.676.024 -3.324.066 -3.257.328
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.473.736 3.827.752 708.575 1.483.818
BRÜT KAR (ZARAR)
2.473.736 3.827.752 708.575 1.483.818
Genel Yönetim Giderleri
15 -115.502 -95.945 -38.300 -35.165
Pazarlama Giderleri
15 -81.411 -67.960 -26.437 -27.046
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-177 -141 -93 -42
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 41.011 160.939 -3.372 107.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -38.596 -33.384 -15.715 -13.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.279.061 3.791.261 624.658 1.515.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 25 1 3
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.615 -6.021 -49 -885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 5.598 3.759 2.112 1.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.281.058 3.789.024 626.722 1.515.932
Finansman Gelirleri
16 429.687 859.968 -95.411 356.629
Finansman Giderleri
16 -97.922 -54.091 -32.436 -24.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.612.823 4.594.901 498.875 1.848.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -716.957 -1.633.165 -73.830 -807.775
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-736.140 -1.266.313 -121.155 -641.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.183 -366.852 47.325 -166.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.895.866 2.961.736 425.045 1.040.756
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.895.866 2.961.736 425.045 1.040.756
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.895.866 2.961.736 425.045 1.040.756
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,65374689 1,02128827 0,14656724 0,35888137
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,65374689 1,02128827 0,14656724 0,35888137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.659.344 3.064.661
Dönem Karı (Zararı)
1.895.866 2.961.736
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.895.866 2.961.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.182.301 1.940.835
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/7/14/15 480.078 368.709
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.661 13.548
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.069 2.025
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.592 6.206
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 5.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.469 54.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 50.083 50.194
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 12.386 4.280
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-69.344 -126.673
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -114.614 -144.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 60.393 30.243
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-15.123 -12.449
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.523 697
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.598 -3.759
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -5.598 -3.759
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 716.957 1.633.165
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.601 674
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.601 674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
649.963 -771.199
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
392.339 -416.754
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-175.772 -38.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
568.111 -378.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
258 49.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
258 49.784
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
344.085 -450.828
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.263 -27.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.564 249.582
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.830 123.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-210.394 125.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.841 -85.840
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.841 -85.840
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-121 48
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.388 -89.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
51.679 2.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
42.709 -91.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.728.130 4.131.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -20.381 -15.005
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -515 -1.239
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -1.047.890 -1.050.467
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-292.957 -255.181
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -126.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.632 37
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.632 37
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-254.148 -116.749
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -253.037 -114.983
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.111 -1.766
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-44.646 -12.435
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
28.809 -15.744
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-73.455 3.309
Alınan Temettüler
5 3.205 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.466.040 -3.343.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.526.415 1.522.752
Kredilerden Nakit Girişleri
1.526.415 1.522.752
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.894.545 -742.022
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.894.545 -742.022
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 1.356.701 -2.205.627
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.465 0
Ödenen Temettüler
-3.507.577 -2.028.773
Ödenen Faiz
-36.222 -38.599
Alınan Faiz
117.653 148.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.653 -534.240
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
77.104 638.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.549 104.051
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.468 11.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.919 115.946


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
39.919 62.468
Ticari Alacaklar
1.062.547 1.341.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 854.041 630.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
208.506 710.688
Diğer Alacaklar
3.570.774 4.927.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.568.968 4.925.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.806 1.628
Stoklar
4 4.052.535 4.087.128
Peşin Ödenmiş Giderler
50.496 27.048
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50.496 27.048
Diğer Dönen Varlıklar
75.369 118.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
75.369 118.109
ARA TOPLAM
8.851.640 10.563.284
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.851.640 10.563.284
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
153 143
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
153 143
Diğer Alacaklar
8.817 8.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.817 8.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 158.496 145.284
Maddi Duran Varlıklar
6 10.459.853 9.931.925
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 219.953 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 242.467 232.767
Peşin Ödenmiş Giderler
118.467 99.344
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 9.920 38.729
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
108.547 60.615
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.208.206 10.418.280
TOPLAM VARLIKLAR
20.059.846 20.981.564
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.031.261 1.362.917
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.031.261 1.362.917
Banka Kredileri
8 1.031.261 1.362.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
192.424 110.494
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
192.424 110.494
Banka Kredileri
8 162.915 110.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 29.509
Ticari Borçlar
1.001.651 1.104.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 215.844 178.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
785.807 926.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 53.755 49.964
Diğer Borçlar
31.210 18.692
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.210 18.692
Türev Araçlar
139 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
139 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.521 25.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.521 25.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 120.981 432.731
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.917 32.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 44.917 32.802
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.175 3.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.175 3.089
ARA TOPLAM
2.550.034 3.141.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.550.034 3.141.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
376.224 299.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
376.224 299.593
Banka Kredileri
8 210.435 299.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 165.789
Türev Araçlar
0 242
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
242
Uzun Vadeli Karşılıklar
308.808 273.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 308.808 273.100
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.635.911 1.539.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.320.943 2.112.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.870.977 5.253.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.188.869 15.727.768
Ödenmiş Sermaye
13 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.944.402 7.870.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.649 -34.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.649 -34.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.983.051 7.904.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.364.160 771.641
Yasal Yedekler
1.364.160 771.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.277 76.917
Net Dönem Karı veya Zararı
1.895.866 4.108.879
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.188.869 15.727.768
TOPLAM KAYNAKLAR
20.059.846 20.981.564


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -52.860 4.242.923 447.790 48.457 2.382.311 9.968.785 9.968.785
Transferler
323.851 2.058.460 -2.382.311 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.906 5.746.000 2.961.736 8.710.642 8.710.642
Dönem Karı (Zararı)
2.961.736 2.961.736 2.961.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.906 5.746.000 5.748.906 5.748.906
Kar Payları
-2.030.000 -2.030.000 -2.030.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -49.954 9.988.923 771.641 76.917 2.961.736 16.649.427 16.649.427
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768
Transferler
592.519 3.516.360 -4.108.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.400 1.078.635 1.895.866 2.970.101 2.970.101
Dönem Karı (Zararı)
1.895.866 1.895.866 1.895.866
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.400 1.078.635 1.074.235 1.074.235
Kar Payları
-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -38.649 8.983.051 1.364.160 84.277 1.895.866 15.188.869 15.188.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.895.866 2.961.736 425.045 1.040.756
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.074.235 5.748.906 -253.471 3.727.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -5.641 3.726 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.078.635 5.746.000 -253.471 3.727.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.241 -820 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 1.241 -820 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.074.235 5.748.906 -253.471 3.727.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.970.101 8.710.642 171.574 4.768.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.970.101 8.710.642 171.574 4.768.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794589


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,3172 Değişim: -2,59%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,0022 Değişim: -3,38%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
763,77 Değişim: -1,92%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.