KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:19
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 6.762.630 4.943.126 3.786.695 2.665.439
Satışların Maliyeti
13 -4.418.696 -3.661.487 -2.468.307 -2.023.991
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.343.934 1.281.639 1.318.388 641.448
BRÜT KAR (ZARAR)
2.343.934 1.281.639 1.318.388 641.448
Genel Yönetim Giderleri
14 -60.780 -54.794 -32.848 -24.809
Pazarlama Giderleri
14 -40.914 -36.973 -21.747 -19.170
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-99 -47 -23 -22
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 53.393 44.139 30.300 15.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -19.650 -20.150 -9.559 -7.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.275.884 1.213.814 1.284.511 605.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 130 22 -3
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.136 -130 -4.854 -2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 2.322 951
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.273.092 1.213.814 1.280.630 605.674
Finansman Gelirleri
15 503.339 61.386 409.524 23.656
Finansman Giderleri
15 -30.061 -38.458 -16.045 -22.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.746.370 1.236.742 1.674.109 606.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -825.390 -190.694 -540.164 -48.887
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-625.232 -267.817 -394.723 -123.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-200.158 77.123 -145.441 74.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.920.980 1.046.048 1.133.945 557.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.920.980 1.046.048 1.133.945 557.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.920.980 1.046.048 1.133.945 557.993
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,66240689 0,36070620 0,39101551 0,19241137
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.758 3.550.212 -7.454 240.817 907.581 942.849 8.485.411 8.485.411
Transferler
128.673 814.176 -942.849
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.478 -36.016 7.408 1.046.048 1.010.962 1.010.962
Dönem Karı (Zararı)
1.046.048 1.046.048 1.046.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.478 -36.016 7.408 -35.086 -35.086
Kar Payları
-812.000 -812.000 -812.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -55.236 3.514.196 -46 369.490 909.757 1.046.048 8.684.373 8.684.373
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -52.860 4.242.923 447.790 48.457 2.382.311 9.968.785 9.968.785
Transferler
323.851 2.058.460 -2.382.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.906 2.018.350 1.920.980 3.942.236 3.942.236
Dönem Karı (Zararı)
1.920.980 1.920.980 1.920.980
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.906 2.018.350 2.021.256 2.021.256
Kar Payları
-2.030.000 -2.030.000 -2.030.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -49.954 6.261.273 771.641 76.917 1.920.980 11.881.021 11.881.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.241.323 1.001.140
Dönem Karı (Zararı)
1.920.980 1.046.048
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.920.980 1.046.048
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
992.968 448.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/13 216.387 198.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.488 1.579
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.182 -2.271
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 3.578 3.850
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.728 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.793 28.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 29.747 28.095
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.046 -83
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-64.923 -6.770
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -81.920 -28.296
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 16.492 16.611
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
505 4.915
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-24.226 26.839
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 9.540
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 9.540
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.322 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 825.390 190.694
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
381 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
381 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-996.977 -167.284
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-457.596 70.058
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.505 -48.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-333.091 118.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.289 -4.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.289 -4.343
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 18.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-909.854 -164.568
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.288 -40.781
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
471.408 -75.135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
118.324 -26.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
353.084 -48.509
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.807 7.740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.807 7.740
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
116 -18.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.667 40.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
422 -361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-32.089 40.423
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.916.971 1.327.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -9.954 -13.468
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -821 -359
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -664.873 -312.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-162.844 -95.486
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -87.333 -12.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 153
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6/14 30 153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.353 -77.440
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -66.788 -77.019
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.565 -421
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.188 -5.392
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-7.188 -5.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.735.555 -895.702
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
941.019 587.599
Kredilerden Nakit Girişleri
941.019 587.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-842.528 -1.055.485
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-842.528 -1.055.485
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
132.015 369.311
Ödenen Temettüler
-2.028.773 -809.235
Ödenen Faiz
-18.703 -17.162
Alınan Faiz
81.415 29.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-657.076 9.952
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
671.796 -6.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.720 3.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.895 14.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.615 17.311


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.920.980 1.046.048 1.133.945 557.993
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.021.256 -42.494 1.502.384 -324.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 3.726 -8.098 3.726 -8.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.018.350 -36.016 1.499.478 -317.889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-820 1.620 -820 1.620
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 -820 1.620 -820 1.620
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.408 0 8.022
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 9.260 0 10.028
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 9.260 0 10.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.852 0 -2.006
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -1.852 0 -2.006
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.021.256 -35.086 1.502.384 -316.345
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.942.236 1.010.962 2.636.329 241.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.942.236 1.010.962 2.636.329 241.648


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26.615 11.895
Ticari Alacaklar
1.188.548 731.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 673.841 549.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
514.707 181.982
Diğer Alacaklar
3.195.031 3.326.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.193.105 3.325.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.926 1.825
Stoklar
4 3.012.284 2.108.689
Peşin Ödenmiş Giderler
43.080 20.987
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.080 20.987
Diğer Dönen Varlıklar
8.156 8.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.156 8.578
ARA TOPLAM
7.473.714 6.208.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.473.714 6.208.412
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
124 13.437
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
124 13.437
Diğer Alacaklar
12.591 12.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.591 12.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 123.285 0
Maddi Duran Varlıklar
6 8.792.050 7.425.726
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 202.439 170.223
Peşin Ödenmiş Giderler
37.409 12.026
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 11.987 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.422 12.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.167.898 7.634.003
TOPLAM VARLIKLAR
16.641.612 13.842.415
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.003.499 904.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.003.499 904.459
Banka Kredileri
7 1.003.499 904.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
97.304 131.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
97.304 131.708
Banka Kredileri
7 97.304 131.708
Ticari Borçlar
910.854 439.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 166.837 48.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
744.017 390.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 47.509 85.884
Diğer Borçlar
29.121 17.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.121 17.326
Ertelenmiş Gelirler
40.265 29.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
40.265 29.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 625.232 664.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.193 28.133
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 31.193 28.133
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.642 70.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.642 70.329
ARA TOPLAM
2.812.619 2.371.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.812.619 2.371.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
310.488 303.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
310.488 303.070
Banka Kredileri
7 310.488 303.070
Türev Araçlar
274 158
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
274 158
Uzun Vadeli Karşılıklar
271.569 254.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 271.569 254.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 1.365.641 944.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.947.972 1.501.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.760.591 3.873.630
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.881.021 9.968.785
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.211.319 4.190.063
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.954 -52.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.954 -52.860
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.261.273 4.242.923
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
771.641 447.790
Yasal Yedekler
771.641 447.790
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.917 48.457
Net Dönem Karı veya Zararı
1.920.980 2.382.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.881.021 9.968.785
TOPLAM KAYNAKLAR
16.641.612 13.842.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701974


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.944 Değişim: 1,75% Hacim : 21.837 Mio.TL Son veri saati : 16:37
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.945
Açılış: 1.928
13,5437 Değişim: 0,27%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2803 Değişim: -0,14%
Düşük 15,1919 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
801,18 Değişim: 0,09%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 802,56
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.